Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D.

 

https://orcid.org/0000-0002-3499-5232

tel: +420 387 773 035    e-mail: vblazek@pf.jcu.cz  datová schránka: rd72x3x

konzultační hodiny: kdykoli, když jsem v kanceláři nebo po předchozí domluvě 

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS, technologie ve výuce

vyučované předměty:

Člen disciplinární komise PF JU XII 2021 - XII 2023

Člen akademického senátu PF JU 2018 - 2021


CURRICULUM VITAE

2022

Ph.D.,Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2006 - 2011

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství).

 

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 

odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2014 - 2018

externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2012 - 2018

regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor informačních systémů

 

Další aktivity

Člen dozorčí rady RERA a.s.

Člen komise Smart Region Jižní Čechy

Šéf trenér  Orientační sporty Písek

Předseda Jihočeský kraj svaz orientačních sportů

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

(2021)

Halás, M., Blažek, V., Klapka P., Kraft, S. (2021). Vizualizace pravidelných prostorových pohybů osob: s využitím lokalizačních dat mobilních operátorůArcRevue. Praha: Arcdata Praha, 2021, 28(2), 12-15. ISSN 1211-2135.

Maitah, M., Malec, K., Ge, Y., Gebeltová, Z., Smutka, L., Blažek, V., Pánková, L., Maitah, K., Mach, J. Assessment and Prediction of Maize Production Considering Climate Change by Extreme Learning Machine in Czechia. Agronomy. 2021; 11(11):2344. https://doi.org/10.3390/agronomy11112344. (IF 2021 = 3,417; Q1 in Agronomy | Q1: Plant Science)

Appiah-Kubi, SNK., Malec, K., Phiri, J., Maitah, M., Gebeltová, Z., Smutka, L., Blažek, V., Maitah, K., Sirohi, J. Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: Evidence from Africa. Sustainability. 2021; 13(15):8661. https://doi.org/10.3390/su13158661 (IF 2021 = 3,251; Q2 in Enviromental Sciences)

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2019 = 2,365; Q2 in Geography).

(2020)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography).

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004.

Blažek, V. (2020): Využití metod Eye-trackingu a biometrického testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS Story map. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2020, s. 3-20. ISBN 978-80-7599-210-9. ISSN 1805-3726.

(do 2019)

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop, z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

Blažek, V. (2013), ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

Blažek, V. (2013), ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.


GRANTY

Spoluřešitel – Česko-bavorská síť pro Otevřená data (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – Interreg: VReduNet  -  ATCZ256 (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – TAČR Éta: Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE – TL02000423 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Inovace přípravy učitelů pro praxi – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Podpora rozvoje digitální gramotnosti – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 (PF, Univerzita Karlova)

Spoluřešitel – OP VVV: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 (Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Karlova)