doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 

tel: +420 387 773 061  
e-mail: kubes@pf.jcu.cz  
konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00
 

Zaměření: venkovské, chatařské, suburbánní a městské osídlení a příslušné procesy, územní plánování a  
regionální rozvoj, vývoj osídlení a krajiny

 

Vyučované předměty:  

  • Sociální geografie II (v tom geografie zemědělství)
  • Regionální geografie Afriky, Austrálie a Oceánie
  • Základy kartografie a geodézie 
  • Geografie sídel - přístupy a aplikace do veřejné správy
  • Územní plánování  

 


CURRICULUM VITAE 


Vzdělání  

2002

doc. - Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha

1991

CSc. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha

1987

RNDr. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha

1985

prom. geograf - Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha  

 

Zaměstnání

1995-nyní  

Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (odborný asistent, 2002 docent, vedoucí katedry 1995-2014)

1995-1997  

Katedra ekologie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (odborný asistent na dílčí úvazek)

1993-1995  

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, později Fakulta Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (odborný asistent)

1985-1993  

Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích (vědecký pracovník) 

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikace v databázi Web of Science 

Kubeš, J., Ouředníček, M. (2022). Functional types of suburban settlements around two differently sized Czech cities. Cities. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103742

Kubeš, J., Podlešáková, N. (2021): Lidský a demografický kapitál v periferiích Plzeňského kraje. Geografie, vol. 126, No. 1, pp. 97–122. https://doi.org/10.37040/geografie2021126010097

Kubeš, J. (2021): Geography of world hop production 1990–2019. Journal of the American Society of Brewing Chemists. DOI: 10.1080/03610470.2021.1880754. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610470.2021.1880754 

Kubeš, J., Chvojková, A. (2020): Back to peripheries based on remoteness. Human capital in the peripheral municipalities of South Bohemia.  Journal of Rural Studies, 70, 116-124. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.04

Kubeš, J., Kovács, Z. (2020): The kaleidoscope of gentrification in post-socialist cities. Urban Studies, 57(13): 2591-2611. https://doi.org/10.1177/0042098019889257

Kubeš, J., Nárovec, V. (2019): Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 1961-2017 – geografický pohled. Listy cukrovarnické a řepařské, 135, 11, s. 370-374.

Kubeš, J., Vokrouhlík, T. (2019): Strategies and measures for preserving rural and increasing suburban primary schools in the district of České Budějovice, Czechia. Geographia Cassoviensis, vol. 13, No. 1, pp. 53-67. DOI: https://doi.org/10.33542/GC2019-1-05

Kubeš, J., Kebza, M. (2018): Geography of socio-economic differentiation of Poland according to subregions in 2002–2014. AUC Geographica, vol.  53, No. 1, pp. 36–48. https://doi.org/10.14712/23361980.2018.4

Kubeš, J. (2017): Gentrifikace a fyzická modernizace vnitroměstských čtvrtí Českých Budějovic (Gentrification and physical upgrading of inner-city neighbourhoods in the city of České Budějovice). Geographia Cassoviensis, vol. 11, No. 2, pp. 137-152. ISSN: 1337-6748.

Kährik, A., Temelová, J., Kadarik, K., Kubeš, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, vol. 53, No. 2, pp. 355-372. ISSN: 0042-0980, DOI: 10.1177/0042098014567444

Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. (2015): Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. In: Klímová, V., Žítek, V., (eds.): „18th International Colloquium on Regional Sciences“, Brno: Masaryk University, s. 41-48. ISBN 978-80-210-7861-1 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-4 

Kubeš, J. (2015): Analysis of regulation of residential suburbanisation in hinterland of post-socialist ‘one hundred thousands’ city of České Budějovice. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 19, pp. 109-131. ISSN:1732-4254, DOI: 10.1515/bog-2015-0008

Kubeš, J. (2015): Geografická přijatelnost statistických dat za administrativní regiony Česka. In: "Hradecké ekonomické dny, 13. mezinárodní konference", Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, roč. 5 (2), s. 62-69.

