Terénní cvičení a exkurze z geografie pro učitelství 1. st. ZŠ


Cílem předmětu je ukázat studentům vybrané prvky, struktury a procesy v krajině, probírané předtím teoreticky v geografických předmětech pro NŠ a v dalších předmětech vzdělávací oblasti RVP ZV „Člověk a jeho svět“ a rovněž ukázat některé možnosti terénní výuky na NŠ. Návštěva hvězdárny, základní mapy území, práce s busolou a GPS, ukázky geomorfologických a hydrologických struktur a jevů, návštěva meteorologické stanice, návštěva chráněného území, ukázky problémů urbanizovaných a rurálních struktur, diskuse nad územním plánem v terénu, návštěva obecního úřadu, prohlídka ekologicky problémového místa a další. V terénu bude ilustrována vzájemná vazba a interakce krajinných a kulturních složek na vybraných lokalitách.  

 


Exkurze 2021 

Rovněž v roce 2021 se podařilo podniknout naši tradiční vlastivědnou exkurzi. Jejím cílem bylo tentokrát Náchodsko, kde se studenti seznámili mimo jiné s bohatstvím zdejšího baroka, skalních měst nebo místy spojenými s dílem Boženy Němcové Babička. Pro více informací nahlédněte do přiloženého itineráře ZDE.

  

 

Exkurze 2020

V roce 2020 vyrazili studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ do „kraje pohádek“ na Jičínsko. K navštíveným lokalitám patřili skalní města Prachovských skal, historická jádra měst Jičín a Hradec Králové, hrad Pecka nebo pivovar Nová Paka. I tentokrát byl program proložený řadou terénních aktivit a didaktických her. Místní část exkurze byla spojena s návštěvou vzdělávacího centra při ZOO Hluboká. Více informací o exkurzi naleznete ZDE.

  

Exkurze 2019

Vlastivědná exkurze v roce 2020 směřovala do vzdáleného a rázovitého regionu Ostravska s podtitulem „Po stopách (nejen) uhlí a železa“. Kromě samotné Ostravy a tradice zdejší těžby uhlí a výroby oceli se při ní studenti seznámili s krajinou CHKO Poohří a městem Fulnek, kde jako učitel působil J. A. Komenský. Nechyběla ani osvěžující návštěva nošovického pivovaru. Bližší informace o celé exkurzi naleznete ZDE.  

  

Exkurze 2018

Vlastivědná exkurze v roce 2018 nesla název „Krajem praotce Čecha“ a probíhala v oblasti Roudnicka a dolního Poohří, nechyběl v ní výstup na památnou horu Říp, ani návštěva koncentračního tábora v Terezíně. Více informací o exkurzi naleznete v přiloženém itineráři ZDE.

Místní část exkurze byla spojena s didaktickým programem a návštěvou ZOO Hluboká a Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. 

       

Exkurze 2017

Vlastivědná exkurze v roce 2017 probíhala v malebné krajině Českého středohoří a Dolního Poohří – bližší informace naleznete v itineráři exkurze ZDE.

Zbývající místní část exkurze byla spojena již tradičně s didaktickým programem a návštěvou ZOO Hluboká a Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.  

     

Exkurze 2016 

Více informací o náplni první části exkurze (Žatecko) naleznete v přiloženém itineráři ZDE.

Místní část exkurze v roce 2016 byla realizována s doprovodnými programy v ZOO Hluboká nad Vltavou, Hvězdárně a planetáriu v Českých Budějovicích a Jihočeském muzeu.

Zprávu z průběhu exkurze od studentek si můžete přečíst ZDE.

Terénní cvičení a geografická exkurze pro NŠ v roce 2016 (místní část) pohledem studentky Terezy Ficové je k nahlédnutí ZDE.

Terénní cvičení a exkurze z geografie pro 1. stupeň ZŠ pohledem studentky Lenka Dillingerové k nahlédnutí ZDE.

    

Exkurze 2015  

Geografická exkurze v roce 2015 nesla název "Cesta do středu Země" a probíhala 3 dny na Havlíčkobrodsku. Místní část exkruze byla tradičně spojena s návštěvou vzdělávacího centra při ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou a zámku Hluboká nad Vltavou. Součástí místní části exkurze byla i práce s přístroji a GPS v terénu. 

Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE
  

 

Exkurze 2014 

V roce 2014 vyrazili studenti geografie učitelství pro 1. stupeň ZŠ do oblasti Posázaví. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 2013  

Cílem geografické exkurze v roce 2013 byla oblast Jižních Čech a Domažlicka. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE
 


 

 

 

 

 


Exkurze 2012 

Cílem geografické exkurze v roce 2012 byla oblast střední Moravy a Olomouce. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 2011 

Cílem geografické exkurze v roce 2011 byla oblast Slavonicka a Podyjí. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 2010 

Cílem geografické exkurze v roce 2010 byla krajina v oblasti Prahy. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE


Exkurze 2009

Cílem geografické exkurze v roce 2009 byla oblast Českokrumlovska a Hluboké nad Vltavou. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE

 

 

 

 

 

 

Exkurze 2008

Cílem geografické exkurze v roce 2008 byla oblast Českobudějovicka. Více informací o náplni exkurze naleznete v přiloženém itineráři ZDE