Katedra


Zaměření

Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představuje jediné vysokoškolské pracoviště v jižních Čechách, které nabízí učitelské i neučitelské studijní obory geografie. Ve své více než patnáctileté historii již vychovala stovky kvalitních pedagogů a dalších odborníků, kteří působí především na základních a středních školách v jižních Čechách i jinde v České republice. Její absolventi však vzhledem ke komplexnímu a interdisciplinárnímu vzdělání nacházejí uplatnění v institucích veřejné správy, v poradenských firmách, i jinde soukromém sektoru. Od roku 2007 se katedra geografie zaměřuje také na přípravu odborných geografů pro oblast veřejné správy.

Vědecká orientace katedry zahrnuje celou řadu geografických a příbuzných disciplín. Uskutečňuje se výzkum venkovského osídlení, prostorové struktury měst, výzkum migrací a dalších forem prostorové mobility osob, dopravní obslužnosti území, geomorfologických poměrů regionů jižních Čech, výzkum transformačních procesů v průmyslu po roce 1989, pozornost je také věnována geopolitickým a regionálním souvislostem, regionálnímu rozvoji, geografickým informačním systémům atd.

 


Obory studia zajišťované katedrou geografie:

 

Geografie pro veřejnou správu

Tříletý bakalářský neučitelský obor, který je zaměřen na propojení geografie a problematiky veřejné správy v České republice. Studijní obor je zajišťován Katedrou geografie a Katedrou společenských věd PF JU. V geografické části se výuka zaměřuje především na obecnou sociální geografii, regionální geografii a na územní a regionální rozvoj České republiky, také na obecnou fyzickou geografii a na geografické informační systémy (GIS) - vždy s ohledem na potřeby útvarů veřejné správy v České republice. V rámci společenskovědní části je výuka zaměřena na základy sociologie, ekonomie, politologie a práva, opět v souladu s potřebami veřejné správy. Součástí studia jsou odborné praxe studentů v institucích veřejné správy.

 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Jedná se o tříleté bakalářské dvouoborové učitelské studium v rámci studijního programu "Specializace v pedagogice". Toto učitelství zeměpisu je možné kombinovat s učitelstvím anglického jazyka, společenských věd, přírodopisu, historie, matematiky a tělesné výchovy. Výuka je zaměřena především na obecnou fyzickou a sociální geografii, základy kartografie a geografických informačních systémů (GIS) a na regionální geografii ČR.

 

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol

Na předchozí bakalářský studijní učitelský obor navazující dvouleté magisterské studium doplňuje u studentů pedagogické a didaktické kompetence k výuce předmětu zeměpis na 2. stupni základních škol. Zároveň jsou u studentů prohlubovány znalosti z problematiky regionální geografie Evropy a světa a dalších vybraných disciplín fyzické a sociální geografie.

 

PhDr. - Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol

Absolventi magisterských učitelských studijních oborů pro základní školu mají na katedře geografie možnost získat titul PhDr. po absolvování státní rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce. Ta by měla být zaměřena na didaktiku zeměpisu na 2. stupni základních škol a zároveň splňovat kritéria vědecké práce. 

 


Organizace celorepublikových odborných konferencí 

V posledních letech katedra geografie organizovala dvě významné národní aktivity: 

  1. Otevřené dizkusní fórum GEODID na téma "Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu" v dnech 21.-22.11.2014. Více informací o konferenci naleznete ZDE.  
  2. Výroční konference České geografické společnosti na téma „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“ ve dnech 5.-7.9.2016. Více informací o konferenci naleznete ZDE.

 

Almanach katedry geografie

V roce 2010 oslavila Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 15 let od svého založení. Při této příležitosti byl uspořádán seminář s názvem "Spolupráce vysokých škol a veřejné správy v regionálním rozvoji" a zároveň setkání absolventů Katedry geografie z let 1999 - 2010. Informace o historii katedry, pracovnících katedry, významných osobnostech katedry a fotogalerii z obou výše uvedených akcí naleznete v Almanachu vydávanému k 15. výročí založení Katedry geografie na PF JU v Českých Budějovicích (.pdf, 7,5 MB). Podrobnosti týkající se výuky zeměpisu či geografie na PF JU do roku 2010 najdete zde