Formáty fotografických filmů

 

Kinofilm

 

 

 Kinofilm je perforovaný pás citlivého fotografického materiálu o šířce 35 mm, který musí být pro použití v kinofilmových přístrojích adjustován do speciálních kazet. Kazeta chrání kinofilm před nežádoucím světlem a umožňuje jeho bezpečné odvíjení a zpětné navíjení na cívku uvnitř kazety.

Kinofilmy v kazetách mají tři druhy značení a to 135-36, 135-25 a 135-12, přitom číslo za pomlčkou udává počet snímků, pro který pás kinofilmu postačuje. Tento počet snímků je vztažen na standardní formát exponovaného políčka, který je u kinofilmu 24x36 mm. Menší množství snímků v kinofilmových kazetách je většinou ekonomicky nevýhodné, protože cena na jeden snímek je vyšší v důsledku ceny kazety a balení, která je pro všechny délky kinofilmu stejná. Kratší délky kinofilmu jsou používány výhradně u amatérských filmů, zatímco profesionální kinofilmy jsou adjustovány výhradně jako typ 135-36.

Plocha kinofilmu

 

Kinofilmy mohou být distribuovány také v balení bez kazet, v roličce s délkou většinou 17, 30 nebo 50 metrů. Tato tzv. „metráž“ je ekonomicky velmi výhodná, předpokladem použití je ale domácí adjustáž filmu do kazet, které umožňují ruční demontáž a zpětnou montáž. Hrozí zde určité riziko poškození či poškrábání filmu, které je možné snížit použitím speciální navíječky. V metráži jsou dodávány výhradně černobílé negativní materiály.

V současné době jsou téměř všechny kinofilmové kazety vybaveny elektricky vodivými pásky na povrchu - jedná se o tzv. DX-kód. Vodivé pásky propojují vybrané elektrické kontakty ve fotografických přístrojích a nastavují tak automaticky citlivost filmu pro měřící expoziční systém fotoaparátů. Některé jednoduché amatérské zrcadlovky neumožňují v případě použití kazety s DX-kódem manuální nastavení citlivosti filmu (např. Nikon F60). Pokud chcete pracovat s jinou citlivostí, např. pro následné zpracování PUSH procesem, je u takových zrcadlovek nutné před založením kazety tenkou izolační páskou vodivé pásky na kazetě přelepit, nebo přelepit či překrýt tenkým papírem kontakty přímo v těle fotoaparátu.

Na okraji kinofilmu, tedy u perforace, lze nalézt celou řadu údajů, které slouží k identifikaci typu filmu, je zde emulzní číslo, čísla snímků a u barevných negativů také speciální čárový kód pro nastavení barevných korekcí na moderních minilabech, nebo při skenování na Kodak Photo-CD disky. Při archivaci ale mějte na paměti, že číslování snímků na okraji perforace filmu v případě, kdy fotoaparát exponuje odzadu (např. Canon EOS 300), nesouhlasí se snímacím pořadím, ale že první snímek bude mít číslo 36, druhý 35 atd.

 

 

Film pro APS systém

 

 

Dalším typem filmu v kazetě je IX 240, tedy kazeta pro APS systém. Na rozdíl od běžné kinofilmové kazety je APS kazeta uzavřená a začátek filmu se zavádí automaticky až po vložení do fotoaparátu. Film pro APS systém je jednostranně perforovaný a je široký 24 mm. Exponované obrazové pole má rozměr 16x30 mm. Na okraji filmu je nanesena asi 0,5 mm široká magnetická stopa, na kterou jsou fotoaparátem zaznamenávány údaje o expozičních podmínkách a další pokyny pro zpracovatelskou laboratoř.

Také na APS filmu jsou uvedena čísla obrázků, typ filmu, čárový kód pro nastavení filtrace (u barevných negativů) a také ID (identifikační číslo) filmu pro archivaci. Na víku kazety jsou dále symboly označující stav film - neexponovaný film, částečně exponovaný film, naexponovaný film a vyvolaný film. Filmový pás i po zpracování zůstává trvale v kazetě s výjimkou diapozitivů, které mohou být archivovány ve speciálních rámečkách. Zatímco ve světě je APS systém zvláště mezi uživateli kompaktních fotoaparátů poměrně rozšířen, neboť může výrazně zvýšit kvalitu běžných fotografií menších formátů, v České republice je využíván minimálně. Na vině je nejen poměrně vysoká cena samotných materiálů a následných zvětšenin, ale i málo rozšířené zpracovatelské laboratoře.

Dalším důvodem může být i skutečnost, že vyspělí autoři chtějí zachovat technickou kvalitu snímků i při velkých, výstavních zvětšeninách, což APS systém, vzhledem k menší obrazové ploše, není schopen zajistit a větší zvětšeniny trpí ztrátou rozlišení detailů a vyšší zrnitostí.

