Mgr. Petra KARVÁNKOVÁ, Ph.D.


Phone number: +420 387 773 063 
e-mail: karvanko@pf.jcu.cz 
Specialization: Didactics of Geography, Physical Geography, Environmentalism, Land use, Landscape ecology

 

Taught subjects: 

 • Didactics of Geography I, Didactics of Geography II
 • Regional Geography of America
 • Introduction to the Study of Geography I
 • Global Education
 • Inquiry-Based Education of Geography  
 • Specialized lectures in Physical Geography, Didactics of Geography and GIS
 • Geographical Excursion 
 • Field Practice of Physical Geography
 • Field Practice of Human Geography
 • Preliminary Teaching Practice of Geography 
 • Assistant Practice I, Assistant Practice II, Assistant Practice III, Assistant Practice IV

 


CV


Education

2010

State doctoral examination (Ph.D.) at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Specialization: Physical Geography. Dissertation entitled 'Local Environmental Topics in the Dyje Part of Znojmo Region'

20042010

Doctoral studies in Physical Geography at the Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University in Brno. Dissertation entitled  'Local Environmental Issues in the Dyje Part of Znojmo Region'

19992004

Master's degree at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Field of study: Teacher training for high school Biology, Geology and Geography

 

Employment

od 2007

Assistant professor at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

 

Other activities

since 2012

Member of the Geographic Olympiad Central Commission 

since 2012

Member of the Didactics Council for the 2nd level of the elementary schools

2011–2013

Member of internal committees FRVŠ thematic area F4 - Innovation of study subjects of "live" nature

since 2010

Member of the Academic Senate of the Faculty of Education in Ceske Budejovice (second term)

since 2010

External lecturer at the Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, University of South Bohemia

since 2007

ERASMUS program coordinator at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia

since 2007

Education supervisor for the 1st level of elementary schools as part of the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia

since 2004

Member of the Czech Geographical Society – South-Bohemian branch

 


Publications

KARVÁNKOVÁ, P., POPJAKOVÁ, D. (2018): How to link geography, crosscurricular approach and inquiry in science education at the primary schools. International Journal of Science Education, 40 (7), pp. 707-722. DOI: 10.1080/09500693.2018.1442598

Karvánková, P., Popjaková, D., Nováková, E. (2017): Využití Postcrossingu ve výuce zeměpisu na základní škole. Geografické rozhledy, 26, 3, s. 13–14. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2

Karvánková, P., Marada, M., Řezníčková, D., Madziková, A., Piróg, D. (2017): Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 1-11. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86.  

Karvánková, P., Popjaková, D., Kubelková, J, Skalická, P., Horejš, P., Klučka, Š., Martinková, M., Kochánek, M. (2017): Global Development Education: Czech Approach in the Spread of Global Awareness. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 87-114. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7

Binterová, H., Hašek, R., Karvánková, P., Pech, P., Petrášková, V. (2016): Klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 147 s. ISBN 978-80-7394-585-5. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Krejčí, J., Soukupová, L. (2016): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 427-437. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016

Popjaková, D., Karvánková, P., Vančura, M., Vlažná D. (2016): Linking Geography of Religion Topics with Global Development Education at Elementary Schools. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 399-407. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016  

Karvánková, P. (2015): Pojetí studijního kurzu Globální rozvojové vzdělávání. In: Kučerová, S., R., Kubelková, J. (eds.): Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů. Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., Praha, s. 29 – 43. ISBN 978-80-87456-74-3

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2015): Global Education or How to Most Effectively Implement Cross-Disciplinary Themes in the Curriculum of Primary School – Czechia´s Example. RIGEO Review of International Geographical Education Online, Volume 5, Number 1, pp 8-25. ISSN 2146-0353

Karvánková, P. eds. (2015): Badatelsky orientované vyučování zeměpisu. Sbírka úloh implementujících badatelsky orientované vyučování v hodinách zeměpisu. Projekt scienceZOOM2 popularizace VaV. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 181 s.

