Zeměpisný badatelský klub


V rámci projektu scienceZOOM2 založila Katedra geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia v České ul. pod vedením lektorů z řad VŠ pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.   

Garanti a koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák
Garanti a koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za Gymnázium, Česká ul., České Budějovice: Mgr. Eva Kovaříková, Mgr. Jan Dvořák


Mezinárodní den laboratorních myší a krys – 12. 11. 2019

Kde žijí, čím se živí? Proč jsou pro nás tyhle myšky důležité? A co s nimi máme společného?
Vytvořme pro ně vesničku! (Aby byla lepší než klec!)
Společně jsme ve skupině nevytvořili jen jednu malou vesničku, ale mapu celé velmi zajímavé krajiny, plné kopců a řek. Zjistili jsme také co jsou vrstevnice a k čemu jsou dobré mapové značky.
Bc. Monika Košařová, Bc. Petra Koudelková

Love your ginger hair day

Dne 5. listopadu 2019 - Love your ginger hair day
Jak získat indicie k hlavní záhadě? Pomůže zeměpis!
Průřez zeměpisných témat je doplněn o základní znalosti z fyziky, biologie
a angličtiny a jelikož je aktivita inspirována cestou za pokladem,
únikovou hrou a televizním pořadem Bludiště, stává se z ní vcelku
dobrodružná hra. Když na každém stanovišti zeměpisně zabádáš, dozvíš se,
oč tu celou dobu běží, tedy co se dnešní den slaví!

Lektoři: Ivana Hamerníková, Natálie Hotařová a Tomáš Rauscher

Hrátky s kontinenty

Dne 26. 11. si mladí badatelé užili zábavné odpoledne s mapami.

Zkoušeli jste si někdy nakreslit mapu světa zpaměti? Že ne? Zdá se to snadné, ale ve skutečnosti to tak jednoduché vůbec není. A co teprve potom, když se nám jednotlivé kontinenty seskupí a vytvoří tak různá zvířata? To je teprve zábava! A protože byl listopad měsícem zasvěceným americkým indiánům, zastavili jsme se společně v Americe a došla řeč i na ně.

Lektorky: Bc. Eva Valvodová, Bc. Květoslava Ptáčníková

 

Badatelská show "Barevné počasí" pro nejmenší

Studenti Bc. Marika Hamrová, Bc. Kamila Bezrouková a Bc. Aleš Pelikán si pod vedením Mgr. Michala Staňka připravili dne 26.11. zábavné badatelské odpoledne pro děti z předškolního zařízení JU, Dětská skupina Kvítek.
Malí vědátoři si tak mohli vyzkoušet vytvořit (i sníst) vlastní cukrové mraky a "skittles" duhu na talíři. Zjistili, jak se dá vyrobit vlastní déšť ve sklenici či zažít bouřka, při níž si mohou vytvořit vlastní hromy a nakreslit blesky i své prožitky.
Studentům se podařilo vytvořit skvělé tvůrčí prostředí, které děti velmi bavilo. Tímto moc děkuji všem zúčastněným studentům i Mgr. Staňkovi za úžasnou přípravu a reprezentaci didaktiky geografie, a celé KGE PF JU v ČB, v praxi. Bylo to skvělé. Děkujeme. 

 

Je možné, že mapy lžou?

Dne 13. března 2019 se mladí badatelé ponořili do tajů map.

Když se podíváme na mapu světa a budeme zkoumat rozlohy jednotlivých světadílů a států, můžeme zjistit, že Grónsko je zhruba stejně velké jako Afrika. Indie je ve srovnání s Kanadou malým státem a o nezměrné rozloze Ruska nikdo nepochybuje. Je to všechno ale pravda? Nemohou být rozlohy zemí na mapách zkreslené? Zkusme tomu přijít na kloub! 

Lektor: Bc. Klára Podaná

 

Prožij Afriku

12. prosince 2018 si naši badatelé vyzkoušeli, jak je možné využít film ve výuce zeměpisu. Díky snímku Madagaskar se vypravili se zvířecími přáteli do „domovské“ Afriky. Žáci se (jako jednotlivá zvířata) museli vypořádat se skutečným životem v přírodě, s problémy, se kterými se během svého života v zajetí zatím nepotýkali. Díky lemurovi však zažili i řadu opravdu hlučných rave parties, při kterých poznávali Afriku i z jiného úhlu pohledu. 

Lektor: Bc. Michaela Hřavová

 

Mapové hrátky

Dne 28. listopadu 2018 se naši mladí zeměpisáři vydali na cesty necesty, ale vždy s mapou. Vyzkoušeli si své dovednosti práce s mapou. Vytvářeli vlastní mapové výstupy aj. 

