Terénní cvičení z fyzické a sociální geografie pro obor GEVES


Terénní cvičení z fyzické a sociální geografie absolvují každý rok studenti 2. ročníků oboru GEVES.

Terénní cvičení si klade za cíl 1) ukázat studentům vybrané prvky, struktury a jevy v krajině, probírané teoreticky v rámci povinných předmětů z Fyzické geografie a Sociální geografie. Ukázky vybraných geomorfologických, hydrologických a biogeografických jevů v krajině. Důraz je přitom kladen na samostatnou praktickou práci studentů přímo v terénu (měření meteorologických a hydrologických prvků in situ a in time, seznámení se s vybranými terénními metodami biogeografie a geomorfologie, geodetickou terénní prací aj.; 2) demonstrovat studentům vybraný region České republiky v jeho přírodních, ekonomických a sociálních souvislostech a vzhledem k jeho historii a významu. Studenti zpracovávají samostatně anketární/dotazníková šetření na vybranou problematiku z oblasti sociální geografie, vedou řízené rozhovory s vybranými představiteli státní správy a samosprávy v navštíveném území, navrhují možná zlepšení a opatření vhodná pro rozvoj daného regionu. Studenti si předem připravují zvolená témata týkající se navštíveného regionu tak, aby společně pokryla celé spektrum geografické problematiky. 

Terénní cvičení probíhá na terénním pracovišti v obci Rybník, okr. Domažlice v Českém lese. 

Fotografie z terénního cvičení 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z terénního cvičení 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z terénního cvičení 2013  

 

 

 

 

 

Fotografie z terénního cvičení 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z terénního cvičení 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z terénního cvičení 2010