RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 

tel: +420 387 773 126
e-mail: anovacek@pf.jcu.cz  
konzultační hodiny: čtvrtek 12:30 - 14:00

zaměření výzkumu:

 • Problematika duality Evropy, vývoj a její aspekty ve středoevropském prostoru
 • Historická geografie a geografie obyvatelstva a osídlení s důrazem na Jihočeský kraj a Vysočinu
 • Regionální geografie Evropy a Asie
 • Vývoj polarizace prostoru v Evropě, střední Evropě, Česku a v kraji Vysočina
 • Hospodářské a sociální dějiny (zejm. prvorepubliková pozemková reforma)
 • Vstupní znalosti a představy žáků o geografickém prostoru

 

vyučované předměty:

 • Politická geografie a problémové oblasti světa
 • Historická a kulturní geografie
 • Regionální geografie Asie
 • Regionální geografie Ameriky
 • Regionální geografie Evropy
 • Střední Evropa mezi Východem a Západem
 • Místo, kde žijeme II
 • Terénní vlastivědná výuka / Exkurze

 


CURRICULUM VITAE 


Vzdělání

2010

Ph.D., obor: sociální geografie a regionální rozvoj, obhájení disertační práce "Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoj a její vymezení", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2004–2010 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, doktorské studium - obor: sociální geografie

2007 

Certifikát z jazyka německého, Goethe-Institut, úroveň C1

2006

RNDr., obor: sociální geografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2006

PhDr., obor: hospodářské a sociální dějiny a metodologie oboru, obhájení rigorózní práce "Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí", Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

1998–2004

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium - obor: učitelství pro SŠ, geografie - historie

1991–1998 

Gymnázium v Třebíči, víceleté - všeobecné

 

Zahraniční stáže a pobyty

2022   

          University of Primorska Koper, Department of Geography, pobyt Erasmus+

2021   

          Univerzita Komenského v Bratislavě, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, výukový pobyt Erasmus+   

2019   

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Ústav geografie, výukový pobyt Erasmus+

2018

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, výukový pobyt Erasmus+         

Prešovská univerzita v Prešově, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, výukový pobyt Erasmus+

2008–2009

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Institut für Geographie, roční vědecká stáž - obor: geografie a historická geografie

2008 

University of Maribor, Department for Geography, 1st International Georegnet Summer School

2007

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Geographisches Institut, studijní a výzkumný pobyt - obor: geografie a historická geografie

2003 

Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, studijní pobyt - obor: hospodářské a sociální dějiny

 

Zaměstnání

2010–dosud

Katedra geografie, odborný asistent, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

 

Další aktivity:

2017 - dosud 

           Člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy

2014–dosud

Přednášková činnost a spolupráce s německou Universität Passau, Lehrstuhl für Anthropogeographie, Philosophische Fakultät

2013–dosud

Člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a člen komisí pro obhajoby disertačních prací na PřFUK v Praze (pro doktorské studijní programy: otázky obecné geografie, regionální a politická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj) na PřF UK v Praze

2013–dosud

Člen redakční rady časopisu Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Entvironmental History

2012–dosud

Participace na projektu JU (Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005Sb, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/19.0007) jako lektor kombinovaného a dálkového studia

2011–dosud

Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v oborech: Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2011–dosud

Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v oborech: Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO) a Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO) na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2009–2012

Člen výzkumných týmů KUHIG (Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii) a REGPOL (Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie) při KSGRR PřF UK v Praze

2004–2014

Lektor přípravných kurzů na VŠ, Tutor, s.r.o. v Praze (2008–2010 hlavní celorepublikový garant studia historie - přípravných kurzů na VŠ, Tutor, s.r.o)

2004–2010

Přednášková, výzkumná a pedagogická činnost na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

.

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2022 

Kubík, R., Nováček, A., Slavíček, A. (2022): Střední Amerika – region kriminality. Geografické rozhledy, 31 (2021/2022), č. 4, s. 4-7. Článek v časopise.

Nováček, A. (2022) - zpráva: K šedesátinám Jana Kubeše. In: Informace ČGS, 41, č. 1, 2022, s. 78–79. Online na: https://geography.cz/wp-content/uploads/2022/04/icgs012022_lide.pdf  Zpráva v časopise

 

2021

Nováček, A., Bláha, J. D. (2021): Kde leží střední Evropa? Vymezení regionu na základě mentálních map. Geografické rozhledy, 30 (2020/2021), č. 5, s. 4-7. Článek v časopise

 

2020

Prášková, A., Nováček, A. (2020): Co žáci vědí o světadílech před vstupem na druhý stupeň základních škol? Geografické rozhledy, 30 (2020/2021), č. 2, s. 30-33. Článek v časopise

Klučka, Š., Nováček, A. (2020): Regionální diferenciace vývoje počtu obyvatel v Jihočeském kraji 1869-2017. Geografický časopis, 72, č. 2, s. 173-191. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2020.72.2.09. Článek v časopise v databázi Scopus 

Nováček, A., Klučka, Š. (2020): Vliv vybraných faktorů na vývoj sídelního systému Jihočeského kraje od roku 1869. In: Výroční konference ČGS „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“ (ČGS a Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 8.-10. 9. 2020, Plzeň, s. 105. Abstrakt ve sborníku abstraktů. 