Lektor: Bc. Petra Bendová

 

Po stopách dr. Krafensteina

Tajemnou cestu podnikli žáci 21. listopadu 2018 s dr. Krafensteinem, který měl pro ně připravenou celou řadu otázek a úkolů, které museli nejprve vyluštit a získat tak další indicie potřebné pro úspěšné zakončení zeměpisné hry a nalezení podkladu. 

Lektoři: Tomáš Tábořík, Karel Přibyl

 

Zeměpisná badatelská show 

Dne 24. 10. 2018 se žáci v rámci Zeměpisného badatelského klubu ponořili do tajů fyzického zeměpisu a 
společně se studenty KGE PF JU hledali odpovědi na záludné otázky:

Proč je modré nebe? Jak to, že vidíme duhu? Proč je moře slané? Jak vznikají mořské proudy? 
Jak se orientovat v přírodě bez GPS či navigace? Jde vymodelovat pohoří? Jak vlastně dochází k vrásnění? Pracovali také na výrobě "jablečné" zeměkoule či modelovali vlastní vrstevnicové pohoří nebo poznávali cizí země podle chutí a vůní aj. 

Lektoři: Bc. Tomáš Bartoš, Bc. Šimon Běle, Bc. Petra Bendová, Bc. Karolína Danielová, Bc. Pavel Forman, Bc. Michaela Hošková, Bc. Petra Krejčová, Bc. Tereza Maccechini, Bc. Klára Podaná, Bc. et Bc. Simona Šitnerová 

 

Souřadnice aneb tajuplná cesta kolem světa

Jak se skrz souřadnice dozvědět plno informací o státě si vyzkoušeli žáci 10. října 2018 v rámci prvního setkání ZBK v tomto školním roce. Jediné co obdrželi byl papír, kde bylo uvedeno 8 souřadnic, podle kterých si měli dohledat stát v atlasu a tabulka, do které doplňovali zjištěné informace z atlasu (hlavní města, jazyk, zemědělství, aj.). Prvních 5 minut jsme tedy věnovali seznámením se se souřadnicemi a poradili se, jak podle nich hledat v atlasech. Následovala samostatná práce žáků, kteří byli rozděleni do dvojic. Každá dvojice si určila vlastní strategii. Milé překvapení pro nás bylo, že plno informací 
jsou schopni žáci určit sami, bez pomoci atlasů. Na závěr jsme si tabulku prošli a řekli si správné odpovědi. Snad si děti užily aktivitu tak, jako my, práci s nimi. 

Lektor: Dominik Kiš 

 

Hladový svět

Aktivita byla zaměřena na problém stravovacích návyků ve světě. Větší pozornost byla v průběhu aktivity, a především v jejím závěru, věnována tzv. západnímu stylu stravování. Prostřednictvím vybraných fotografií rodin a jejich týdenního nákupu potravin žáci pracovali s fotografiemi a zamýšleli se nad jednotlivými fakty, hledali souvislosti a zároveň uplatňovali své geografické znalosti a postřeh. Aktivita probíhala formou „žhavé“ diskuse.

Lektor: Bc. Tereza Maccechini

 

Zeměpisné soutěžení

Dne 18. dubna 2018 proběhlo další setkání členů ZBK. Aktivity byly tentokráte zaměřené na společné soutěžení a „zeměpisné“ hraní si.  Aktivity s názvy Poznej svět jinak!, GEOkvíz a Máme rádi Česko, prověřily nejenom vědomosti žáků, ale také jejich bystrost, dovednosti práce s atlasem a rychlost úsudku.

Lektoři: Eliška Hornová, Eva Svobodová, Ivana Vltavská, Kristýna Trnková, Michaela Hrůzová, Zuzana Mácová, Simona Michálková 

 

Doma v cizí zemi

Jaké nároky můžeme klást na někoho, kdo právě poprvé dorazil do České republiky? Jaká je opravdu česká kultura? V tomto cvičení si zcela obrátíte úhel pohledu. Žáci budou moci uvažovat o tom, co je vlastně integrace a kdo stanovuje podmínky.

Lektoři: Kryštof Janda, Pavel Stejskal

 

Tučnák v poušti aneb biogeografická konference

Že život skoro v žádné oblasti světa není jednoduchý pro rostliny, ani pro zvířata zde žijící, si ve středu 21. března 2018 vyzkoušeli žáci Gymnázia Česká v rámci Zeměpisného badatelského kroužku. Během aktivity "Tučňák v poušti aneb biogeografická konference" se vžili do rolí cestovatelů, kteří si musejí před konferencí uspořádat své vzpomínky, zážitky a fotografie z navštívených oblastí (např. Sahara, Bělověžský prales nebo NP Serengeti aj.). Vrcholem celé aktivity byla tvorba posteru k vybrané oblasti. K tomuto žákům pomohl pracovní list, jehož součástí však byly i složitější úkoly (např. zpracování klimatologických dat). Žáci zvládli zadání i těchto složitějších úkolů na výbornou, stejně jako celou výukovou aktivitu.

