Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

 

proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj PF JU

tel: +420 387 773 062
e-mail: vancura@pf.jcu.cz 
konzultační hodiny: individuálně po domluvě

zaměření: geografie průmyslu, regionální rozvoj

 

vyučované předměty: 

  • Regionální geografie Evropy
  • Sociální geografie I (geografie obyvatelstva, demografie, geografie průmyslu)
  • Sociální geografie České republiky
  • Úvod do studia geografie I
  • Terénní cvičení ze sociální geografie, Geografická exkurze

CURRICULUM VITAE


Vzdělání

2002 

Státní doktorská zkouška (Ph.D.) - katedra geografie a kartografie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Disertační práce na téma: "Transformace průmyslové výroby v České republice v 90. letech".

1995-1997 

Interní doktorandské studium na katedře geografie a kartografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

1990-1995

Magisterské studium na katedře geografie a kartografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Zaměstnání

od roku 1997

Odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Staněk, M., Karvánková, P., Popjaková, D., Kuřimská, M., Vančura, M. (2017): Týmové vyučování v kontextu mezioborové spolupráce. Geografická revue, 13, 1, s. 43 - 50.

Mládek J., Káčerová M., Popjaková D., Vančura M. (2017). Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 253-280. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7

Popjaková, D., Karvánková, P., Vančura, M., Vlažná D. (2016): Linking Geography of Religion Topics with Global Development Education at Elementary Schools. In: Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 399-407. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Krejčí, J., Soukupová, L. (2016): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. In: Lnenička, L. (ed.):  Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 427-437. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In: Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9

Popjaková, D., Tkocz, M., Vančura, M. (2014): New Industrial Spaces in Old Industrial Centres: Selected Examples of Sosnowiec (Poland) and České Budějovice (Czech Republic). In: Zioło, Z., Rachwał, T. (eds.): Contemporary Issue in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 25. Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 212-230. 

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001. Auspicia, vol. 8, No. 2, VŠERS, České Budějovice, s. 43 - 48. ISSN 1214-4967

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to spatial organization of the society: A case study of the Czech Republic. Geografický časopis/Geographical Journal, 62(4): 279-291. ISSN 0016-7193

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, roč. 9, č. 1, Masarykova univerzita, Brno, s. 21-33. ISSN 1213-2446

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 114(4): 298-315. ISSN 1212-0014

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 17, No. 3, Ústav geoniky AV ČR, Brno, s. 10 - 21. ISSN 1210-8812

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M., Tomeš, Z., (eds.): "Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí". Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře "Telč 2008", Brno, s. 108 - 122. ISBN 978-80-7399-557-7

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země", ESF MU, Brno, s. 7 - 15. ISBN 978-80-210-4748-8

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. In: Klímová, V. (ed.): "XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách", ESF MU, Brno, s. 252 - 260. ISBN 978-80-210-4625-2

Vančura, M. (2008): Geografie průmyslu. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kolektiv: "Ekonomická a sociální geografie". Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 177-230, ISBN 978-80-7380-114-4

Vančura, M. (2008): Agglomeration Budweis - eine Metropolregion? Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz 2008, s. 56 - 61. ISSN 0942-5934

Vančura, M. (2007): Direkte Auslandsinvestitionen, Investitionsanreize und Zielregionen in der Tschechischen Republik. In: Jurczek, P. (ed.): "Beiträge zur Kommunal - und Regionlaentwicklung, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht", Heft 45, Chemnitz, Technische Univerzität Chemnitz, s. 131 - 146. ISBN 0942-5934

Vančura, M. (2007): Průmysl. In: Marada, M. (ed.): Zeměpis 9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus, s.r.o., s. 70 - 86. ISBN 978-80-7238-590-4

Vančura, M. (2006): Geografické aspekty vlivu přímých zahraničních investic v jihočesko-rakouském příhraničí. Abstrakt. In: Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): "Česká geografie v evropském prostoru." Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 226. ISBN 80-7040-879-0

Vančura, M. (2006): Vliv přímých zahraničních investic na rozvoj regionů v České republice. In: Klímová, V. (ed.): Sborník referátů z IX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, s. 233-239. ISBN 80-210-4155-2

Vančura, M. (2006): Foreign direct investment in the countries of Central Europe with the emphasis on the Czech Republic. In: Michalski, T. (ed.): Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe.Gdynia, Bernandinum, p. 171-180.