 

2019   

Kebza, M., Nováček, A., Popjaková, D. (2019): Socio-economic disparities in the Baltic states: analytical comparison and categorisation of the regions. Geographica Polonica, 92, No. 3, pp. 289-307. DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0150 Článek v časopise v databázi Web of Science

Kubeš, J., Nováček, A. (2019): Suburbs around the Czech provincial city of České Budějovice – territorial arrangement and problems. Hungarian Geographical Bulletin, 68, No. 1, pp. 65-78. DOI: 10.15201/hungeobull.68.1.5 Článek v časopise v databázi Scopus

 

2018

Nováček, A. (2018): Střední Evropa a území Československa mezi Západem a Východem. Geografické rozhledy, 28 (2018/2019), č. 1, s. 4-7. Článek v časopise

Nováček, A. (2018): Proměny postavení střední Evropy a území Československa jako „mostu“ mezi Západem a Východem. In: 17. sjezd Slovenskej geografickej společnosti/ 24. sjezd České geografické společnosti „Geografia na vzostupe?“ 5.-7. 9. 2018, Bratislava, s. 57. Abstrakt ve sborníku abstraktů.        

Nováček, A. (2018) - recenze knihy: Křížová, L., Martínek, J. a kol. (2017): Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst. Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 228 s. ISBN 978-80-7286-315-0. In: Český časopis historický, 116, č. 4, 2018, s. 1140-1142. Recenze knihy v časopise.

 

2017

Semian, M., Nováček, A. (2017): The reinterpretation of histories in identities of newly established regions: The case of Local Action Groups in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 66, No. 4, pp. 307-319. DOI: 10.15201/hungeobull.66.4.3 Článek v časopis v databázi Scopus

Nováček, A. (2017): Střední Asie na pomezí kultur a civilizací. Geografické rozhledy, 26 (2016/2017), č. 4, s. 2-3. Článek v časopise

Nováček, A. (2017) - recenze knihy: Martínek, J. (2017): Geograf a cestovatel Jiří Daneš. Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 292 s. ISBN 978-80-7286-287-0. In: Informace ČGS, 36, č. 2, 2017, s. 21-24. Recenze knihy v časopise.


2016

Rozkošný, F., Nováček, A. (2016): “Americká povaha” – specifika a její kořeny. Geografické rozhledy, 25 (2015/2016), č. 4, s. 6-7. Článek v časopise

Bláha, J. D., Nováček, A. (2016): How Central Europe in Perceived and Delimited. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Jahresband 158, pp.193-214. Článek v časopise na Web of Science

Bláha, J. D., Nováček, A. (2016): The perception and delimitation of Central Europe in the mental maps of individuals from selected European countries. In: Central European Conference of Historical Geographers, Prague 31. 8. – 2. 9., Praha 2016, s. 26. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Kubeš, J., Kebza, M., Nováček, A. (2016): East-west gradient of regional differentiation in Poland. In: Jedlička, P. (ed.): Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days 2016“, February 2nd and 3rd, University of Hradec Králové, Kradec Králové, pp. 456-463. Článek ve sborníku (posuzován pro databázi Web of Science) 

Nováček, A. (2016): Středomoří - most tří světadílů. Geografické rozhledy, 26 (2016/2017), č. 1, s. 2-3. Článek v časopise

Nováček, A. (2016): Války a jejich oběti: Trendy a makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 25 (2015/2016), č. 3, s. 28-29. Článek v časopise

Nováček, A., ed. (2016): Geografické myšlení jako aktuální výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 315 s. Recenzovaný sborník


2015

Nováček, A., Semian, M. (2015): Micro-regional differentiation of demographic development in Vysočina Region – long-term trends (Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina). In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings, Masaryk University, Hustopeče, pp. 566-572. Článek ve sborníku na Web of Science          

Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. (2015): East-west gradient of social and economic space differentiation in Hungary (Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska). In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings, Masaryk University, Hustopeče, pp. 41-48. Článek ve sborníku na Web of Science 

Nováček, A. (2015): Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 24 (2014/2015), č. 5, s. 8-9. Článek v časopise

Klučka, Š., Nováček, A. (2015): Population development in South Bohemian town of Strakonice: historical-geographical analysis. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 12, No. 1, pp. 1-14. Článek v časopise     