Lektoři: Ondřej Pavelek, Karel Přibyl
Garant za Gymnázium Česká: Mgr. Jan Dvořák
Garant za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

   

 

Poznej svou vlast

Dne 29. listopadu 2017 proběhla další z výukových aktivit Zeměpisného badatelského klubu. Žáci z Gymnázia Česká si vyzkoušeli práci s buzolou v praxi, včetně zorientovaní mapy, a zopakovali si své vědomosti o České republice.

První část aktivity probíhala ve třídě – žáci měli k dispozici buzolu, mapu Česka se zakreslenými body a tajenku. Jejich cílem bylo odhalit, jaká zajímavá místa v České republice se skrývají pod čísly uvedenými v mapě a odhalit tak tajenku. Dále zjistili, jak daleko se daná místa nacházejí od Českých Budějovic (vzdušnou čarou) a pod jakým azimutem by se k nim, opět z Českých Budějovic, dostali. Druhá část výukové aktivity probíhala venku, kde si žáci vyzkoušeli práci s buzolou a výpočt směrového úhlu pochodu v praxi.

Lektoři: Bc. Natálie Veverková, Bc. Kristýna Jindrová, Bc. Tereza Ondráčková

Garant za Gymnázium Česká: Mgr. Jan Dvořák

Garant za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Autor fotodokumentace: Bc. Michaela Hřavová

  

 

 

 

 

 

Sportovní redakce České tiskové kanceláře

Ve středu 22. listopadu 2017 se opět studenti Gymnázia Česká účastnili v rámci Zeměpisného badatelského klubu výukové aktivity s názvem „Sportovní redakce české tiskové kanceláře“. Praktickým výstupem aktivity byla tvorba mediálních stopáží, reportáží a dalších výstupů se sportovní tematikou. Samotná náplň aktivity spočívala v situaci, kdy se žáci na několik málo okamžiků proměnili ve sportovní reportéry, jenž stojí před kamerou a informují své spolužáky o zrovna probíhající disciplíně, včetně její historie v rámci OH, místa vzniku, známých sportovců, případně odkud daný sport pochází. Následně se učebna proměnila v přenosový vůz sportovní redakce, vysílající více než hodinový pořad o vybraných sportech, sportovcích a sportovních událostech světa, který zcela realizovali samotní žáci (reportéři, sportovci, diváci aj.).

 

Lektoři výukové aktivity: Bc. Jaroslav Kovárna, Bc. Jan Prener

Garant za Gymnázium Česká: Mgr. Jan Dvořák

Garant za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.


 

Zeměpisný olympijský víceboj

 

Ve středu 15. listopadu 2017 se žáci Gymnázia Česká účastnili výukové aktivity v rámci Zeměpisného badatelského klubu. Výuková aktivita probíhala na Katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích. Žáci si vyzkoušeli Zeměpisný olympijský víceboj, během kterého se naladili na vlnu blížících se zimních olympijských her. Během olympijského víceboje se podívali do zemí, kde se olympijské hry doposud konaly. Během jedné z disciplín dávali dohromady informace o vybraných státech a dozvěděli se něco málo o úspěších, kterých dosáhli naši sportovci. A co by to bylo za olympijské hry bez pohybu?! Žáci si protáhli těla i atlasy při hledání těch správných indicií.


Lektoři výukové aktivity (Olympijský výbor): Bc. Michaela Hřavová, Bc. Radek Hřivnáč, Bc. Lucie Kubíková, Bc. Radek Krulec, Bc. Kateřina Majerová

Garant za Gymnázium Česká: Mgr. Jan Dvořák

Garant za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

 

 

Poklad s piráty 

Dne 28. dubna 2016 se účastníci Zeměpisného badatelského klubu proměnili v piráty moří a jejich lovce. Asi každý z nás se někdy chtěl stát pirátem, na své velké lodi krotit rozbouřené vlny, mít svou vlastní posádku a objevovat krásu a nebezpečí neznámého a dosud neprobádaného světa. V průběhu zábavných „pirátských“ aktivit žáci zjistili vše o dávné historii bukanýrů a objevování neznámého světa, hledali pirátský poklad. S pomocí zábavné deskové hry a QR kódů prožili příběh dávných mořeplavců, kteří byli donuceni přejít pod pirátskou vlajku, a poznali daleké země v Karibském moři.

