Za změnou je učitel!


Název mezinárodního projektu: „Za změnou je učitel!“ aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském prostředí. 

Žijeme ve stále více propojeném světě. Na tento fakt by měl reagovat i vzdělávací systém a měl by studentům pomoci v tom, aby se v současném dění orientovali a rozuměli mu. Vzdělání by mělo vést ke kritickému zkoumání naší role ve společnosti a pozornému zvažování aktuálního dění kolem nás. Mělo by rozvíjet potenciál studentů k tomu, aby se stali kompetentními občany rychle se měnícího světa a aby byli připraveni aktivně reagovat na každodenní výzvy, které přináší.

Hlavní řešitel: Člověk v tísni, o.p.s.

Hlavní koordinátor projektu za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Doba realizace: leden 2013 - prosinec 2015

Jeho cílem je posílení pozice globálního rozvojového vzdělávání (GRV) v českém vzdělávacím systému. V rámci projektu pomáháme vytvářet inovativní kurzy pro budoucí pedagogy na českých univerzitách, které by měly vést k tomu, aby byli budoucí pedagogové připraveni na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky.

Naším cílem je inspirovat učitele a přispět k inovaci stávající výuky. Otevíráme také otázku cílů vzdělávání ke globálnímu občanství v České republice. Podporujeme sdílení a výměnu zkušeností mezi akademickým sektorem a školní praxí. Vytváříme praktické aktivity pro práci s globálními tématy ve výuce. Ukazujeme, jak učitelé s těmito  tématy již úspěšně pracují a jaké k tomu potřebují kompetence.

Spolupracující katedry: 
Katedra primární pedagogiky PF UK
Katedra společenských věd PF JU
Katedra geografie PF JU
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropské unie/EUROPEAID, Ministerstva Zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.
Více informací o projektu naleznete ZDE


Aktivity KGE PF JU podpořené z projektu:


Zavedení předmětu Globální rozvojové vzdělávání (KGE/GRVG) na KGE PF JU.
Předmět Globální rozvojové vzdělávání je svým obsahem zaměřen na rozvoj základních komunikačních, občanských a sociálních dovedností žáků, kritického myšlení a schopností spolupráce a aktivní přístup k jednotlivým problémům tzv. globální dimenze. 

Dne 28. dubna 2015 proběhla studentská konference Za změnou je učitel! Globální rozvojové vzdělávání v praxi. Konference byla pořádána za podpory projektu Za změnou je učitel! ve spolupráci se společností Člověk v tísni o.p.s, Katedrou společenských věd PF JU a Katedrou geografie PF JU. Cílem konference bylo představení praktických výstupů a vlastních modelových hodin studentů z kurzu Globální rozvojové vzdělávání.
Studentské konference se účastnila řada vážených hostů z Jihočeské univerzity, řada učitelů ze spolupracujících škol z Jihočeského kraje i studentů Jihočeské univerzity. 
Čestné pozvání přijal rektor prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., proděkanka pro studium na PF JU doc. RNDr. Helena Binterová, vedoucí Katedry společenských věd PF JU 
PhDr. Helena Pavličíková, CSc., vedoucí katedry Pedagogiky a psychologie PF JU prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., tajemnice katedry Pedagogiky a psychologie PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.  Organizaci Člověk v tísni, o.p.s zastupovala Mgr. Jana Kubelková, Ph.D.

Akce byla studenty připravena velice pečlivě a kvalitně. Celkem se akce účastnilo cca 150 lidí.
Program akce naleznete ZDE

Garanti akce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Anna Maršíková, M.A. 

 

Studenti učitelství KGE PF JU pomáhají ve světě

V rámci předmětu KGE PF JU Globální rozvojové vzdělávání byla v dubnu 2015 uspořádána studentská konference a workshop Za změnou je učitel! Globální rozvojové vzdělávání v praxi. Tato konference proběhla za podpory projektu Za změnou je učitel! ve spolupráci se společností Člověk v tísni o.p.s, Katedrou společenských věd PF JU a Katedrou geografie PF JU.

Během konference a workshopu studenti prakticky představili a zrealizovali, před více jak 150 hosty, své vlastní návrhy modelových výukových hodin vycházejících z principů Globálního rozvojového vzdělávání.

V rámci svých dobrovolných aktivit na kurzu Globální rozvojové vzdělávání zároveň zakoupili školní pomůcky skrze dárkové certifikáty společnosti Člověk v tísni „Skutečný dárek.cz“.

