Odkazy


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - www.jcu.cz

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích – www.pf.jcu.cz

Akademická knihovna JU - http://www.lib.jcu.cz/cs/home

 

Geografická bibliografie ČR

Geografická bibliografie ČR - http://www.geobibline.cz/cs

 

Další geografická pracoviště v České republice

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce - https://www.natur.cuni.cz/geografie

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav - http://www.geogr.muni.cz/

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie - http://www.ped.muni.cz/wgeo/

Akademie věd České republiky, Ústav geoniky - http://www.geonika.cz/

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie - http://kfg.osu.cz/

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje - http://prf.osu.cz/ksg/

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky - http://gis.vsb.cz/

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie - http://geography.upol.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie - http://geography.ujep.cz/uvod

Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Katedra geografie - http://www.fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=KGE

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra geografie - http://www.kge.tul.cz/

 

Česká geografická společnost

Hlavní stránky České geografické společnosti - http://geography.cz/