Environmentální ekologické vydavatelství


Katedra geografie PF JU se v letech 2013 - 2014 podílela jako jeden z hlavních koordinátorů na projektu "Environmentální ekologické vydavatelství (ENVILIB)". Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Cílem projektu Envilib je poskytovat oborovou internetovou knihovnu ekologických titulů pro Českou republiku bezplatně využitelnou pro všechny uživatele, a to jak pro vydavatele, tak pro čtenáře. Vznik takové knihovny je zárukou, že existuje místo, kam může autor umístit publikace, na kterých roky pracoval, které jsou již rozebrané, ale u kterých přetrvává pocit, že mají někomu co říci. Naopak čtenář, často student, může právě zde zahájit své vyhledávání pramenů.

Environmentální elektronické vydavatelství je rovněž určeno na pomoc pro veřejnou správu, která si u předkládaných projektových záměrů může ověřit jejich inovativnost. 
Při hledání nových řešení v oblasti ochrany životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje může najít metodickou podporu, ale také autory aktivit a činností, které byly na jiném místě již úspěšně realizovány.

Environmentální elektronická knihovna slouží jako základní, „pramenné“, pravidelně aktualizované místo k vyhledávání publikací s environmentální či ekologickou tématikou vážící se k území celé České republiky.
Přístup do knihovny ENVILIB: www.envilib.cz

Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí České republiky.
Hlavní řešitel projektu: Campanula, o. s., Praha, kontaktní osoba: Jiří Mitošinka
Koordinátor projektu: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kontaktní osoba: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.