Studenti takto zakoupili na vlastní náklady následující pomůcky a prostředky:

  • 5 sad školních pomůcek (sešity, tužky aj.) pro více jak 35 dětí z Afriky či Asie. Certifikát dostupný ZDE.
  • 1 školní tabuli pro chudé země Afriky či Asie
  • 1 zdravé dětství – certifikát zajistí nákup například léčivé výživy pro jedno podvyživené dítě na dva týdny nebo zorganizuje osvětový kurz pro 10 maminek s dětmi, kde se dozvědí jak pečovat o své potomky v útlém věku a jak pro ně správně vařit

Tímto mi dovolte poděkovat všem studentům i hostům a vyučujícím participujícím na konferenci a zároveň všem studentům z kurzu Globální rozvojové vzdělávání, za jejich výbornou práci. Jmenovitě mi prosím dovolte poděkovat Kateřině Braunové, Evě Groulíkové, Michaele Jelínkové, Štěpánu Klučkovi, Petře Komárkové, Lucii Ležákové, Jakubu Maršánovi, Markétě Martínkové, Elišce Novákové, Bohumile Pešlové, Lukáši Pojslovi, Marii Procházkové, Filipovi Rozkošnému, Barboře Rybáříkové, Josefu Slavatovi, Kristýně Sodomkové, Janu Starcovi, Evě Štěpánové, Lence Štroblové, Petrovi Tkanému, Michaele Trnkové a Elišce Varausové.

Děkuji Vám.

Přeji hezké prázdniny a těším se na příští akademický rok.

Garant předmětu: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 

 

VÝSLEDNÉ VÝSTUPY Z REALIZACE PROJEKTU ZA ZMĚNOU JE UČITEL! 


Cílem projektu bylo začlenění globální dimenze do výuky budoucích pedagogů na českých vysokých školách. 
Oficiální stránky projektu jsou k nahlédnutí ZDE.
 
Mezi vydané publikace patří:

Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů

Skládanka témat, co hýbou světem 

Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues (anglický překlad Skládanky témat)

Globální dimenze ve výuce

Příklady dobré praxe globálního rozvojového vzdělávání z Velké Británie

Příklady dobré praxe globálního rozvojového vzdělávání z Rakouska

 
Byly uspořádány dvě konference:

Záznam z mezinárodní konference naleznete ZDE.
Záznam z národní konference (učitelé z praxe nejvíce využívají záznam přednášek na téma "Mezinárodní migrace", "Islám v současném světě" a "Férové daně") naleznete ZDE.

V rámci projektu vznikly i semináře metody filozofie pro děti "Velké otázky o světě", které pravidelně vypisujeme pro učitele i pro studenty učitelství.

 

VÝSTUPY ZA ROK 2016 

V rámci předmětu KGE PF JU Globální rozvojové vzdělávání byla v dubnu 2016 uspořádána studentská konference a workshop Globální rozvojové vzdělávání napříč předměty. Tato konference proběhla ve spolupráci s Katedrou společenských věd PF JU a Katedrou geografie PF JU a volně navazovala na projekt Za změnou je učitel!. 

Během konference a workshopu studenti prakticky představili a zrealizovali, před více jak 130 účastníky z partnerských středních škol, své vlastní návrhy modelových výukových hodin vycházejících z principů Globálního rozvojového vzdělávání.


Podrobný program konference naleznete ZDE.

Tímto mi dovolte poděkovat všem studentům i hostům a vyučujícím participujícím na konferenci a zároveň všem studentům z kurzu Globální rozvojové vzdělávání, za jejich výbornou práci. Jmenovitě mi prosím dovolte poděkovat Marku Andělovi, Romanovi Bumbálkovi, Markétě Čapkové, Tereze Čmejrkové, Mirce Hlinkové, Janě Hochmanové, Tamaře Karlovské, Markétě Kněžíčkové, Lucii Kokešové, Adéle Krygarové, Nikole Kulhánkové, Martině Kuřímské, Michaele Matějkové, Květě Měšťanové, Jiřímu Neradovi, Kláře Pelánové, Ondřejovi Peterkovi, Kláře Plešingrové, Filipovi Tomíčkovi, Jaroslavě Tomkové, Filipovi Volfovi, Ivaně Walterové, Zdeňkovi Židoňovi.

Děkuji Vám.

Přeji hezké prázdniny a těšíme se na příští akademický rok.


Garanti předmětu: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Anna Maršíková, M.A.