Text je rozdělen na tři oddíly podle schopností čtenáře. Černě je označen text určený pro začátečníky nebo text, který by čtenář neměl při čtení vynechat, zeleně text pro pokročilejší čtenáře a červeně je označen text, který slouží pro rozšíření vědomostí z dané oblasti.


   Nyní se již jen pohodlně posaďte a vyberte si kapitolu, se kterou se chcete seznámit.

   Hodně úsilí při čtení přeje autor :-)


Autoři: Martin Korous
  ing. Michal Šerý
  V doc. Ing. Jiří Patočka, Csc
© 1999/2000
e-mail: martin.korous@volny.cz
WWW: http://www.volny.cz/martin.korous