Zeměpisná olympiáda


Zeměpisná olympiáda je soutěž ze zeměpisu/geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák a student v Česku, kterého, ve škole i mimo ni, zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví jej sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Úspěšní řešitelé českého národního kola jsou vysláni na navazující mezinárodní geografické soutěže konané pod patronátem Mezinárodní geografické unie a National Geographic. V roce 2015 se bude soutěž konat v ruském Tveru.

Každý rok je Zeměpisná olympiáda pořádána ve 4 postupových kolech (Školní/Okresní/Krajské/Celostátní kolo) pro 4 soutěžní věkové kategorie žáků.

Věkové kategorie Zeměpisné olympiády:

A: 6 ročník ZŠ

B: 7. ročník ZŠ

C: 8. a 9. ročník ZŠ

D: střední školy

Více aktuálních informací o Zeměpisné olympiádě včetně starších verzí úloh a jejich řešení či zážitků studentů z mezinárodních kol Zeměpisné olympiády naleznete zde.