Mgr. Vojtěch Blažek


tel: +420 387 773 035    e-mail: vblazek@pf.jcu.cz 

konzultační hodiny: kdykoli, když jsem v kanceláři nebo po předchozí domluvě 

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS

vyučované předměty:

  • GIS v praxi (GISP)
  • GIS a dálkový průzkum země (NDPG)
  • Rozšiřující GIS (RGIS)

CURRICULUM VITAE

od 2018

doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2006 - 2011

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství).

 

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 

vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2014 - 2018

externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2012 - 2018

regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor informačních systémů

 

Další aktivity

Člen komise Smart Region Jižní Čechy

Šéf trenér  Orientační sporty Písek

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography).

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004.

Blažek, V. (2020): Využití metod Eye-trackingu a biometrického testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS Story map. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2020, s. 3-20. ISBN 978-80-7599-210-9. ISSN 1805-3726.

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop, z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

Blažek, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

Blažek, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.


GRANTY

Spoluřešitel - Inovace přípravy učitelů pro praxi - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

Spoluřešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Spoluřešitel - Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace -  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430