Kvalifikační práce studentů PF JU


Kvalifikační práce studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obhájené v letech 2008 - 2014.  
Tato webová aplikace je testovacím výstupem prací studentů bakalářského studia katedry geografie z předmětu Rozšiřující geografické informační systémy, který probíhal v zimním semestru 2015/2016. Nejedná se o oficiální prezentaci Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.