Geografická terénní exkurze po ČR


Cílem předmětu je demonstrovat vybrané regiony České republiky v jejich přírodních, ekonomických a sociální souvislostech a vzhledem k jejich historii a významu. Studenti si předem připravují zvolená témata týkající se navštíveného regionu tak, aby společně pokryla celé spektrum geografické problematiky. Dílčím cílem předmětu je porozumění studentů situaci v navštíveném regionu, získání schopností připravit a realizovat tuzemskou exkurzi pro své budoucí žáky. Studenti získávají praktické dovednosti při cestování a pobytu v odlišném geografickém prostředí.

 

Stručná osnova předmětu:

Příprava tuzemské exkurze, na co nezapomenout!

Výběr, příprava a dokumenty a jiné materiály k obsahu a trase exkurze

Efektivnost a bezpečnost při cestování s žáky

Příprava vlastní exkurze do vybraného regionu ČR
 


Severovýchodní Čechy 2016

V roce 2016 proběhla Geografická exkurze po České republice v termínu 10. - 14. května ve spolupráci s katedrou geografie PřF UPOL v Olomouci. 

Studenti KGE PF JU se účastnili týdenní exkurze společně se studenty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením dr. Jana Hercika a Mgr. Martina Erlebach, kterým tímto děkujeme za spolupráci a zprostředkování exkurze. 

Náplň exkurze

1. den (út): Olomouc – Dobruška (VGHMÚř) – Nové Město nad Metují – Jaroměř (pevnost Josefov) – Trutnov
2. den (st): Východní Krkonoše
3. den (čt): Broumovsko (pískovcová skalní města, Adršpašsko-teplické skály)
4. den (pá): Západní Krkonoše
5. den (so): Trutnov – Babí u Trutnova (dělostřelecká tvrz Stachelberg) – Olomouc

Velice napínavou a zábavnou formou studenty napsanou zprávu o průběhu exkurze naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terénní cvičení Albeř 2015

V termínu 14.-19.5.2015 se 6 studentů 2. ročníku oboru Geves KGE PF JU v ČB zúčastnilo terenního cvičení TC Albeř 2015 spolu se studenty a učiteli Katedry socialnígeografie a regionalního rozvoje PřF UK Praha pod vedením p. doc. I. Bičíka, kterému tímto děkujeme za spolupráci. 

Vice informací a průběh TC najdete zde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z exkurze v roce 2012