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In: Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9 

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2014): Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych. Kraków, s. 183-196. ISSN 2084-5456.

Karvánková, P. (2013). Vývoj didaktiky geografie a nové trendy výuky zeměpisu v Česku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica IV, Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii, s. 100-108.

Karvánková, P., Blažek, M., Nedvědová, Š. (2012): Analýza vývoje říčních toků a úpravy vodních ploch ve městě České Budějovice. In: HERBER, V. eds. Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Sborník příspěvků z 29. výroční konference fyzicko-geografické sekce ČGS, 8. - 9. února 2012, Brno. s. 89 - 94. ISBN 978-80-210-6045-6

Karvánková, P. (2011): Management a návrhy krajinnoekologické optimalizace využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí (na příkladu území Znojmo - Retzerland). In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 143-155. ISBN 978-80-7368-903-2

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Karvánková, P. (2008): Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz 2008, s. 53-57. ISSN 0942-5934

Herber, V., Karvánková, P. (2008): Využívání krajiny v česko-rakouském příhraničí (Znojmo-Retz). In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost". Příspěvky z 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30. a 31. ledna 2008 v Brně. s. 29 - 34

Mičková, K., Karvánková, P. (2008): Analýza využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí. Abstrakt. In: Popková, K., Šmída, J. (eds.): "Sborník abstraktů z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti". Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 67, ISBN 978-80-7372-367-5

Hynek, A., Karvánková, P. (2008): Environmental Security Assessment of Znojmia-Retzerland. In" Kol. autorů: "Krajina v kontextu globálních změn: sborník abstraktů z konference": Brno, 25. - 26. ledna 2008, ČR

Karvánková, P. (2007): Chapter 3: The Retz/Znojmo Area: Environmental Security Assessment. In Hynek A., Hynek N., Schrefel CH., Herber V., 2007Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. First published 2007. Vienna : 17&4 Consulting Ltd., 2007. p. 25-38, 81 p.

Hynek, A., Hajszan, R., Karvánková, P., Bohovic, R. (2007): Chapter 4: Social Research of Environmental Security in the Borderland Area. In Hynek A., Hynek N., Schrefel CH., Herber V. Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. First published 2007. Vienna : 17&4 Consulting Ltd., 2007. p. 39-56, 81 p.

Hynek, A., Svozil, B., Karvánková, P., Keprtová, K. (2007): Znojmo - Retz: česko-rakouský venkov. In Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR - výsledky, aplikace a perspektivy. Brno : CZ-IALE, LDF MZLU, 2007. s. 12.

Herber, V., Karvánková, P. (2007): Fyzická geografie & e-learning. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace. Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. Brno: [s.n.], 2007.

Karvánková, P. (2007): Hodnocení environmentální bezpečnosti území Znojmo-Retz. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace. Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. Brno: [s.n.], 2007.

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B. (2007): Hledání environmentální bezpečnosti pro území Znojmo - Retz v česko-rakouském příhraničí. In Sborník z celostátní konference - VII. ročník celostátní konference ENVIRO 2007, 26. - 27. 4. 2007. Kladno : CERT Kladno s.r.o. a Středočeský kraj, 2007. s. 260-264.

Karvánková, P. (2007): Environmentální bezpečnost v území Znojmo - Retz. In Študentská vedecká konferencia, 18. apríl, 2007, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov - 2. zväzok. 1. vyd., KARTPRINT, Bratislava, 2007, s. 223 - 225.

Karvánková, P. (2007): E-learning ve výuce Fyzické geografie. In Študentská vedecká konferencia, 18. apríl, 2007, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov - 2. zväzok. 1. vyd., KARTPRINT, Bratislava, 2007, s. 280 - 282.