Kubeš, J., Kraft, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vol. 47, No. 4, pp. 805-829. ISSN 0038-0288 

Kubeš, J., Mičková, K. (2003): Development of horizontal landscape structure in the Pohořsko region (the Czech-Austrian frontier) between 1938-2000. Ekológia, vol. 22, No. 3, pp. 269-283. ISSN 1335-342 X

Kubeš, J., Fuchs, R. (1998): Village as a bird refuge in cultural landscape (largely agricultural landscape, the Czech Republic). Ekológia, vol. 17, No. 2, pp. 208-220. ISSN 1335-342 X

Kubeš, J. (1996): Biocentres and corridors in a cultural landscape. A critical assessment of the "territorial system of ecological stability". Landscape and Urban Planning, vol. 35, No. 3, pp. 231-240. ISSN 0169-2046, DOI: 10.1016/S0169-2046(96)00321-0 

Boháč, J., Kubeš, J., Fuchs, R. et al. (1995): The use of biomonitoring for ecological planning and ecological policy in agricultural settlements. In: Munawar, M., Hänninen, O., Roy, S., Munawar, N., Kärenlampi, L. & Brown, D. (eds.): Bioindicators of environmental health, Book series: Ecovision World Monograph Series, SPB Academic Publishing, Amsterdam, pp. 155-163.

Kubeš, J. (1994): Bohemian agricultural landscape and villages, 1950 and 1990: land use, land cover and other characteristics. Ekológia, vol. 13, No. 2, pp. 187-198. ISSN 1335-342 X

 

Další publikace v databázi Scopus 

Kubeš, J., Nováček, A. (2019): Suburbs around the Czech provincial city of České Budějovice – territorial arrangement and problems. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 68, No. 1, pp. 65-78. DOI: https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.1.5

Kubeš, J. (2013): European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature. Bulletin of Geography. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 19, pp. 19-43. ISSN:1732-4254, DOI: 10.2478/bog-2013-0002

Kubeš, J. (2011): Chatové oblasti České republiky. Geografický časopis, vol. 63, No. 1, pp. 53-68. ISSN 0016-7193 

 

Kniha 

Kubeš, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Vydal: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 166 s. + přílohy. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Vydal: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 189 s. ISBN: 978-80-8083-734-1

Kubeš, J., ed. (2004): Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 200 s. ISBN 80-7040-757-3

Kubeš, J., ed. (2000): Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 164 s. ISBN 80-7040-385-3 

 

Kapitola v knize

Kubeš, J. (2009): Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic mezi lety 1265-2007 v historickogeografických souvislostech. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 20-28. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J., Švec, P. (2009): Populační vývoj v typech sídelních jednotek Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 31-47. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J. (2009): Poloha, struktura, infrastruktura a obraz Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 51-105. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J., Hajíčková, J., Švec, P. (2009): Rozmanitost sociální a demografické prostorové struktury Českých Budějovic a jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 114-140. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J. (2009): Chataření a zahrádkaření v nejbližším a blízkém rekreačním zázemí Českých Budějovic. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 120-139. ISBN: 978-80-8083-734-1

Dvořák, J., Kubeš, J. (2009): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 87-100. ISBN: 978-80-8083-734-1

Kubeš, J., Baumruková, D. (2009): Strategický plán města České Budějovice 2008 - 2013 - popis, komentáře, doporučení. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 142-151. ISBN: 978-80-8083-734-1

Kubeš J. (2008): Diverse population development in Czech and Austrian settlements in cross-border region "Novohradské hory (Mountains) - Freiwald (Mountains)" between 1930 (1934) - 2001. In: Svatoňová, H. et al.:"Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practice at the onset of 21st century", Masaryk University, Brno, p. 298-303. ISBN: 978-80-210-4600-9

Kubeš, J. (2004): Vývoj chataření v zázemí Českých Budějovic. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 70-80. ISBN 80-86561-15-1

Kubeš, J. (2004): Prvky územní struktury chataření a jejich typologie. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 184-200. ISBN 80-86561-15-1

Kubeš, J. (2003): Vodní toky Novohradských hor - hydrogeografická syntéza. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 9-17. ISBN 80-7040-657-7 a 80-86668-01-0

Kubeš, J., Rýparová, H., Týmová, D. (2003): Terénní hydrologický a hydrografický průzkum povodí Stropnice, Lužnice a Černé. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 25-31. ISBN 80-7040-657-7 a 80-86668-01-0

Kubeš, J., Mičková, K. (2002): Analýza vývoje prostorové struktury krajiny v Novohradských horách. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor I.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 21-28. ISBN 80-70-40-524-4 a 80-901250-7-7

Kubeš, J. (2000): Vývoj obyvatelstva venkovských sídel 1910-1998. Okresy Písek, Tábor a jihočeská oblast. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 7-34. ISBN 80-7040-385-3

Kubeš, J. (2000): Literatura o geodemografických aspektech vývoje venkovského obyvatelstva a osídlení v českých zemích a na Slovensku. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 35-60. ISBN 80-7040-385-3