Nováček, A., Semian, M. (2015): Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina. Abstrakt. In: 18th International Colloquium on Regional Sciences. Hustopeče 17.-19. června 2015, Brno 2015, s. 69-70. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. (2015): Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. Abstrakt. In: 18th International Colloquium on Regional Sciences. Hustopeče 17.-19. června 2015, Brno 2015, s. 13. Abstrakt ve sborníku abstraktů


2014

Nováček, A. (2014): Historical-geographical determinants of the west-east territorial disparities in the Central European countries. Europe XXI, vol. 24, pp. 5-23. Článek v časopise             

Nováček, A. (2014): Střední Evropa jako „rakousko-uherské dědictví“. Geografické rozhledy, 23 (2013/2014), č. 5, s. 2-4. Článek v časopise

Klučka, Š., Nováček, A. (2014): Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Strakonice. Jihočeský sborník historický, 83, s. 251-272. Článek v časopise                             

Nováček, A. (2014): Historickogeografické determinanty vzniku západo-východních teritoriálních disparit ve státech střední Evropy. Abstrakt. In: 23. sjezd ČGS/16. kongres SGS 25.-28. srpna 2014: Geografie v srdci Evropy, Praha, s. 30. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2014): Střední Evropa – region pohledem historické geografie. Abstrakt panelu. In: 23. sjezd ČGS/16. kongres SGS 25.-28. srpna 2014: Geografie v srdci Evropy, Praha, s. 29. Abstrakt ve sborníku abstraktů 


2013 

Nováček, A. (2013): Polsko mezi Východem a Západem. Geografické rozhledy, 22 (2012/2013), č. 5, s. 5-6. Článek v časopise

Nováček, A. (2013): Jáva – jádrová oblast Indonésie. Geografické rozhledy, 22 (2012/2013), č. 4, s. 8–9. Článek v časopise

Nováček, A. (2013): Dualita Evropy jako fenomén a objekt výzkumu. In: Sborník z Výroční konference ČGS: Nové výzvy pro geografii (Brno 3.–7. 9. 2012), Masarykova univerzita, Brno, s. 239–245 (CD ROM). Článek ve sborníku            

Nováček, A. (2013): Historical-geographical determinants of the origin of the west-east territorial disparities in the Central European countries. Abstract. In: Warsaw Regional Forum 2013: Territorial capital concepts, indicators & policy, Warsaw, pp. 55. Abstrakt ve sborníku abstraktů


2012 

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza. Nakladatelství České geografické společnosti, edice Geographica, Praha, 241 s. Title in English: Dualism in Europe: historical-geographical analysis. Monografie                      

Nováček, A. (2012): Historical-geographical Aspects of Duality in Europe. Historická geografie–Historical Geography, 38, No. 1, HÚ AV ČR, Prague, p. 185-203. Článek v časopise                 

Nováček, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, 21 (2011/2012), č. 3, s. 2–4. Článek v časopise

Nováček, A. (2012): Duality of Europe. Report on the carried out research and one new book. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 8-9, No. 2, s. 85-93. Článek v časopise                      

Nováček, A. (2012): Bitva na Moravském poli 26. srpna 1278; Bitva na Vítkově a pod Vyšehradem 14. července a 1. listopadu 1420; Bitva u Tachova 3.-4. srpna 1427; Bitva u Domažlic 14. srpna 1431; Bitva u Lipan 30. května 1434). Internetový projekt Bellum.cz – slavné bitvy českých dějin, http://www.bellum.cz/. Články v internetovém projektu            

Nováček, A. (2012): Duality of Europe: historical-geographical analysis of the development and its delimitation. Abstract. In: XV. International Conference of Historical Geographers -  Book of Abstracts, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, pp. 189. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy – fenomén, vývoj, vymezení. Abstrakt. In: Sborník abstraktů k Výroční konference ČGS „Nové výzvy pro geografii“, Masarykova univerzita, Brno, s. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení /Duality of Europe: historical-geographical analysis of the development and its delimitation. Poster na konferenci 


2010

Nováček, A. (2010): Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení. Disertační práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 223 s. textu + přílohy. Rukopis - disertační práce


2009

Nováček, A. (2009): Historická geografie v Česku: zpráva o současném stavu vědního oboru. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 6, č. 1-2, s. 18-27. Title in English: The historical geografy in Czechia: The report on the actual state of research. Článek v internetovém časopise


2008

Nováček, A. (2008): Historische Geographie in Tschechien. Ein Bericht über den aktuellen Stand der Forschung. Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geographie, 26, s. 293-304. Článek v časopise

