Příměstské tábory Zvídavý Zvěd... aneb věda není nuda III. a IV.


V návaznosti na úspěšné dva předchozí běhy příměstského tábora Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda, realizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích v rámci projektu scienceZOOM2 další dva letní běhy tohoto úspěšného tábora.
40 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstských táborů PF JU zaměřených na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů

Ve dnech 6. 7. - 10. 7. 2015 a 27.7. - 31.7. 2015 proběhly v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, další dva příměstské tábory PF JU v Českých Budějovicích. 
Celkem 40 žáků ZŠ/SŠ se vždy na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, hudební vědy, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky, technické výchovy a historie.

Příměstské tábory byly zacíleny na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Programy příměstských táborů byly koncipovány tak, aby zahrnovaly co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci. Program obou letních běhů příměstských táborů byl téměř shodný. 
Více informací o programu jednotlivých táborových dnů včetně videozáznamu naleznete na: http://www.pf.jcu.cz/misc/zvidavy_zved_2015_ts.php?var=print

Zároveň můžete zhlédnout zajímavá videa a fotografie z aktivit Jihočeského muzea, které se podílelo na realizaci posledních táborových dnů, které se konaly na Památníku Jana Žižky v Trocnově. Materiály naleznete na: http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/udalo-se-1/cesta-do-praveku-trocnov.html 

Hlavní koordinátor tábora: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Kreativní manažeři projektu scienceZOOM2: Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

 

Příměstský tábor Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II.


Týdenní příměstský tábor Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda II. se zaměřením na badatelsky orientované vyučování přírodovědných oborů.
V návaznosti na úspěšný letní běh příměstského tábora Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda, realizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích v rámci projektu scienceZOOM2 jarní pokračování této vydařené aktivity.

25 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstského tábora PF JU zaměřeného na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů
(projekt scienceZOOM2)

Ve dnech 16. 2. až 20. 2. 2015 proběhl v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, druhý příměstský tábor PF JU v Českých Budějovicích. Celkem 25 žáků ZŠ/SŠ se na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, hudební vědy, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky a technické výchovy.

Příměstský tábor byl zacílen na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Program příměstského tábora byl koncipován tak, aby zahrnoval co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci.

Více informací z proběhlého tábora včetně videozáznamu můžete zhlédnout zde.

Hlavní koordinátor tábora: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Kreativní manažeři projektu scienceZOOM2: Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

 

Zvídavý zVěd… Staň se vědcem aneb věda není nuda!


30 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstského tábora PF JU zaměřeného na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů 
(projekt scienceZOOM2)

Ve dnech 21. 7. až 25. 7. 2014 proběhl v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, vůbec první příměstský tábor PF JU v Českých Budějovicích. Celkem 30 žáků ZŠ/SŠ se na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky, technické výchovy i matematiky.

Příměstský tábor byl zacílen na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Program příměstského tábora byl koncipován tak, aby zahrnoval co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci.

První den příměstského tábora byl věnován BOV zeměpisu/geografie. Malí vědci si vyzkoušeli práci s GPS navigací v terénu, zahráli si hru geocaching, sami zjišťovali, jaká je intenzita hluku ve Stromovce, jak silný může být vítr (práce s hlukoměrem a s přístrojem na měření rychlosti větru) a jaký půdní typ se zde vyskytuje (analýza půdy pomocí půdní sondy). Během práce s teodolitem si vyzkoušeli profesi geodeta. Zábavnou formou se seznámili s prací meteorologů při odečítání úhrnů srážek ze srážkoměru. V závěru dne si děti ověřily své zeměpisné znalosti při hraní zeměpisného AZ kvízu a odpočinuly si během sportovních aktivit. 

Hlavní koordinátor tábora: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Kreativní manažeři projektu scienceZOOM2: Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.