Kubeš, J., Pahorecká, J. (2000): Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost venkovských sídel. Okresy Písek, Tábor a okolí, rok 1998. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 61-95. ISBN 80-7040-385-3

Kubeš, J. (2000): Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost v české a slovenské geografické literatuře. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 97-115. ISBN 80-7040-385-3

Kubeš, J. (2000): Výstavba bytů a technické infrastruktury ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 117-121. ISBN 80-7040-385-3

Kubeš, J., Horáková, I. (2000): Zařízení základního školství a zdravotnictví ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1966 a 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 129-132. ISBN 80-7040-385-3

Kubeš, J., Slezáková, A. (2000): Vybavenost venkovských sídel hromadnou dopravou. Okresy Písek a Tábor, rok 1998/99. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 123-128. ISBN 80-7040-385-3 

 

Skriptum

Kubeš, J., Perlín, R. (1998): Územní plánování pro geografy. Skripta. Karolinum, Praha, 89 s. ISBN 80-7184-512-4

Kubeš, J. (1997): Vybrané postupy krajinného plánování. Skripta. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 248 s. ISBN 80-7040-229-6

Kubeš, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta. Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě s pomocí projektu Phare "Services for Universities", 180 s. ISBN 80-7078-358-3 

 

Článek v časopise mimo Web of Science a Scopus 

Kubeš, J., Kebza, M. (2016): Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, vol. 2016. No. 3, pp. 15-27.

Kubeš, J. (2015): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých Budějovic. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, vol. 2015, No. 2, 10 p. ISSN 1805-3246

Kubeš, J. 2014. Evropská územní spolupráce v regionální politice EU - vývoj, formy, výhled a kritika. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, vol. 2014, No. 3, 17 p. ISSN 1805-3246 

Jurák, O., Kubeš, J. (2013) : Suburbanizace ve výuce zeměpisu. Biologie – chemie – zeměpis, vol. 22, No. 1, pp. 44-47. ISSN 1210-3349

Kubeš, J. (2012): České Budějovice - metropole jižních Čech (geografické charakteristiky s implikacemi pro rozvoj). Geografické rozhledy, vol. 21, No. 3, pp. 8-9. ISSN 1210-3004

Dvořák, J., Kubeš, J. (2010): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. Historická geografie, vol. 36, No. 2, pp. 255-289. ISSN 0323-0988

Kubeš J. (2008): Metody analýz populačního vývoje ve venkovských sídlech periferních pohraničních a přeshraničních regionů (na příkladu česko - rakouského přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald"). Miscellanea Geographica - Západočeská univerzita v Plzni, vol. 14, pp. 85-91. ISBN 978-80-7043-663-9, ISSN 1213-7901

Kubeš, J. (2007): Rozdílný populační vývoj v sídlech české a rakouské části přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald" mezi lety 1869 - 2001. Klaudyán, vol. 4, No. 1, pp. 32-35. ISSN – 1212-9690

Kubeš, J., Mičková, K. (2006): Connections between development of lansdscape and settlement structures in the Czech - Austrian cross-border region "The Novohradské Mountains" - research project and first results. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, vol. 45, No. 10, pp. 346-354. ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157

Kubeš, J., Mičková, K. (2006): Odlišnosti vývoje obyvatelstva a osídlení v česko-rakouském přeshraničním regionu "Novohradské hory" mezi lety 1869 - 2001. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, vol. 45, No. 10, pp. 291-299. ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157

Kubeš, J. (2005): Recreation in individual weekend cabins in Czechia and its typological diversity. Acta Facultatis Rerum Naturalium Univesitatis Comenianae - Geographica, vol. 2005, pp. 309-318. ISSN 0231-715x

Kubeš, J. (2004): Typologická rozmanitost českého chataření. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Geographia - Geologia, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vol. 216/2004, Supplementum 9, pp. 85-96. ISBN 80-7042-998-4, ISSN 1213-841X

Kubeš, J. (1999): Depopulation of the South Bohemian rural areas. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae – Geographica, vol. 1999, Supplementum 1999 (2/II), pp. 43-53. ISSN 0231-715x 

 

Novější článek ve sborníku mimo Web of Science a Scopus 

Kubeš, J., Kebza, M. (2016): Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 182-195. ISBN 978-80-7394-619-7

Kubeš, J., Kebza, M., Nováček, A. (2016): East-west gradient of regional differentiation in Poland. In: Jedlička, P. (ed.): Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days 2016“, february 2nd and 3rd, Hradec Králové: University of Hradec Králové, pp. 456-462. ISSN 2464-6059 (Print), ISBN 978-80-7435-636-0

Kubeš, J. (2015): Geografická přijatelnost statistických dat za administrativní regiony Česka. In: Sborník příspěvků z konference „Hradecké ekonomické dny 2015“, díl 2, 3. - 4. 2. 2015 v Hradci Králové, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, s. 62-69. ISBN 978-80-7435-547-9 

Kährik, A., Temelová, J., Kadarik, K., Kubeš, J. (2014): Residential mobility and inner-urban areas′ change in the second- tier cities of East-Central Europe. European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2012, 24-27/06/2012, Lillehammer, Norway, 23 p. 

