KONZULTAČNÍ HODINY VYUČUJÍCÍCH



Mgr. Vojtěch Blažek

tel: +420 387 773 035   
e-mail: vblazek@pf.jcu.cz 

MS Teams | kdykoli po předchozí domluvě



Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

tel: +420 387 773 063
e-mail: karvanko@pf.jcu.cz

po předchozí domluvě emailem či MS Teams



doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

tel: +420 387 773 062
e-mail: kraft@pf.jcu.cz 

pondělí 10:00 - 11:00 



doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

tel: +420 387 773 061  
e-mail: kubes@pf.jcu.cz 

pondělí 10:00 - 12:00



RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

tel: +420 387 773 126
e-mail: anovacek@pf.jcu.cz 

pondělí 14:30 - 16:00



Mgr. Jan Prener

tel: +420 387 773 062
e-mail: jprener@pf.jcu.cz

pondělí 9:30 - 10:30



Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

tel: +420 387 773 059 
e-mail: rypl@pf.jcu.cz 

středa 9:30 - 11:00



Mgr. Michal Staněk

tel: +420 387 773 060
e-mail: mstanek@pf.jcu.cz

úterý 14:30 - 15:30 



Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D.

tel: +420 387 773 060
e-mail: tichy@pf.jcu.cz

individuálně po domluvě emailem



Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

tel: +420 387 773 062
e-mail: vancura@pf.jcu.cz

individuálně po domluvě