Pracovníci katedry geografie


Vedoucí katedry:             

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. tel: +420 38 777 30 62, e-mail: kraft@pf.jcu.cz

Zástupce vedoucího katedry:            

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. tel: +420 38 777 30 59, e-mail: rypl@pf.jcu.cz

Sekretariát:                     

Hana Malíková tel: +420 38 777 30 60, fax: +420 38 731 21 94, e-mail: hmalikova@pf.jcu.cz

 


Akademičtí pracovníci

 

Profesoři

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. tel: +420 38 777 30 98, e-mail: vira@pf.jcu.cz

 

Docenti

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 62, e-mail: kraft@pf.jcu.cz

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.  tel: +420 387 773 061, e-mail: kubes@pf.jcu.cz 

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 59, e-mail: rypl@pf.jcu.cz

 

Odborní asistenti

Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D.  tel: +420 387 773 035, e-mail: vblazek@pf.jcu.cz

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 63, e-mail: karvanko@pf.jcu.cz

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 61, e-mail: anovacek@pf.jcu.cz

Ing. Bc. Miloš Tichý, Ph.D. tel: +420 777 30 60, e-mail: tichy@pf.jcu.cz

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 62, e-mail: vancura@pf.jcu.cz

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. tel. +420 38 77 30 98, e-mail: vojtko@pf.jcu.cz

Mgr. Robert Vyhlídka tel. tel: +420 777 30 62, e-mail: rvyhlidka@pf.jcu.cz

 

 


 

Externí pracovníci

 

Mgr. Jan Dvořák 

e-mail: jandvorak@pf.jcu.cz 

zaměření: didaktika geografie, GIS

 

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

e-mail: maxim@ff.jcu.cz

zaměření: historická geografie

 

RNDr. Roman Kössl (ZOO Hluboká nad Vltavou)

e-mail: kossl@zoo-ohrada.cz

zaměření: biogeografie 

 

Mgr. Eliška Nováková

 

e-mail: novakovae@zsmaj.cz

zaměření: didaktika geografie

 

Mgr. Bohumila Kopecká

e-mail: peslovab@zsmaj.cz

zaměření: didaktika geografie

 

RNDr. Jan Pileček, Ph.D. 

e-mail: jpilecek@pf.jcu.cz 

zaměření: periferní oblasti, sociální a lidský kapitál, regionální rozvoj, strukturální fondy

 

Mgr. Jan Prener

e-mail: jprener@pf.jcu.cz

zaměření: volební geografie

 

Mgr. Michal Staněk

e-mail: mstanek@pf.jcu.cz

zaměření: didaktika geografie

 

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.

e-mail: jiri.sip@centrum.cz

zaměření: geografie cestovního ruchu

 

RNDr. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D.

e-mail: ruzena.stemberkova@seznam.cz

zaměření: geografie cestovního ruchu