Vančura, M. (2005): Foreign direct investment in the Czech Republic. In: Loboda, J., Ciok, S. (eds.): Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/2 (2004), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw.

Vančura, M. (2005): Přímé zahraniční investice v České republice. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 636-643.

Vančura, M. (2004): The Influence of Foreign Direct Investment on Regional Development in the Czech Republic. Abstract. In: Tolmáči, L., Gurňák, D., Kasala, K. (eds.): "Regional geography, regional development and European Union" - proceedings from international conference, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Landscape Planning, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, p. 19.

Vančura, M. (2004): Přímé zahraniční investice v České republice. In: Wahla, A. (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality", Sborník z příspěvků z Mezinárodní geografické konference, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 162-168.

Vančura, M. (2002): Přímé zahraniční investice v České republice s ohledem na oblast cestovního ruchu. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E. (eds.): Sborník z konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství", Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 213-215.

Vančura, M. (2002): Transformace průmyslové výroby v České republice v 90. letech. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 160 s.

Vančura, M. (2001): Changes in the manufacture of food products in the Czech Republic in the second half of the 1990s. In: Viturka, M., Vystoupil, J., (eds.): IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, s. 227-232.

Toušek, V., Vančura, M., Viturka, M. (2000): Geografical aspects of industrial transformation in the Czech Republic. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, ČGS, Praha, s. 155-165.

Vančura, M. (2000): Průmyslové zóny. In: Geografické rozhledy, ČGS a TERRA KLUB, Praha, s. 124.

Vančura, M., Toušek, V. (1999): Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In: Miscellanea Geographica 7 - "Jak dál v regionální geografii". PF ZČU, Plzeň, p. 97-102.

Vančura, M., Toušek, V. (1999): Průmysl v českém příhraničí. In: Pyka, J. (ed.): Europe regionów. Wspólpraca regionalna 2000. Górnoślaska wyźsza szkola handlowa, Katovice, p. 111-119.

Toušek, V., Vančura, M. (1998): Procesy restrukturalizacji przemyslu v Republice Czeskiej. In: Sborník referátů mezinárodní konference Změny průmyslové výroby v tranzitních ekonomikách. WSP, Krakov, p. 171-185.

Vančura, M. (1998): Geografické aspekty transformace českého průmyslu. Folia geographica, PU, Prešov, p. 72-78.

Vančura, M., Vašková, L., Kunc J. (1998): Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. Folia geographica, PU, Prešov, p. 88-92.

Vančura, M. (1998): Transformace nábytkářského průmyslu v ČR. In: Sborník abstraktů z 19. sjezdu ČGS Geografie na prahu 21. století. Nakladatelství ČGS, Praha, p. 41.

Vančura, M. (1998): Geografické aspekty transformace českého průmyslu. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazdě SGS Slovenská geografia na prelome tisícročí, PU, Prešov, p. 27.

Vančura, M., Vašková, L., Kunc, J. (1998): Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazdě SGS Slovenská geografia na prelome tisícročí. PU, Prešov, p. 32.

Toušek, V., Vančura, M. (1997): Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 3. část. Skripta. SCHOLAFORUM, Ostrava, 40 s.

Vančura, M. (1997): Transformace průmyslové výroby. In: Kolejka, J. (ed): Životní prostředí. Magistrát města Brna, p. 31-35.

Toušek, V., Vančura, M. (1996): Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 1. část. Skripta. SCHOLAFORUM, Ostrava, 28 s.

Toušek, V., Vančura, M. (1996): Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 2. část. Skripta. SCHOLAFORUM, Ostrava, 26 s.

 


GRANTY

Vančura, M., 2009 - 2012. (koordinátor projektu za JU) - "Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy". OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. CZ.1.07 7.2.4/12.

Vančura, M., 2009 - 2011. (spoluřešitel) - "Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času". grant GAČR, reg. č. 403/09/0885.

Vančura, M., 2010 - 2011. (řešitel projektu) - "Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic", grant GA JU, reg. č. 072/2010/S.

Vančura, M. Řešitel projektu - "Vliv přímých zahraničních investic na rozvojový potenciál regionů v České republice". Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant GAČR, reg. č. 402/03/D089, r. 2003-2006.