ERASMUS+


Program ERASMUS+ je zaměřen na vzdělávání v rámci Evropské unie – studijní pobyty a pracovní stáže studentů, výukové pobyty vysokoškolských pedagogů a školení zaměstnanců.

Fakultní koordinátor PF JU: Ing. Karolína Svobodová

Email: svobodova@pf.jcu.cz

Koordinátor na katedře geografie PF JU: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

AKTUÁLNĚ:

Probíhá výběrové řízení Erasmus+ na stáže i pobyty pro rok 2019/2020. Přihlášky mi můžete zasílat na email svobodova@pf.jcu.cz.

 

Bližší informace pro vyjíždějící studenty platné pro akademický rok 2013/2014 naleznete zde:

POZOR! Změny v programu erasmus plus pro období 2014/2015 až 2020/2021 naleznete zde a zde.

Všechny důležité dokumenty a informace jsou dostupné zde.

 

 

Studenti katedry geografie PF JU mají možnost každoročně vyjet na řadu univerzit téměř po celém světě. Délka studijního pobytu max. 1 akademický rok, min. 1 akademický semestr. Nejčastější destinace, které si studenti KGE PF JU volí v posledních letech jsou Polsko, Slovensko, Německo či Španělsko a Francie.

 

Studenti katedry geografie PF JU vyjíždějí v posledních 3 letech nejvíce na Institut Geografii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, v Polsku (Pedagogical University of Cracow – Institute of Geography).

Výhodou studijního pobytu na tomto institutu je především:

  • menší jazyková bariéra (polštině studenti poměrně rychle rozumějí, výuka řady předmětů probíhá pro ERASMUS studenty v angličtině) 
  • podobnost studijního plánu (řada předmětů splněných v Krakově je po návratu na KGE PF JU studentům uznána)
  • kvalitní výuka didaktiky geografie v Krakově skrze doc. Osucha, který je rovněž koordinátorem programu ERASMUS.

V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na doc. Krafta.

 

„Studovat/žít na chvíli v cizině??? to bylo moje přání, které se lehce stalo skutečností v 5. ročníku (já, Krakov 2010-11, možná jste o tom/mě slyšeli). Jde jen o to, jak moc něco chcete! Strach není omluva a lenost je hřích! Dnes (já absolventka Z-TV, 2012) mohu říci - jeden z nejlepších 6 měsíců studentského života a nestálo to finančně nic! Téměř 100% šance na přijetí a že si s angličtinou moc nevěříte??pche, vždycky jsou horší a už jste slyšeli mluvit Turky, Francouze a Španěly?? Nechápu, že Vás ještě někdo musí pomalu přemlouvat, abyste někam vycestovali.. Nehledejte překážky, jak něco nejde nebo ano, seďte doma a jen sněte! Já žiji své sny, žijte je také.“

24. ledna 2013

Mgr. Lenka Křiklánová