Kubeš, J., Pavlíková, P., Hána, J., Jurák, O., Karas, V., Tomíček, F. (2012): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města – Českých Budějovic. Poster. Výroční konference České geografické společnosti „Nové výzvy pro geografii“, 3. – 7. září 2012, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

Kubeš, J. (2010): Sociální exkluze a sociálně populační ne/stabilita periferních a urbanizovaných území. Geografie pro život ve 21. století - sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1.8. - 3.9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 701-706. ISBN 978-80-7368-903-2

Kubeš, J., Švec, P. (2007): České Budějovice - populační vývoj města a aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 651-659. ISBN 978-80-7040-986-2

Kubeš, J., Švec, P. (2007): České Budějovice - územní struktura zástavby současného města. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2

Kubeš, J. (2007): České Budějovice - historická geografie města 1265-2005. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2 

 

Starší článek ve sborníku mimo Web of Science a Scopus 

Kubeš, J. (2007): Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic. In: Nováček, V. (ed.): „Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel – proREGIO“ – Sborník z konference, Brno, Institut regionálních informací, 10 s. – compact disk. ISBN 978-80-7040-986-2

Mičková, K., Kubeš, J. (2005). Souvislosti vývoje krajiny a osídlení na česko-rakouském pomezí v Novohradských horách – projekt výzkumu a první výsledky. In: Herber, V. (ed.): „Fyzickogeografický sborník 3, Fyzická geografie – krajinná ekologie – trvalá udržitelnost“, konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta a Česká geografická společnost, Brno, s. 55-61. ISBN 80-210-3931-0

Soukup, R., Kubeš, J. (2004): Hodnocení www stránek vysokoškolských geografických pracovišť v Česku. In: Řehout, V. a kol.: „Pedagogický software 2004“ – sborník z 9. ročníku mezinárodní konference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 577-580. ISBN 80-85645-49-1

Kubeš, J., Voráček, O. (2003): Vývoj chataření v blízkém zázemí Č. Budějovic. In: Novák, S. (ed.): „Geografické aspekty středoevropského prostoru“, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 210-215. ISBN 80-210-32-08-1

Kubeš, J., Mičková, K. (2002): Vývoj struktury využití krajiny a struktury krajinného krytu v Novohradských horách. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): „Ekotrend 2002“. České Budějovice, Jihočeská univerzita, s. C46-C49. ISBN 80-7040-534-1

Kubeš, J., Mičková, K. (2002): Vývoj prostorové struktury krajiny v regionu Pohořsko (Novohradské hory) 1938-2000. In: Balej, M., Kunc, K. (eds.): "Proměny krajiny a udržitelný rozvoj" - sborník z XX. sjezdu České geografické společnosti v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 136-147. ISBN 80-7044-407-X

Kubeš, J. (1999): Systém krajinného plánování v České republice. In: Pecharová, R. (ed.): "Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj, cesta do 3. tisíciletí" – sborník z mezinárodní konference (1999), Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice, s. 67-71.

Kubeš, J., Samec, P. (1999): Vybavenost venkovských sídel technickou infrastrukturou - významný faktor stability venkovských sídel. In: Hasman, M., Říha, J., Šitter, E. (eds.): "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství" – sborník ze 4. mezinárodní konference (1999), Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 99-105. ISBN 80-7040-336-5

Kubeš, J., Barták, R. (1998): Krajinný ráz - součást rekreačního potenciálu krajiny. In: Hasman, M., Říha, J. (eds.): "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství" - sborník z 3. mezinárodní konference (1998), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra cestovního ruchu v Táboře, s. 86-93. ISBN 80-7040-269-5

Kubeš, J. (1998): Územní, krajinné a regionální plánování a problematika trvalé udržitelnosti ve vysokoškolské přípravě geografů. In: Šulcová, R. (ed.): "Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů" - konference s mezinárodní účastí (1998), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 193-198. ISBN 80-7184-658-9