Lektoři aktivity: Bc. Jiří Nerad, Bc. Dominika Krinedlová, Bc. Martin Pekař, Bc. Jaroslava Tomková, Bc. Jan Bolek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní katastrofy na vlastní kůži

Dne 7.4.2016 se 15 účastníků Zeměpisného badatelského klubu ponořilo do tajů přírodních katastrof. Během dvou hodin se zabývali příčinami vzniku tropických cyklón a tornád, zemětřesení a sopečné činnosti a rizik spojených s povodněmi. Věnovali se stanovení vlivů těchto jevů na člověka a krajinu. Sami si vytvořili „lahvové“ tornádo, vyzkoušeli reálný výbuch sopky a modelaci vzniku zemětřesení s pomocí pomůcky „deskus vibrátorus“. Zároveň si pokusili zabalit vlastní povodňové evakuační zavazadlo či se schovat do krytu před blížícím se tornádem. Výuková aktivita byla zakončena opakováním pomocí znalostního kvízu v aplikaci Kahoot.

Lektoři: Bc. Markéta Čapková, Bc. Nikola Kulhánková, Bc. Barbora Šímová, Bc. Tereza Čmejrková

 

 

 

 

 

 

 

Přežiješ v Africe?

Dne 22. 3. 2016 se mohli účastníci Zeměpisného badatelského klubu vyzkoušet jaká nebezpečí na ně číhají na africkém kontinentu. Zabývali se problematikou hladu, nedostatkem pitné vody, výskytem řady nemocí a dalších nebezpečí, která sužují místní obyvatele. Během 1,5hodiny se vypravili na nezapomenutelnou cestu do Afriky. Zabývali se otázkou počtu obyvatel v jednotlivých státech Afriky. Následně se seznámili s globálním indexem hladu a kritérii, dle kterých je vypočítáván. Během praktického pokusu se snažili odhadnout, jaké množství rýže v sobě skrývá potřebné minimum energie pro člověka, které získává z potravin (1800 kcal). Závěr aktivity byl věnován možnostem zlepšení životních podmínek ve vybraných regionech Afriky. 

Lektoři: Bc. Markéta Kněžíčková, Bc. Markéta Slepičková

 

Cesta kolem světa s bludišťákem

Ve čtvrtek 10. března se konala další z aktivit Zeměpisného badatelského klubu s názvem: „Cesta kolem světa s bludišťákem“. Žáci z Gymnázia v ul. Česká a Gymnázia v ul. Jírovcova spolu s lektorkami aktivity proletěli celý svět i tajemný vesmír křížem krážem. Připaveny pro ně byly úkoly, které oprašovaly jejich dávno zapomenuté geografické informace. Součástí úkolů bylo i prověření rychlosti práce s atlasem. Pro žáky byla též připravena práce se zeměpisnými souřadnicemi, geografická poznávačka a křížovka. Na základě bodů nasbíraných během úkolů získávali mladí badatelé indicie, které jim napomáhaly při hlavní cestovatelské soutěži.

Lektorky aktivity: Bc. Tamara Karlovská, Bc. Martina Kuřímská, Bc. Tereza Valigová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ničivá zbraň oceánu

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se žáci Gymnázia v ul. Česká a Gymnázia v ul. Jírovcova zúčastnili programu na téma: „Ničivá zbraň oceánu“. Žáci v rámci dvou hodin s dopomocí studentů zodpověděli základní informace týkající se jevu tsunami, který představuje hrozbu pro přímořské oblasti světa. Objasnili příčiny vzniku, průběh jevu a jeho následky. Součástí byl i úkol pro žáky, aby naplánovali výstavbu různých objektů na ostrově tak, aby byly co nejvíce chráněny proti ničivé vlně. Dále v rámci programu žáci realizovali simulaci skutečné tsunami a vyzkoušeli si na vlastní kůži jeho ničivé následky. Pokusem se žáci pokoušeli zodpovědět otázku, zda může příroda (plánovaná výsadba porostu na pobřeží) snížit následky ničivé síly.

Lektoři aktivity: Bc. Eva Hovorková, Bc. Veronika Vojtová, Bc. Tomáš Vokrouhlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(I)migrační bublina?

Dne 12. listopadu 2015 se více jak 40 žáků Gymnázia v ul. Jírovcova a ul. Česká v Českých Budějovicích účastnilo zeměpisné badatelské aktivity týkající se problematiky migrace do Evropy. Současný hojně diskutovaný fenomén, nebo po staletí trvající přirozený jev? Žáci se v průběhu aktivity snažili proniknout do tajů migrace? Dozvěděli se například kolik lidí vlastně migruje, kam a především proč? Jaké budou možné důsledky migrace v budoucnosti? Zkusili se formou příběhů konkrétních osob vcítit do role člověka, který opouští svůj domov i rodinu? Zároveň se dozvěděli, kde mohou najít relevantní informace o migraci a a jakou "migrační bublinu" v řadě případů vytvářejí média.

