Zahraniční exkurze (KGE/ZGEG, resp. KGE/7ZE)


Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickým prostředím regionů vybraných evropských států, do kterých bude každoročně pořádána exkurze. V rámci exkurze budou studenti seznámeni se základními fyzickogeografickými a sociogeografickými charakteristikami a zvláštnostmi zahraničních regionů. Dílčím cílem předmětu je získání dovedností při cestování a pobytu v odlišném geografickém prostředí, získání komunikačních a explanačních zkušeností v cizím prostředí. Studenti získají schopnosti připravit a realizovat zahraniční exkurzi pro své budoucí žáky.
 

 


Zahraniční exkurze - Malta 2022

Cílem zahraniční geografické exkurze v roce 2022 bude Malta. Zatím předběžně domlouváme zájem studentů a možný program. Váš případný zájem hlaste na e-mail kraft@pf.jcu.cz. Těšíme se na Vaši účast.

 


Zahraniční exkurze - Andalusie 2019

Vážené studentky, vážení studenti,
na základě vašeho FB hlasování bylo celkem jasně rozhodnuto, že cílovou destinací příští zahraniční exkurze bude španělská Andalusie. Bude to jistě zajímavé, neboť poprvé využijeme v naší exkurzi leteckou dopravu. Máme již přislíbenou spoluúčast našich španělských kolegů (prof. Serrano-Montes), kteří budou na naší exkurzi participovat. V současné době dáváme dohromady podklady a zabezpečujeme ubytování. Vzhledem k tomu, že nový formát exkurze bude vyžadovat jisté změny v organizaci exkurze, bude třeba ještě během listopadu 2018 vyřešit závazně účast jednotlivých studentů na exkurzi. Vážné zájemce o exkurzi tedy oslovíme s termínem společné schůzky, kde dohodneme podrobnosti. Váš případný zájem hlaste na e-mail kraft@pf.jcu.cz. Těšíme se na Vaši účast.

 


Zahraniční exkurze 2018

Informace ohledně připravované zahraniční exkurze, která proběhne na přelomu dubna/května 2018, naleznete zde.
 


Zahraniční exkurze 2016

Sedmý ročník zahraniční geografické exkurze proběhl ve dnech 1. - 6. května 2016. Jejím cílem byla oblast rumunského Banátu a Transylvánie. Program exkurze naleznete zde.


V rámci exkurze proběhly na základní škole v české vesnici Svatá Helena pedagogické aktivity našich studentů pro žáky této školy. Aktivity byly zaměřeny na zážitkovou pedagogiku (terénní výuku, práci s moderními vyučovacími prostředky apod.). Zároveň naši studenti a pedagogové z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádali menší sbírku "sponzorských" darů pro místní základní školu (psací potřeby, učebnice, papíry, sportovní vybavení apod.). 

Seznam výukových aktivit realizovaných v rumunské škole naleznete zde

Fotografickou připomínku exkurze naleznete zde.

Zážitky ze zahraniční exkurze prostřednictvím článku Josefa Němce v JU magazínu si můžete přečíst zde

 


Zahraniční exkurze 2015

Šestý ročník zahraniční geografické exkurze proběhl ve dnech 2. - 7. května 2015. Jejím cílem byly západní a jihozápadní oblasti Rumunska. Program exkurze naleznete zde

 

 

 

 

 


 


Zahraniční exkurze 2014

Pátý ročník zahraniční geografické exkurze byl zacílen na Slovinsko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.

  
 


Zahraniční exkurze 2013

Zahraniční exkurze v roce 2013 byla orientována na sousední země Polsko a Slovensko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.
 
Zážitky a zajímavosti z exkurze po Slovensku a Polsku si můžete přečíst v zajímavých článcích studenta Josefa Němce, které naleznete zde:  
Toulky po Slovensku a Polsku 1. část  
Toulky po Slovensku a Polsku 2. část  
Toulky po Slovensku a Polsku 3. část 

 

 


Zahraniční exkurze 2012

Třetí ročník zahraniční geografické exkurze byl zacílen na Neměcko, Dánsko a Švédsko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zahraniční exkurze 2011

Cílem zahraniční exkurze v roce 2011 byly celkem 2 státy: Maďarsko a Slovensko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.  


 


Zahraniční exkurze 2010

První ročník a zahájení úspěšné série zahraničních exkurzí proběhlo v roce 2010. Cílovou destinací bylo slovensko-maďarské pohraničí. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.