Úvod 


Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích je univerzitním pracovištěm poskytujícím výuku geograficky zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů. V současné době nabízí bakalářské studium studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a navazující magisterské studium studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU se zároveň podílí na studijním programu Učitelství geografie pro střední školy. Katedra má rovněž právo konat rigorózní řízení a udělovat tak titul „PhDr.“ zájemcům o obor Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. Více informací o jednotlivých oborech najdete zde.

Vědecké zaměření katedry zahrnuje celou řadu fyzickogeografických (geomorfologie, ochrana přírody, environmentální geografie) a sociálněgeografických disciplín (urbánní geografie, geografie průmyslu, geografie sídel, demografie, geografie dopravy, migrace, geografické informační systémy, historická geografie atd.). Vzhledem k zaměření katedry na vychovávání kvalitních pedagogů spolupracuje katedra v rámci rozvíjení badatelsky orientovaného vyučování s řadou základních a středních škol a gymnázií v jižních Čechách. V rámci aplikovaných disciplín katedra rovněž spolupracuje s institucemi veřejné správy, poradenskými firmami a soukromým sektorem v otázkách lokálního a regionálního rozvoje.

 


 

Aktuální dění na katedře

17.06.2022
ZŠ Volary hledá učitele
13.05.2022
Brigáda vhodná pro studenty geografie
08.02.2022
Výběrové řízení "Správce a editor digitální technické mapy"
08.11.2021
Zrušení konzultačních hodin doc. Krafta
 
 

KATEDRA GEOGRAFIE

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Důležité kontakty

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
pověřený vedením katedry
Místnost č.: J409
tel.: +420 387 773 062
E-mail: kraft@pf.jcu.cz
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
tajemník katedry
Místnost č.: J413
tel.: +420 387 773 059
E-mail: rypl@pf.jcu.cz
 
Hana Malíková
sekretářka katedry
Místnost č.: J417
tel.: +420 387 773 060
E-mail: hmalikova@pf.jcu.cz