Program migrační bublina přinesl kritický pohled na migrační pohyby a současně mediální scénu, vzhledem k níž se evropské, potažmo české, obyvatelstvo rozdělilo na dva znepřátelené tábory. Jsou migranti dobří nebo špatní lidé?Představují pro evropský kontinent hrozbu? Přináší s sebou exotické nemoci? Chtějí pracovat nebo pouze pobírat sociální dávky? Jaká je úroveň jejich vzdělání a kvalifikace? Můžou muslimové bez problémů koexistovat s evropským obyvatelstvem, či se ve vzduchu vznáší příslib válečného konfliktu? I odpovědi na tyto a jiné složité otázky společně hledali studenti v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma (I)migrační bublina.

Lektorky výukové aktivity:
Bc. Eva Šonková, Bc. Elizabeth Jírová, Bc. Kateřina Braunová
studentky KGE PF JU v Českých Budějovicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmeny 

Dne 3. listopadu 2015 se studenti Gymnázia v České ul. a studenti Gymnázia v ul. Jírovcova v Českých Budějovicích stali objeviteli záhadných, známých i neznámých etnik žijících v současném světě v rámci výukové aktivity Zeměpisného badatelské klubu s názvem „Kmeny“. Společně tak bádali nad možnostmi udržení způsobů původního života u vybraných etnických skupin obyvatelstva. Zabývali se i otázkou Co trápí kultury, národy z opačného konce světa? A následně se pokusili navrhnout možná řešení u vybraných problémů těchto etnických skupin. V rámci aktivity tak zvládli během 2 hodin procestovat a navštívit téměř všechny kontinenty na Zemi a to bez vysokých cestovních nákladů, pouze s atlasem v ruceJ.

Lektoři aktivity: Bc. Lucie Ležáková, Bc. Josef Slavata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Srážka s planetkou: fikce či realita

Dne 6. října se studenti Gymnázia v České ul. v rámci Zeměpisného badatelského klubu účastnili popularizační přednášky Ing. Bc. Miloše Tichého, vedoucího Observatoře Kleť a externího vyučujícího na Katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích.

Hvězdárna na Kleti je ve vědeckém světě proslulá objevy a dalším výzkumem planetek včetně blízkozemních asteroidů. Díky teleskopu KLENOT můžou vědci na Kleti vidět ve vesmíru i tělesa, která září 7milionkrát méně než okem viditelné hvězdy. V rámci přednášky se studenti blíže seznámili s výsledky a konkrétní prací astronoma. Pan Ing. Tichý patří mezi celosvětově uznávané české astronomy a objevitele řady planetek. Dozvěděli jsme se odpovědi např. na to: Kde se planetky vlastně ve vesmíru berou? A jak velká by musela být planetka, která by mohla zničit naši Zemi? Jestli je člověk připraven se takto velké planetce z vesmíru bránit a případně jak? Jak vlastně vypadá vlastní pozorování planetek? Ale i na to, jak to, že je ve vesmíru planetka s názvem Knedlovepřozelo… a mnoho dalších.

Lektoři aktivity: Ing. Bc. Miloš Tichý

 

Nechte se osvítit!

Dne 30. dubna 2015 proběhla další z badatelských aktivit Zeměpisného badatelského klubu, tentokráte s názvem „Nechte se osvítit!“. Velice pestře připravený program byl věnován atomové energii.

Atomová energie! Vynález, který znamenal obrovský pokrok pro lidstvo a dodnes slouží jako významný zdroj k výrobě elektřiny. Zároveň však tato síla přinesla ničivou zbraň, která mohla ohrozit životy miliónů lidí. Už jenom samotné testování atomové bomby mělo neblahý vliv jak na přírodu, tak i na lidstvo, které nic netušíc přihlíželo této vědecké senzaci. Program Nechte se osvítit přinesl rozdílné pohledy na kontroverzní vynález atomové pumy a představil jeho základní fyzikální parametry. Rovněž ukázal na oblasti, kde testy probíhaly a jaké zde zanechaly následky. Nukleární reakce však nepřinesla jenom nástroj zkázy, ale i důležitý zdroj energie pro lidstvo. Jaké jsou výhody a nevýhody atomových elektráren, kde se nachází a jsou bezpečné? I odpovědi na tyto otázky hledali společně badatelé v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma Nechte se osvítit!