Kubeš, J., Horáková, I. (1998): Venkovské školství a stabilita venkovských sídel - geografická analýza venkovských území okresů Písek a Tábor. In: Švejda, G. (ed.): Sborník příspěvků ze 6. konference České asociace pedagogického výzkumu (1998), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 358-362. ISBN 80-7040-324-01

Kubeš, J., Fiala, P. (1997): Optimalizace využití kapacit zařízení cestovního ruchu v historických městech okresu Jindřichův Hradec. In: Hasman, M., Nevšímal, K. (eds.): „Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství“ – sborník z 2. mezinárodní konference (1997), Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, Tábor, s. 93-96. ISBN 80-7040-216-4

Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R. (1995): Landscape ecological paradox: Villages as biocentres in agricultural landscape. In: Kučera, T. (ed.): "Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition" - Regional Conference of the International Geographical Union (1994), Faculty of Science, Charles University, Prague, Compact disk, 12 pp.

Slepička, A., Kubeš, J. (1994): Sídelní systém a osobní dopravní obsluha periferních území. In: Černý, J., Lukšů, V. (eds.): "Doprava a region" – sborník z konference (1994), Fakulta managementu Jihočeské univerzity, Jindřichův Hradec, s. 137-141.

Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R., Bukovský, A. (1992): Not only people live in villages. In: Svobodová, H. (ed.): "Cultural aspects of landscape" - proceedings of the 2nd Int. Con. IALE, Work Group Culture and Landscape (1992), Ždár n. S., pp. 110-126. ISBN 80-900918-1-4

Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R., Bukovský, A. (1992): Ve venkovských sídlech nežijí jen lidé. Krajinně ekologický paradox – venkovská sídla jako biocentra. In: Svobodová, H. (ed.): „Kultura, příroda, krajina“ – sborník z 2. mezinárodní konference organizované Work Group „Culture and Landscape“ – IALE (1992), Žďár n. S., s. 41-51. ISBN 80-900918-1-4

Fuchs, R., Kubeš, J. (1992): Species diversity of bird communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality. In: Boháč, J. (ed.): "Bioindicatores Deteriorisationis Regionis" - proceedings of the 6th Int. Con. (1991), Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, pp. 211-218. ISBN 80-900003-7-1

Boháč, J., Kubeš, J. (1992): Ecological structure of invertebrate communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality. In: Boháč, J.(ed.): "Bioindicatores Deteriorisationis Regionis" - proceedings of the 6th Int. Con. (1991), Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, pp. 202-210. ISBN 80-900003-7-1

Kubeš, J. (1990): Geoekologická analýza venkovských sídelních systémů. In.: "Metody regionální demoekonomické analýzy a prognózy“ – sborník z konference (1989), Dům ČSVTS Prachatice, s. 51 - 53. ISBN 80-02-99099

Kubeš, J. (1990): Geoekologie - syntéza geografie a ekologie? In: Holuša, V. (ed.): "Geografický výzkum životního prostředí" – sborník z konference (1989), Pedagogická fakulta Ostrava, s. 35 - 42.

Kubeš, J. (1990): Krajině ekologická koncepce venkovského osídlení. In: Ryšavý, Z. (ed.): "Problémy rozvoje venkovského osídlení ..." – sborník z konference (1988), Výzkumný ústav výstavby a architektury, Československá demografická společnost ČSAV, Praha, s. 143-151.

Kubeš, J. (1990): Cesty k ekologické výchově dětí a dospívající mládeže. In: "Ekologická výchova" – sborník z konference (1990), Československá společnost ŽP, Dům techniky ČSVTS, Brno, s. 58-61.

Kubeš, J. (1989): Hodnocení sídelních struktur v rámci projektů krajinné stabilizace. In: Landa, M. (ed.): "Metody krajinně ekologických analýz a syntéz" – sborník z mezinárodní konference (1989), Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice, s. 34 - 38. 

 


PROJEKTY PODPOROVANÉ GRANTY 

2014-2016 Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, grant Grantové agentury ČR, reg. č. GA14-00393S (Ouředníček, M., …., Kubeš, J.; problematika suburbanizace v zázemí Českých Budějovic)

2010-2012 Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic, grant GA JU, reg. č. 072/2010/S. (Vančura, M., Kubeš, J., …; suburbanizace v zázemí Českých Budějovic)

2009 Urbánní geografie a územní rozvoj měst a aglomerací – tvorba nového předmětu pro studijní obor Geografie pro veřejnou správu, FRVŠ reg. č. 1976/2009 (Kubeš, J., tvorba dvoudílné publikace)

2006 Land use / cover changes in Czechia, Austria and Slovenia - exchange of research results, concept of further research cooperation.", mezinárodní grantový projekt ASO BRNO 9 – 2006, (Mičková, K., Kubeš, J.)