Nováček, A. (2008): Současná německá historická geografie podle výběrového exkurzu do nových knižních publikací. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 98-99. Title in English: Current German historical geography selection of excursion in new book publications. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Glaser, R., Gebhardt, H., Schenk, W., eds. (2007): Geographie Deutschlands. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: Geography of Germany. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Gebhardt, H., Glaser, R., Radtke, U., Neuber, P., eds. (2006): Geographie - Physische Geographie und Humangeographie. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: Geography - Physical geography and human geografy. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Schenk, W., Schliephake, K., eds. (2005): Allgemeine Anthropogeographie. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: General anthropogeography. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Matthiesen, U., Danielzyk, S., Heiland, S., Tzschaschel, S., eds. (2006): Kulturlandschaften als Herausforderung für die Raumplanung. Verständnisse - Erfahrungen - Perspectiven.Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: Cultural landscape as challenge for the area planning. Understanding - Experience - Perspectives. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Denecke, D. (2005): Wege der Historischen Geographie und Kulturlandschaftforschung. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99-100. Title in English: Path of historical geography and cultural landscape research. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Siedlungsforschung: Archäologie - Geschichte - Geographie, 23, 2005. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 100. Title in English: Colony research: Archeology - history - geography. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Gurňák, D. (2007): Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy - historickogeografická analýza. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 103. Title in English: Development of political map of Middle East and South East Europe - historical-geographical analysis. Recenze knihy v časopise na Web of Science


2007

Nováček, A. (2007): Německá historická geografie: krátký výběrový exkurz do současné tvorby. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 72-74. Článek v časopise                

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Brázdil, R. a kol. (2002, 2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands V. + VI. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 75-76. Recenze knihy v časopise http://www.klaudyan.cz/

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Gurňák, D. (2004): Dějepisný atlas. Štáty v premenách storočí.. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 77. Recenze knihy v časopise http://www.klaudyan.cz/

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Felcman, O., Semotanová, E. (2005): Kladsko, proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 78-79. Recenze knihy v časopise  http://www.klaudyan.cz/

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Gurňák, D. (2007): Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy - historickogeografická analýza. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 81-82. Recenze knihy v časopise http://www.klaudyan.cz/


2006

Nováček, A. (2006): Analýza vlivu vybraných faktorů na vývoj sídelního systému Vysočiny od roku 1869. Vlastivědný sborník Vysočiny, 15, s. 91-105. Článek v časopise             

Nováček, A. (2006): Historický vývoj teritoriální polarizace systému osídlení v kraji Vysočina. Západní Morava, 10, s. 65-84. Článek v časopise

Nováček, A. (2006): Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí. Rigorózní práce. FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha, 173 s. textu + přílohy. Rukopis - rigorózní práce


2005

Nováček, A. (2005): Dlouhodobé trendy polarizace v Česku v zrcadle populačního vývoje. Historická geografie, 33, HÚ AV ČR, Praha, s. 367-396. Článek v časopise                    

Nováček, A. (2005): Vývojové trendy polarizace prostoru v Česku. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí, PřF UK, KSGRR, Praha, s. 25-35. Kapitola v monografii                  

Nováček, A. (2005) - recenze knihy: Gurňák, D. (2004): Dějepisný atlas. Štáty v premenách storočí. Geografie - Sborník ČGS, 110, č. 2, s. 127-128. Recenze knihy v časopise

Nováček, A. (2005) - recenze knihy: Brázdil, R. a kol. (2002, 2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands V. + VI. Geografie - Sborník ČGS, 110, č. 4, s. 327. Recenze knihy v časopise

Nováček, A. (2005) - recenze knihy: Felcman, O., Semotanová, E. (2005): Kladsko, proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Geografie - Sborník ČGS, 110, č. 4, s. 325-326. Recenze knihy v časopise


2004

Nováček, A. (2004): Historickogeografické aspekty perifernosti a mikroregionální diferenciace kraje Vysočina z pohledu populačního vývoje. Diplomová práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 122 s. textu + přílohy. Rukopis - diplomová práce

Nováček, A. (2004): Postoj sociální demokracie k problematice prvorepublikové pozemkové reformy v období první světové války. Hospodářské dějiny - Economic History, 23, s. 7-36. Článek v časopise


GRANTY

Nováček, A., 2013. Zavedení nového předmětu Střední Evropa mezi Východem a Západem. Grantový projekt FRVŠ 2013., reg. č. 1200/2013.

Chromý, P.,…, Nováček, A., 2005-2006. Geografická diferenciace regionální identity obyvatel v Česku v období vstupu České republiky do EU. Grantový projekt GA UK, reg. č. 278/2005/B-GEO/PrF.

Jančák, V.,…, Nováček, A., 2003-2005. Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace. Grantový projekt GA UK, č. 403/03/1369.

spolupráce na projektech:

Semotanová, E., Chromý, P., …, 2012-2018. Výzkumné centrum historické geografie. Grantový projekt GA ČR (grantový projekt excelence), č. P410/12/G113.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005Sb, Projekt JU, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/19.0007.