Lektoři aktivity: Bc. Pavel Horejš, Bc. Štěpán Klučka, Bc. Martin Kochánek, Bc. Markéta Martínková

 

 

 

 

 

 

 

Třiď a Zemi bude líp

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se malí badatelé v rámci Zeměpisného badatelského klubu věnovali třídění odpadu. Tématicky tak navázali na aktivitu z minulého týdne, kdy zkoumali příčiny a důsledky vzniku „plastového“ sedmého kontinentu na naší planetě. Nejprve se ve čtvrtek v rámci aktivity zabývali definicí odpadu, příčinami jeho vzniku a zhlédli videa ukazující příklady dobré praxe aneb Jak se třídí odpad ve světě? Co se s odpadem z Evropy děje? Jaké země Evropy jsou nejlepší ve třídění odpadu a naopak, které země jsou největší producenty? Poté si formou aktivity „Příběh věcí“ sami zahráli na Zemi, továrnu, obchod, spalovnu či kontejner a diskutovali o cestě odpadu, jak odpad vlastně vzniká apod. Poté vytvořili vlastní „lidskou třídírnu odpadu“ a odpad, který byl mezitím do třídy navezen museli sami ručně roztřídit, dle získaných informací. Dozvěděli se tak například Proč je důležité PET láhve sešlápnout před vyhozením do kontejneru? Kam mám vyhodit vypotřebovaný obal od zubní pasty či řasenku, použitý papírový kapesník, kelímek od jogurtu? Největší novinkou byla informace, že účtenka z obchodu nepatří vyhodit do papíru, neboť je znečištěná nevhodnou barvou. V závěru více než dvouhodinové aktivity si žáci zahráli hru na určování doby rozkladu věcí, jako je sklo, igelit, plechovka, jablko, cigaretový nedopalek, krabice od mléka aj., ve volné přírodě. Při této herní aktivitě zjistili, že polystyrén se ve volné přírodě nikdy nerozloží. Na konec si zahráli „Odpadové bingo“, při kterém se dozvěděli vysvětlení pojmů jako je např. Elektrowin či Basilejská úmluva aj.

Lektoři: Bc. Barbora Rybáříková, Bc. Kristýna Sodomková, Bc. Jan Starec 

 

 

 

 

 

 

 

Letem zeměpisným pokusovým světem

Dne 26. 3. 2015 proběhla další z aktivit Zeměpisného badatelského klubu na téma "Letem zeměpisným pokusovým světem".
V rámci aktivity si badatelé vyzkoušeli celkem 6 pokusů. Vytvořili si například popelového hada, který vyrostl přímo před jejich zraky za pomoci cukru a hořícího lihu. Zároveň si sestrojili amatérský seismograf či lávovou lampu. Nejzábavnější bylo pro badatele vytvoření si "Nenewtonského roztoku".  
Fotografie z badatelského odpoledne naleznete zde.
Lektorky aktivity: Bc. Eliška Nováková, Bc. Petra Jopková


Geocaching na Noci mladých vědců a umělců 

Žáci Gymnázia Česká ve spolupráci s KGE PF JU připravili na Noc mladých vědců a umělců 6. března 2015 v rámci Zeměpisného badatelského klubu aktivitu zaměřenou na hledání pokladu s pomocí GPS. 

Zeměpisný badatelský kroužek plný nadšených mladých badatelů z řad studentů Gymnázia v České ul. si pro návštěvníky připravil hledání fiktivních i reálných kešek (skrýší) v okolí školy. Zaměření jejich souřadnic a příprava krabiček, kam se uložil logbook s tužkou a předměty na výměnu, proběhla již den předem, aby bylo vše dobře připravené. V den D se příchozí seznámili s pravidly hry geocaching díky prezentaci, kterou si skvěle připravili sami studenti v rámci Zeměpisného badatelského kroužku. Po zvídavých dotazech a proškolení s prací s GPS se mohlo vyrazit hledat do noci oblokupující celý Sokolský ostrov. Kačery, resp. hledači kešek, se mohli stát nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.

Všem, kteří se našeho keškování zůčastnili, moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Koordinátorka Zeměpisného badatelské klubu za Gymnázium v České ul.: Mgr. Eva Kovaříková
Koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáváme mapy a mapové značky

Další aktivita v rámci Zeměpisného badatelského klubu proběhla na téma „Poznáváme mapy a mapové značky'' proběhla ve čtvrtek 5. února 2015. Akce byla opět pořádána katedrou geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích.

V rámci Zeměpisného badatelského klubu se tentokráte „malí badatelé“ dozvěděli odpovědi na otázky „Co je to vlastně mapa?“, „K čemu slouží zeměpisné souřadnice?“, Jak vlastně můžeme převést kulatou Zemi na „placatý“ papír?, „Jak se mapy vytvářejí?“, „Jaké jsou pomůcky ke čtení v mapách?“, „Jaké prvky musí obsahovat správně vytvořená mapa?“ „Jaké je rozmanité využití map?“ a další jiné zajímavé otázky týkající se kartografie a vytváření a používání map. Účastníci si zahráli pexeso vytvořené z mapových značek a na závěr odpoledne se proměnili v cestovatele, kteří se vydávají prozkoumávat svůj vlastní vymyšlený ostrov.