2005 Příprava nového předmětu – Geografie a historie pohraničí České republiky, FRVŠ reg.č. 1678/2005 (Kubeš, J., Mičková, K.)

2001-2003 Druhé bydlení v České republice a vztah k jiným formám cestovního ruchu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, …, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant GAČR reg. č. 403/01/0726, (Vágner, J., Kubeš, J., …; chatařské osídlení jižních Čech a České republiky)

1998-2004 Biodiverzita a společenstva vod. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant CEZ J06/98/124100001 (Papáček, M., Kubeš, J., …; vývoj land-use a hydrografie v Novohradských horách)

1997-1999 Trvale udržitelný rozvoj venkova. Stabilita venkovského osídlení a prostorové plánování – významné podmínky trvale udržitelného rozvoje venkova. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant GAČR, reg. č. 205/97/0081 (Kubeš, J., ….; analýzy venkovského osídlení jižních Čech)

1995-1996 Services for Universities, VŠB TU Ostrava a Centrum pro otázky životního prostředí, UK Praha, grant PHARE, reg.č. 91/24/SER/3 (Moldan, B., Ganduly, P., Kubeš, J., ..; postupy krajinného plánování)

1992-1994 Venkovská sídla jako biocentra v zemědělské krajině, Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích, grant Grantové agentury Akademie věd ČR, reg. č. A64904 (Boháč, J., Kubeš, J., ……; bioindikace v sídlech a jejich okolí)

1991-1993 Model ekologického informačního systému s využitím DPZ, Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích, grant GAČR, reg. č. 64909 (Zemek, F., Kubeš, J., …,; znečištění vod na Šumavě)

1991-1993 Různé projekty stabilizace a obnovy venkova pro Výzkumný ústav výstavby a architektury v Praze (Perlín. R., Kubeš, J., …; metodiky programu obnovy venkova)

1986-1990 Různé geoekologické výzkumné projekty Státního plánu závěrečného výzkumu ČSAV (Kubeš, J. spoluřešitel; sídelně ekologická problematika na Šumavě) 

 


KONFERENCE

4.-8. 9.2018, Bratislava - Kubeš, J.: Proměny sociální a fyzické struktury postsocialistických vnitřních měst vyvolané gentrifikací. 17. kongres SGS / 24. sjezd ČGS – Geografia na vzostupe?, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

5.-7. 9.2016, České Budějovice - Kubeš, J., Kebza, M.: Geografické vzory a faktory v územní mozaice různě rozvinutých polských NUTS 3 regionů. Výroční konference České geografické společnosti - Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra geografie.

2.-3.2.2016, Hradec Králové - Kubeš, J., Kebza, M., Nováček, A.: East-west gradient of regional differentiation in Poland. Hradec Economic Days 2016, Hradec Králové: University of Hradec Králové.

18.-19.6.2015, Hustopeče - Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A.: Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

21.5.2015, Praha - Kubeš, J.: Suburbia a typy suburbií v zázemí Českých Budějovic. 6. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí - Od regionálního ke globálnímu rozvoji, Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze.

3.-4.2.2015, Hradec Králové - Kubeš, J.: Geografická přijatelnost statistických dat za administrativní regiony Česka. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 - Ekonomický rozvoj a management regionů, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a management.

29.-30.9.2012, Łódź, Poland - Temelová, J., Kadarik, K., Kährik, A., Kubeš, J.: What attracts people to inner-urban areas? The case of two post-socialist second-tier cities in Estonia and the Czech Republic. CAT thematic workshop - Gentrification in post-socialist contexts.

3.-7.9.2012, Brno - Kubeš, J., Pavlíková, P., Hána, J., Jurák, O., Karas, V., Tomíček, F.: Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města – Českých Budějovic. Výroční konference České geografické společnosti - Nové výzvy pro geografii, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

24.-27.6.2012, Lillehammer, Norway - Kährik, A., Temelová, J., Kadarik, K., Kubeš, J.: Residential mobility and inner-urban areas′ change in the second- tier cities of East-Central Europe. European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2012.

20.-21.10.2011, Jindřichův Hradec - Kubeš, J., Kraft, S.: Periferní oblasti jižních Čech. České pohraničí po Schengenu ve (středo)evropském kontextu. Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. a Univerzita Karlova v Praze.

