Geographical excursion in the Czech Republic


The aim of the course is to characterize the selected regions of the Czech Republic in their natural, economic and social context, with regards to their history and significance. Students prepare a pre-selected topics related to the visited the region so that together they cover the entire spectrum of the geographic issues. A partial aim of the course is students' understanding of the situation in the visited region, gaining the ability to prepare and practice domestic excursions for their future pupils. Students will gain practical skills while traveling and staying in different geographic environments.

 

Stručná osnova předmětu:

Příprava tuzemské exkurze, na co nezapomenout!

Výběr, příprava a dokumenty a jiné materiály k obsahu a trase exkurze

Efektivnost a bezpečnost při cestování s žáky

Příprava vlastní exkurze do vybraného regionu ČR
 

 

Terénní cvičení Albeř 2015


V termínu 14.-19.5.2015 se 6 studentů 2. ročníku oboru Geves KGE PF JU v ČB zúčastnilo terenního cvičení TC Albeř 2015 spolu se studenty a učiteli Katedry socialnígeografie a regionalního rozvoje PřF UK Praha pod vedením p. doc. I. Bičíka, kterému tímto děkujeme za spolupráci. 

Vice informací a průběh TC najdete zde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z exkurze v roce 2012