prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

 

tel: +420 387 773 098
e-mail: vira@pf.jcu.cz
konzultační hodiny: individuálně po domluvě emailem 

zaměření: behaviorální geografie, geografie času, urbánní geografie, environmentální geografie


vyučované předměty: 

  • Environmentální geografie a trvale udržitelný rozvoj
  • Aktuální geografická témata a jejich didaktické aplikace