10.-11.2.2011, Praha - Kraft, S., Kubeš, J.: Sociální a populační ne/stabilita periferních území a prostorově podmíněná sociální exkluze. Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

8.-11.9.2010, Košice - Kubeš, J.: Chatové oblasti České republiky. 15. kongres Slovenskej geografickej společnosti. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav Geografie (+ předsedající sekce Cestovný ruch Slovenskej republiky).

31.8.-3.9.2010, Ostrava - Kubeš, J.: Sociální exkluze a sociálně populační ne/stabilita periferních a urbanizovaných území. XXII. sjezd České geografické společnosti - Geografie pro život ve 21. století, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (+ řízení panelu 27 „Rurální geografie“).

13.-14.11.2007, Brno - Kubeš J.: Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic. ProREGIO2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Institut regionálních informací, s.r.o., Brno.

7.-8.11.2007, Plzeň - Kubeš, J.: Methods of population development analyses in rural settlements in marginal border and cross-border regions (use in the Czech – Austrian cross-border region „Novohradské hory Mountains – Freiwald Mountains“). Metody geografického výzkumu. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra geografie.

30.8.-2.9.2006, České Budějovice - Kubeš, J.: České Budějovice – historická geografie města 1265 – 2005 + Kubeš, J., Švec, P.: České Budějovice – populační vývoj města a aglomerace mezi lety 1850 – 2005 + Kubeš, J., Švec, P.: České Budějovice - současná geografická a urbanistická struktura města. XXI. sjezd České geografické společnosti - Česká geografie v evropském prostoru, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie (+ řízení sekce „Local and Regional Development/Policy“, + člen organizačního výboru).

6.-7.9.2005 Prešov - Kubeš, J., Mičková, K.: Odlišnosti vývoje obyvatelstva a osídlení v česko-rakouském přeshraničním regionu Novohradské hory mezi lety 1869–2001. + Mičková, K., Kubeš, J.: Connections between development of lansdscape and settlement structures in the Czech - Austrian cross-border region The Novohradské Mountains – research project and first results. Interdisciplinary Dimensions of Regional Development. Prešov University, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development.

14.-15.2.2005, Brno - Mičková, K., Kubeš, J.: Souvislosti vývoje krajiny a osídlení na česko-rakouském pomezí v Novohradských horách – projekt výzkumu a první výsledky. Konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti - Fyzická geografie – krajinná ekologie – trvalá udržitelnost, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta a Česká geografická společnost.

7.-10.9.2004, Bratislava - Kubeš, J.: Recreation in individual weekend cabins in Czechia and its typological diversity. Regional geography, regional developmant and European Union. Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Science, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Landscape Planning.

30.-31.8.2004, Ostrava - Kubeš, J.: Typologická rozmanitost českého chataření. Geografie a proměny poznání prostorové reality. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. (+řízení sekce).

9.-10.6.2004, České Budějovice - Soukup, R., Kubeš, J.: Hodnocení www stránek vysokoškolských geografických pracovišť v Česku. Pedagogický software 2004, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

15.-21.9.2003, Brno - Kubeš, J., Voráček, O.: Vývoj chataření v blízkém zázemí Českých Budějovic, Geografické aspekty středoevropského prostoru. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied.

12.-13.1.2003, České Budějovice - Kubeš, J.: Vodní toky Novohradských hor – hydrogeografická syntéza. + Kubeš, J., Rýparová, H., Týmová, D.: Terénní hydrologický a hydrografický průzkum povodí Stropnice, Lužnice a Černé. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav ČAV v Českých Budějovicích.

28.-30.8.2002, Ústí nad Labem - Kubeš, J., Mičová, M.: Vývoj prostorové struktury krajiny v regionu Pohořsko (Novohradské hory) 1938 až 2000. XX. sjezd České geografické společnosti - Evropská integrace - česká společnost a krajina. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

3.-4.4.2002, České Budějovice - Kubeš, J., Mičková, K.: Vývoj struktury využití krajiny a struktury krajinného krytu v Novohradských horách. Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

10.-11.1.2002 České Budějovice - Kubeš, J., Mičková, K.: Analýza vývoje prostorové struktury krajiny v Novohradských horách mezi lety 1938 - 2000. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor I. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav ČAV v Českých Budějovicích. (+člen organizačního výboru).

1.-5.9.1999, Bratislava - Kubeš, J.: Depopulation of the South Bohemia rural areas. 2. slovensko-česko-polská konferencia. Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia.

25.-26.3.1999, Tábor - Kubeš, J., Samec, P.: Vybavenost venkovských sídel technickou infrastrukturou - významný faktor stability venkovských sídel. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

18.-19.3.1999, České Budějovice - Kubeš, J.: Systém krajinného plánování v České republice. Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj, cesta do 3. tisíciletí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice.