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B. (2007): Environmentální bezpečnost území Znojmo-Retz. In Dreslerová, J., Grohmanová, L. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bílé Karpaty. 2007. s. 38-42

Karvánková, P. (2007): Hodnocení environmentální bezpečnosti území Znojmo-Retz. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace". Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické

Herber, V., Karvánková, P. (2007): Fyzická geografie & e-learning. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace". Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. s. 172 - 178

Karvánková, P. (2007): Environmentální dopady lidských činností v dyjské části Znojemska. In Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 2 - Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. s. 390-397.

Karvánková, P. (2007): Využití e-learningu ve výuce Fyzické geografie. In Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 5 - Výuka zeměpisu a zeměpisem. s. 1009-1015.

Hynek, A., Karvánková, P., Šmída, J. (2007): Geografická expedice Frýdlantsko. In Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 5 - Výuka zeměpisu a zeměpisem. s. 1000-1009.

Karvánková, P. (2006): Lokální environmentální témata krajiny dyjské části Znojemska. In Baláž, I, Jakab, I. Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníků. Nitra : FPV UKF, 2006. s. 50.

Karvánková, P. (2006): Politika krajiny dyjské části Znojemska. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 4. Fyzická geografie - teorie a aplikace. Příspěvky z 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 14. a 15. února 2006 v Brně. Brno: [s.n.], 2006. s. 80-83.

Karvánková, P. (2006): Městská a příměstská krajina města Znojma. In Sirotiak, M, Littera, P. Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov. 2 zväzok. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2006. s. 107-190.

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B. (2006): Znojmo-Retz: česko-rakouský venkov. In Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na UK" - sborník abstraktů. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 150.

Hynek, A., Hynek, N., Řezník, T., Karvánková, P. (2005): Středozápadní Morava semiperiferie, nebo periferie?. In NOVOTNÁ, M. Problémy periferních oblastí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2005. s. 148-160.

Karvánková, P. (2004): Současná role Kanady v České republice. Brno, 2004. 108 s. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce.

 


Grants

Karvánková, P., 2015. (Researcher for the Department of Geography) - Project IP JU 2015 P02 named 'Inovace praktické výuky na PF JU'.

Karvánková, P., 2014. (Researcher of the project) - Project IP14 26/2b/PF named 'Inovace předmětu praktické výuky geografie skrze badatelsky orientované vyučování'.

Karvánková, P., 2013 – 2015. (Garantor of project for the Department of Geography) – international project 'Za změnou je učitel!' aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském prostředí. Grant organizace Člověk v tísni, EU a České rozvojové agentury.

Karvánková, P., 2013 – 2014. (Coordinator of the project for the Department of Geography) – project Varianty 'Kvalita nebo kvantita'.  Vzdělávací program organizace Člověk v tísni a EUROPEAID.

Karvánková, P., 2013 – 2015. (Co-researcher of the project) - 'Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu'. grant GA JU. reg. č.  162/2013/S

Karvánková, P., 2013 – 2015. (Head Coordinator of the project for the Department of Geography) - 'Environmentální ekologické vydavatelství' supported from the Swiss-Czech Cooperation Program  Ministry of Environment ČR. Researcher of project Camapanula, o. s.

Karvánková, P., 2013. (Researcher of the project) - FRVŠ č. 1221/2013 named 'Inovace praktické terénní výuky a projektového vyučování fyzické geografie'.

Karvánková, P., 2010 – 2013. (Specialist for the USB) - 'Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy'. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. CZ.1.07/2.4.00/12.0066

Karvánková, P., 2011 – (Researcher of the project) - FRVŠ č. 2822/2011 named 'Inovace praktické výuky a terénních cvičení z fyzické geografie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích'.

Karvánková, P., 2010 – 2011. (Co-Researcher) - 'Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic', grant GA JU, reg. č. 072/2010/S.

Karvánková, P., 2010. (Specialist) - 'Generel městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích'. (MOTT MACDONALD, s.r.o.)