 

 

Svitkový film

 

 

Naopak z uvedených typů filmů nejvyšší obrazovou kvalitu nabízejí vzhledem k velkému obrazovému formátu svitkové filmy, které jsou určeny pro středoformátové fotoaparáty, případně s rollkazetou, i pro kamery velkoformátové. Na svitkové filmy je možné exponovat podle typu fotoaparátu snímky v typizovaných formátech 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9 nebo 6x12 cm. Svitkové filmy nejsou v kazetách, ale jsou nalepeny na krycím, světlo nepropouštějícím papíře. Tento „sendvič“ je navinut na cívce. Po založení do fotoaparátu se papír i s krycím filmem při snímání postupně převíjí na navíjecí cívku, po naexponování celého filmu na ní již zůstává a cívka, na které byl film navinut z výroby, se následně použije jako navíjecí cívka pro exponování dalšího filmu. Svitkový film je široký 60 mm, nemá perforaci a je podobně jako kinofilm opatřen údaji o typu filmu, čísly snímků atd. Počet snímků je samozřejmě odlišný podle snímaného formátu - snímků formátu 6x4,5 se na svitkový film vejde 16, při formátu 6x9 to bude pouze 8 snímků.

Svitkové filmy mají tenčí filmovou podložku, u většiny černobílých negativních materiálů je i tenčí citlivá vrstva, proto je nutné prodloužit vyvolávací dobu asi o 10–15% oproti stejnému typu v kinofilmové podobě. Tenčí podložka a citlivá vrstva se výrazně projevuje vyšší obrysovou ostrostí snímků, neboť rozptyl světla je v tenké vrstvě i podložce výrazně menší. To ještě více zvyšuje kvalitu zvětšenin, již tak vysokou díky velkému formátu filmu. Špičkové kvality, bohatosti polotónů, ostrosti a jemnozrnnosti snímků ze svitkových filmů nelze žádným způsobem dosáhnout při použití kinofilmu. Pouze v některých aspektech lze dosáhnout alespoň přiblížení kvality z hlediska rozlišení a zrnitosti použitím černobílého kinofilmu AGFA APX 25 Professional, případně speciálního kinofilmu Kodak Technical Pan Film, který nabízí jedinečnou rozlišovací schopnost až 320 čar/mm při citlivosti ISO 25 - výborně se tento materiál hodí pro testování rozlišovací schopnosti objektivů a u snímků je možné až 50násobné zvětšení, aniž by se objevilo rušivé zrno. Z kinofilmového políčka se jedná o zvětšeninu ve velikosti 120x180 cm.

 

Tabulka Formátů

typ

formát

popis

135

kinofilm 35 mm
(165 cm = 36 expozic)
obrazové pole 24 x 36 mm

Nejrozšířenější formát filmu, známý pod názvem kinofilm. Prodává se pro 36, 24 nebo 12 snímků. Film je po obou stranách pravidelně perforovaný. Je uložen v kazetách, výjimečně v komorovém balení v metrových šířích. Je určen pro kinofilmové přístroje. Většina kazet je označena DX kódem.

120

Svitkový film 61,5 mm x 82 cm

Svitkový film určený pro střední formát. Obrazová pole pro střední formát mohou mít různé velikosti 6 x 6 cm; 6x4,5 cm; 6x7 cm; 6x9 cm. Svitkový film je navinut na plastové cívce spolu s ochranným černým papírem. Viditelná strana papíru je označena čísly snímků. Tato označení ztrácejí význam u novějších středoformátových kamer.

220

Svitkový film 61,5 mm x 164 cm

Stejný formát jako typ 120. Na rozdíl od filmu 120 je černý papír použit pouze na začátku a konci filmu. Slouží k navinutí a ochraně filmu před nežádoucí expozicí při výměně cívky. Svitkový film 220 se prodává ve větších délkách než svitkový film 120. S filmy 220 můžete exponovat více snímků než-li s filmem 120. (6x6 =24).

620

Svitkový film 61,5 mm x 164 cm

Stejný formát filmu jako 220, tento typ filmu se liší v technickém provedení plastové cívky.

 

Ploché filmy různých rozměrů
(10x13, 13x8, ...., 50x60cm)

Listové pláty různých velikostí. Určené pro velkoformátovou ateliérovou a profesionální fotografii. Filmové listy se zakládají do univerzálních velkoformátových kazet.

127

46 mm x 62 cm AKA Super Slides nebo 46 x 46 mm

Svitkový film. Nejčastější obrazový formát 4x4 cm.

110

16 mm film v plastové kazetě
(velikost negativu 13 x 17mm)

Pro fotoaparáty se speciálním zaváděním filmu (drop-in systém), obdobné jako u komerčního APS systému.

126

35 mm v plastové kazetě
(velikost negativu 28 x 28 mm )

Pro fotoaparáty se speciálním zaváděním filmu (drop-in systém), obdobné jako u komerčního APS systému.

Disc

65 mm průměr disku
(velikost negativu 8 x 10,5 mm)

Pro fotoaparáty se speciálním zaváděním filmu (drop-in systém), obdobné jako u komerčního APS systému.

APS

24 mm; 16,7 x 30,2 mm

APS systém umožňuje zasunutí filmu bez zavádění filmu. Indikátor na kazetě zobrazuje, zda-li je film neexponovaný, částečně exponovaný, exponovaný celý bez vyvolání nebo vyvolaný. Film je v šíři 24 mm bez perforace.

Polaroid

Instatní filmy (okamžitá fotografie), výrobce Polaroid.
Běžné velikosti 3 1/4 x 4 1/4 inch, 4x5 cm, 11,7 x 8,9 cm

Instantní filmy jsou určeny pro foto přístroje značky Polaroid. Vyrábějí se v omezené škále citlivostí. Dále se dělí na odlupovací a integrální instantní filmy.