2.-3.7.1998, České Budějovice - Kubeš, J., Horáková, I.: Venkovské školství a stabilita venkovských sídel - geografická analýza venkovských území okresů Písek a Tábor. 6. konference České asociace pedagogického výzkum. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

3.7.1998, Praha - Kubeš, J.: Územní, krajinné a regionální plánování a problematika trvalé udržitelnosti ve vysokoškolské přípravě geografů. Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

30.6.-3.7.1998, Praha - Kubeš, J.: Venkovská sídla jako biocentra v zemědělské krajině. 19. sjezd České geografické společnosti - Geografie na prahu 21. století. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

26.-27.3.1998, Tábor - Kubeš, J., Barták, R.: Krajinný ráz - součást rekreačního potenciálu krajiny. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

3.-4.4.1997, Tábor - Kubeš, J., Fiala, P.: Optimalizace využití kapacit zařízení cestovního ruchu v historických městech okresu Jindřichův Hradec. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

3.-4.4.1995, Eisgarn, Austria - Kubeš, J.: Territorialplanung in der Tschechischen Republic. EUPRI Confernz.

20-25.9.1994, Vienna - Fuchs, R., Kubeš, J.: Habitat Selection in Fragmented Urban Environments: Case Study on the Bird Communities of Villages. XXI International Ornithological Congress.

6.-9.9.1994, České Budějovice - Kubeš, J., Boháč, J.: Village people, environment and right for life. Ecology and democracy – the challenge of the 21st century. Institute of Landscape Ecology in České Budějovice, Academy of Science of Czech Republic.

22.-26.8.1994, Praha - Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R.: Landscape ecological paradox: Villages as biocentres in agricultural landscape. Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition. Regional Conference of the International Geographical Union. Charles University in Prague, Faculty of Science.

21.-23.8.1994, Manchester - Boháč, J., Kubeš, J., Fuchs, R., Sedláček, F.: Rural settlements as biocentres in the agricultural landscape. Progress to meet the Challenge of Environmental Change - 6th Int. Congres of Ecology.

20.-21.4.1994, Jindřichův Hradec - Slepička, A., Kubeš, J.: Sídelní systém a osobní dopravní obsluha periferních území. Konference Doprava a region. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

28.9.-3.10.1992 - Kuopio, Finland - Boháč, J., Fuchs, R., Čurnová, A., Kubeš, J.: The use of biomonitoring for ecological planning and ecological policy in agricultural settlements in Czechoslovakia. VIIth International Bioindicators Symposium.

15.-21.9.1992, České Budějovice - Boháč, J., Kubeš, J.: Ecological structure of invertebrate communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality. + Fuchs, R., Kubeš, J. Species diversity of bird communities of small settlements in agricultural landscape as indicator of the environmental quality. Bioindicatores deteriorisationis regionis. Institute of Landscape Ecology, Academy of Science of Czech Republic.

7.-9.9.1992, Ždár n.S. - Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R., Bukovský, A.: Not only people live in villages. Cultural aspects of landscape. International Association of Landscape Ekology - Work Group Culture and Landscape.

5.8.1992, Amsterdam - Fuchs, R., Kubeš, J.: „Point mapping“ of bird communities in agricultural landscape: a possible device to describe the „Territorial system of ecological stability“. 12th Int Conference IBCC + EOAC.

23.-24.9.1990, Brno - Kubeš, J.: Cesty k ekologické výchově dětí a dospívající mládeže. Ekologická výchova. Československá společnost pro životní prostředí a Dům techniky ČSVTS Brno.

3.-4.4.1989, Těrlicko - Kubeš, J.: Geoekologie – syntéza geografie a ekologie? Geografický výzkum životního prostředí. Pedagogická fakulta v Ostravě, katedra geografie.

23.2.1989, Prachatice - Kubeš, J.: Geoekologická analýza venkovských sídelních systémů. Metody regionální demoekonomické analýzy a prognózy. Dům ČSVTS Prachatice.

25.-26.1.1989, České Budějovice - Kubeš, J.: Hodnocení sídelních struktur v rámci projektů krajinné stabilizace. Metody krajinně-ekologických analýz a syntéz. Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích.

23.-24.9.1987, Praha - Kubeš, J.: Úrovně krajinných jednotek a osídlení. Problémy venkovského osídlení, malých a středně velkých měst Československa a jejich demografické struktury. Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha, Česká demografická společnost.