ŽOFÍNSKÝ PRALES

památník založení rezervace
Dnešní národní přírodní rezervace Žofínský prales se rozkládá poblíž vsi Žofína v Novohradských horách. Žofín leží asi 10 km jihovýchodně od Benešova nad Černou.

Zdejší rezervace byla vyhlášena nařízením hraběte Jiřího Buquoye roku 1838: "Rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dříví se nevybíralo. Zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu." Tak byla vyhlášena první pralesní rezervace v Čechách.

Žofínská královna jedlí
Národní přírodní rezervace má dnes rozlohu 98 ha. Z toho je 44 ha původního pralesa. Dominantní dřevinou v pralese je buk s vtroušeným smrkem a jedlí. Jedle zde byla v minulosti hojnější a patřila k největším a nejstarším stromům pralesa. Žofínská "královna jedlí", která se nacházela v jižní, nejvýše položené části, byla zlomena při prudkém poryvu větru v roce 1975. 425 let starý strom byl 51 m vysoký a obsahoval 44 m krychlových dřeva. Prales byl zejména v poválečných dobách značně poškozován přemnoženými stavy jelení zvěře. Dnes je oplocen a pronikání zvěře je tak zabráněno. Veřejnosti je vstup povolen pouze s doprovodem.

Žofínský prales Žofínský prales

Přístup k rezervaci umožňuje lesní cesta ze Žofína. Asi 500 m od západního okraje rezervace vede trasa zelené turistické značky z Pohorské Vsi do Hojné Vody.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.