Sborník příspěvků z výroční konference České geografické společnosti v Českých Budějovicích 2016


Martínek, J. - Jiří Daneš – známý a neznámý 

Ambrožová, K., Láska, K. - Změny teploty vzduchu na ostrově Jamese Rosse v kontextu Antarktického poloostrova 

Kopp, J., Raška, P., Novotná, M., Dolejš, M., Vysoudil, M., Frajer, J. - Tvorba katalogu mikrostruktur městské krajiny pro potřeby ekohydrologického managementu na příkladu Plzně a Ústí nad Labem 

Kuřimská, M. - Skalní mísy Jihlavských vrchů 

Miklín, J., Čížek, L. - Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy 

Švec, P., Fröhlich, V., Halas, P., Lacina, J. - Změny rozšíření nepůvodních křídlatek (Reynoutria spp.) v povodí řeky Morávky po jejich (chemické) likvidaci

Bosák, V. - Role kultury v regeneraci brownfields: případová studie Dolu Hlubina v Ostravě 

Dvořák, Z. - Velké developerské projekty na území města Brna 

Havrlant, J. - Přinese útlum těžby uhlí v OKR změny v životním prostředí? 

Kunc, J. - Obnovitelné zdroje energie a brownfields: vhodné spojení? 

Matlovičová, K. - Country of origin (COO) koncept – jeho vymedzenie, determinanty a možnosti využitia v marketingovej praxi

Švarcová, B., Pászto, V., Vaculík, M. - Prostorová distribuce inovačních aktivit firem v Česku v letech 2008–2012

Novotný, G., Daněk, P. - Proměny religiozity očima mladých věřících v Brně 

Siwiek, T. - Přírodní kontinuum a politické hranice ve výzkumu percepce přírodních rizik

Šimáček, P., Kosová, D. - Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy

Bačík, M. - Populačný vývoj na Slovensku v roku 2015

Burian, J., Stachová, M., Pászto, V. - Urban Planner: model pro vyhodnocení územního potenciálu

Horák, J. - Prostorové simulační modelování dostupnosti

Kolejka, J., Rapant, P., Krejčí, T. - Geografická data a know how v aplikaci: toxická havárie na železnici

Kraft, S. - Funkční dopravní regiony jako metoda studia prostorových vzorců dopravních vazeb 

Kubeš, J., Kebza, M. - Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů 

Lajčáková, A., Hurbánek, P., Rosina, K. - Validácia Európskej mapy nepriepustnosti v Česku použitím náhodnej vzorky

Pavlík, A.- Odolnost českých nemetropolitních regionů 

Reichová, V. - Ekonomické faktory smršťování měst v Česku

Viturka, M. - Metropole Střední Evropy 

Ženka, J., Slach, O. - Ekonomická výkonnost a struktura českých nemetropolitních regionů – vstupní debata

Baarová, B. - Profil absolventů učitelství geografie v Česku

Čižmárová, K. - Uplatnenie ľudsko-právnej problematiky ako prierezovej témy vo výučbe geografie 

Dostál, F. - Didaktický potenciál sakrálních krajinných kompozic 

Kancír, J. - Vedecká identita didaktiky geografie 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. - Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu 

Nogová, M. - Miesto ako príklad rozvíjania geografického myslenia žiakov metódou flow learning na príklade vzdelávacieho centra v Národnom parku Donau-Auen 

Pánek, J. - Participativní a „playful“ metody na geografických exkurzích

Polívková, K., Jelen, J., Rypl, J. - Možnosti geocachingu ve výuce místního regionu na 2. stupni základní školy na příkladu ORP Most 

Svobodová, H., Misařová, D., Hofmann, E. - Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce

 

Celý sborník ČGS k nahlédnutí ZDE.