Lektoři: Bc. Tereza Trollerová, Bc. Petra Bartů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vánoční keškování

Jak velká může být taková keška? Může mít keška tvar šišky či kamene? Jak funguje navigace GPS? Co jsou to zeměpisné souřadnice a proč jsou důležité zrovna pro hru geocaching? Kdo je mudla? Jak správně „kačer“ loví kešku? To vše a jiné zajímavosti zjišťovali žáci z Gymnázia v České ulici v rámci „Vánočního keškování“ Zeměpisného badatelského klubu KGE PF JU v parku Stromovka.

Aktivita „Vánoční keškování“ proběhla 9. 12. 2014 a navazovala na úspěšnou listopadovou aktivitu realizovanou v rámci Zeměpisného badatelského klubu s názvem „Kačerské“ odpoledne aneb jak najít poklad s pomocí GPS?, které se u žáků setkalo s obrovským úspěchem.

Zeměpisný badatelský klub KGE PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích proto uspořádal další z geocachingových badatelských aktivit, tentokráte pro žáky z 6. tříd. Žáci se stali „hledači vánočních pokladů“ a s pomocí GPS navigace hledali v parku Stromovka ukryté vánoční „keše“ s badatelskými úkoly. Cílem aktivity bylo seznámit žáky, formou zážitkové pedagogiky, se hrou geocaching. Děti se seznámily se základními pravidly hry geocaching a jejich dodržováním, osvojily či vylepšily si své dovednosti s GPS navigací a získaly praktickou zkušenost s geocachingem.

Základním cílem Zeměpisného badatelského klubu je vzbudit v žácích zájem o zeměpis a ukázat žákům, že se lze vzdělávat i zábavnou a hravou formou. 

Lektoři: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Kovaříková, Bc. Eliška Nováková, Barbora Müllerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta do neznáma  

Další aktivita v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma „Cesta do neznáma'' proběhla ve čtvrtek 13. listopadu 2014. Akce byla opět pořádána katedrou geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích a pod záštitou projektu scienceZOOM2. 

Kde se vlastně nachází Bermudský trojúhelník? Kdy a kde dopadl na Zemi tzv. Tunguzský meteorit? Opravdu existují vědecké důkazy o tom, že existuje "příšera" Nessie? Co jsou to geoglyfy, kde se nacházejí a k čemu asi původně sloužily? Kde se může potenciálně nalézat zmizelý světadíl Atlantida a proč? Víte, kde se nacházejí ostrovy jako je Tristan da Cunha, Tuvalu, Pitcairn či Santorini? A čím jsou specifické či zajímavé? Jak získal Vánoční ostrov své pojmenování? S tím vším si již hravě poradí "malí badatelé" z Gymnázia v České ul. v Českých Budějovicích. 

"Malí badatelé" se nejprve stali cestovateli po neznámých či méně známých a místy opuštěných ostrovech. S pomocí atlasů a internetových zdrojů zjišťovali a vyhledávali důležité informace (zeměpisné souřadnice, zajímavosti, klimatické podmínky aj.) o ostrovech, z nichž znali pouze jména (např. Tristan da Cunha, Tuvalu, Pitcairn, Santorini, Vánoční ostrov).

Poté se vydali po stopách (ne)vysvětlitelných záhad. Bádali po rozdílech mezi meteoritem, meteoroidem a meteorem. Přičemž se následně věnovali pádu Tunguzského meteoritu na Sibiři a jeho příčinám i důsledkům. Přiblížili si vznik a místa výskytu nejznámějších geoglyfů, u nichž popřemýšleli nad jejich původní funkcí a významem. Pokusili se sestavit vlastní "vědecké" hypotézy o možném výskytu lochneské příšery Nessie. Společně se pokusili vymezit možné lokality výskytu zmizelého světadílu Atlantida a své názory odůvodnit.

Po tomto náročném bádaní si aktivně odpočali u naučných her. Zahráli si s pomocí interaktivní tabule vesmírné "Člověče, nezlob se…!", přičemž jako figurky jim sloužili různí ufoni a jiná podivná stvoření i postavy z Hvězdných válek. Poté si zasoutěžili ve vědomostní hře Riskuj!, která byla tematicky zaměřena na regionální geografii Evropy a evropské zajímavosti.

Žákům se aktivita líbila natolik, že vymezený čas setkání musel být téměř o 40 minut prodloužen.

 

GIS DAY 2014 

V rámci celorepublikového Týdne geografie pořádal Zeměpisný badatelský klub katedry geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem Jírovcova v Českých Budějovicích pod záštitou projektu scienceZOOM2 výukový seminář „GIS DAY 2014". 

GIS DAY 2014 aneb jak pracovat s geografickými informačními systémy? Kde se s GIS setkáváme v běžném životě? Jak si vytvořit svou vlastní mapovou aplikaci v programu ArcGIS online? S tím vším si již hravě poradí "malí badatelé" z Gymnázia v České ul. v Českých Budějovicích. 

Studenti 1. - 4. ročníků Gymnázia Jírovcova a studenti katedry geografie PF JU se poutavou formou nejprve dozvěděli základní teoretické znalosti o geografických informačních systémech a jejich využití v praktickém životě. Následně sami pracovali v aplikaci ArcGIS online a vytvořili si vlastní mapové výstupy na témata "Má oblíbená místečka v Českých Budějovicích"; "Má cesta do školy" aj.

Studenti zjistili, že ArcGIS online je nástroj pro vytváření map a mapových aplikací, s nímž lze pracovat odkudkoliv a velice jednoduše, pouze s využitím dostupné internetové sítě. Své vytvořené mapové výstupy studenti mohli ihned sdílet se svými spolužáky skrze sociální sítě či emailovou komunikaci. Aplikace nabízí možnost reagovat na rychlé změny, vytvořit si zajímavé vlastní mapové výstupy, doplněné fotografiemi či zaznamenávající aktuální informace např. z dovolené, které mohou uživatelé sdílet se svými přáteli a okolím téměř okamžitě.

Tímto seminářem se katedra geografie PF JU a Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích připojily k oslavám mezinárodního dne GIS.

Semináře se účastnilo více jak 100 účastníků z řad studentů Gymnázia Jírovcova a jejich pedagogů.

Video ze semináře GIS DAY 2014 a další fotografie naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačerské odpoledne 

Kačerské odpoledne Zeměpisného badatelského klubu proběhlo ve čtvrtek 6. 11. 2014. V rámci Týdne geografie připravil Zeměpisný badatelský klub KGE PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v rámci projektu scienceZOOM2 geocachingové odpoledne ve městě České Budějovice.

Pro žáky byla připravena série 5 keší v okolí Sokolského ostrova. Většina žáků již znala hru geocaching, neboť se účastnila Zeměpisných badatelských dnů pořádaných KGE PF JU v červnu 2014. Z tohoto důvodu byly pro žáky připraveny především keše s vyšším stupněm obtížnosti (např. velikost keší nano a micro, obtížnost terénu 4,5 hvězdiček aj.). Což se u žáků setkalo s tak velkým ohlasem, že místy bylo velmi problematické udržet akční lovící kačery a kačerky na pevnině (mimo tok Malše) či při zemi (mimo mostní konstrukci, oplocení budov apod.).

Pro velký úspěch geocachingového odpoledne pro pokročilé bylo přislíbeno opakování celé akce v prosinci 2014 pod názvem "vánoční keškování". Žáci navrhli, že do té doby vytvoří vlastní "školní" kešku a vyšlou vlastní travelbug Gymnázia v České ul. do světa.

Tímto děkujeme za spolupráci Mgr. Kovaříkové z Gymnázia v České ul., dr. Niklesové a Mgr. Brychtovi z PF JU v Českých Budějovicích.
Těšíme se na další společné odlovy! 

Video z kačerského odpoledne a další fotografie naleznete zde.Jak přežít požár?

První aktivita zeměpisného badatelského klubu proběhla ve čtvrtek 30. 10. 2014. Akce nesla název „Jak přežít požár''? Na tuto i další otázky už znají odpověď „malí badatelé", studenti z Gymnázia v České ulici v Českých Budějovicích. 

Studenti se poutavou badatelskou formou dozvěděli nejčastější příčiny požáru, jak požár vzniká, jak a čím se mají hasit různé hořlavé materiály, jak zjistit intenzitu požáru za dveřmi, zda vstupovat do místnosti, kde hoří, jak si správně zavolat pomoc v případě požáru, s jakými typy požárních poplachů se můžeme setkat, jaké jsou povinnosti hasičů, kde na světě vznikají nejrozsáhlejší požáry a z jakého důvodu apod. 

Pomocí herních aktivit si studenti vyzkoušeli poskytování první pomoci, evakuaci zraněných v prostorách s minimální či žádnou viditelností a telefonické přivolání pomoci při dopravní nehodě. Tyto aktivity se u „malých badatelů" setkaly s velkým nadšením a zapálením pro hru.   

Video z proběhlé aktivity naleznete zde.

dr. Karvánková a Mgr. Dvořák