Key competencies in the context of interdisciplinary links of science subjects


Název výzkumného projektu: Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů 

Pracoviště: Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Katedra matematiky PF JU v Českých Budějovicích, Katedra biologie PF JU v Českých Budějovicích, Katedra společenských věd PF JU v Českých Budějovicích, Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Spoluřešitelé z řad akademických pracovníků:

doc. RNDr., Helena Binterová, Ph.D. (KMA PF JU)

doc. Dagmar Popjaková, Ph.D. (KGE PF JU)

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (KGE PF JU)

RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (KGE PF JU)

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. (KSV PF JU)

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. (KGE PF JU)

RNDr. Božena Šerá, Ph.D. (KBI PF JU)

Ing. Michal Šerý, Ph.D. (KAFT PF JU)

Mgr. Jan Dvořák (KGE PF JU)

Spoluřešitelé z řad studentů PF JU:

Mgr. Lenka Činčurová, Bc. Petr Bartoň, Bc. Tomáš Cvrček, Bc. Pavel Horejš, Bc. Štěpán Klučka, Bc. Martin Kochánek, Bc. Bohumil Kroupa, Bc. Martina Kuřímská, Edita Macháčková, Bc. Romana Marková, Bc. Markéta Martínková, Bc. Jiří Nerad, Bc. Markéta Slepičková, Bc. Veronika Strapcová, Bc. Veronika Švejdová, Bc. Jaroslava Tomková

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vymezit důležité pedagogické aspekty problematiky klíčových kompetencí v kontextu mezipředmětových vazeb na základní škole. 


Realizace projektu


Aktivita studentů KGE PF JU Nechte se osvítit na Waldorfské škole ZŠ Svobodná Písek 

V úterý 17.5. 2016 proběhla výuková aktivita Nechte se osvítit ve waldorfské škole ZŠ Svobodná v Písku. Programu se zúčastnilo přes dvacet studentů deváté třídy. Žáci měli příležitost proniknout do ponuré atmosféry studené války a získat povědomí o lehkovážném testování jaderných zbraní ve 20. století. Součástí aktivity byl i praktický pokus s měřením beta a gama záření se zapůjčenými detektory. Reakce žáků i pana třídního učitele Mgr. Jiřího Čápy byly pozitivní, žáci se v průběhu aktivně a inovativně zapojovali do diskuse.

Lektoři aktivity: Bc. Pavel Horejš, Bc. Štěpán Klučka

 

Vzdělávací interaktivní výstava Věda na vsi na Včelné

Katedra matematiky a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravily ve spolupráci s obcí Včelná zábavnou interaktivní vzdělávací výstavu s názvem Věda na vsi. Zábavně pojaté vědecké a naučné aktivity, které byly určené pro širokou veřejnost, především však pro rodiny s dětmi, probíhaly ve dnech 18. - 21. února 2016 v KD Včelná.

Základní kostru vzdělávací výstavy tvořilo více než 11 naučných posterů přinášejících zábavnou formou zajímavé informace ze světa matematiky a zeměpisu. Na tyto naučné postery navazoval vždy pravidelný interaktivní a vzdělávací program ve formě výukových aktivit. Ten byl realizovaný ve velké míře studenty a doktorandy KMA a KGE PF JU.

Celou čtyřdenní vzdělávací výstavu Věda na vsi zahajovala, ve čtvrtek odpoledne, výuková aktivita Nechte se osvítit! Ta byla realizovaná studenty KGE PF JU Pavlem Horejšem, Martinem Kochánkem a Štěpánem Klučkou. Výuková aktivita představovala atomovou energii jako velký vynález, který znamenal na jedné straně obrovský pokrok pro lidstvo, avšak na straně druhé přinesla tato síla ničivou zbraň, která mohla a neustále může ohrozit milióny lidí. V rámci výukové aktivity byla pozornost věnována testování atomových bomb ve světě a jejich důsledkům na přírodu i lidstvo samotné. V závěru aktivity si účastníci dokonce mohli vyzkoušet simulaci evakuace při jaderném útoku, stejně tak, jako se dotknout „vyhořelého“ paliva. Aktivita se těšila velkému zájmu malých i dospělých posluchačů.

Páteční odpolední program s názvem Svět v bublině vedla studentka KMA Veronika Burdová a účastníci se díky ní seznámili s unikátním světem megabublin. Posluchači zjistili, že se i geometrie dá uzavřít do krásných mýdlových bublin, které si navíc mohli i sami vytvořit. Zároveň si také vyzkoušeli, kolik lidí se dá uzavřít do jedné velké bubliny. Aktivita byla věnována především vysvětlení a pochopení fyzikálního jevu povrchového napětí skrze praktické pokusy. Svět bublin byl pro návštěvníky světem zcela fascinujícím a především dětem se nechtělo jej opustit, a proto si, poměrně dlouho po ukončení aktivity, s bublinami hrály. Avšak i rodiče, poté co zjistili, že se dá v rukavicích s bublinou pinkat, byli často konsternováni dokonale plastickou povrchovou membránou mýdlové bubliny.

Čtvrteční i páteční program byl pokaždé zpestřen stanovištěm s názvem Matematika pro nejmenší, které příchozím dokázalo, že matematika může být opravdu pro všechny a zábavná. Lektorka Vendula Šimanová přestavila matematiku jako vědu, která může oslovit mladé i starší. Dokázala, že matematika a její příklady jsou všude kolem nás, ať již např. při určování stáří stromů nebo odhadování množství hlíny, které se dokáže vytvořit během našeho života aj. Ať už tedy chceme či nikoliv, matematika nás doprovází na každém kroku našeho života.

Sobotní odpoledne tvořila pestrá mozaika workshopů s názvem Věda na rynku. Sál KD na Včelné se proměnil v pestré vědecké tržiště s řadou stanovišť, přinášejících účastníkům možnosti „ochutnat“ variabilní matematické a zeměpisné aktivity. Například u stanoviště Pohleď pohled! Elišky Novákové jste se mohli seznámit s novou moderní aktivitou Postcrossing, která přináší možnost poznat zajímavá místa i lidi na celém světě skrze posílání „klasických“ pohlednic. Avšak Postcrossing není pouhé posílání pohledů, ale seznamování se s celým světem. Postcrossing je sociální síť na papíře, která se těší vzrůstajícímu zájmu mezi mladými lidmi. Kdo z Vás si někdy psal například s Kambodžanem?

Dalším stanovištěm, které mohli návštěvníci interaktivní výstavy v sobotu ochutnat, bylo stanoviště Ničivá zbraň oceánu. Zde studenti Veronika Vojtová, Markéta Kněžíčková a Jan Duspiva představili jednu z největších přírodních katastrof světa - vlnu Tsunami. Tato obří vlna již v historii několikrát dokázala, že není dobré se jí stavět do cesty. I hloubavý návštěvník si přišel na své, když zjistil konkrétní ničivé dopady této silné vodní masy. K větší interakci s veřejností byly používány tablety s aplikací Landscapar. V ní si návštěvník mohl od základů vymodelovat svůj ostrov, na kterém potom byly následně demonstrovány drtivé následky tsunami.

Další zastávkou z pestré sobotní mozaiky workshopů bylo stanoviště studentů Jana Starce a Barbory Rybaříkové. Již samotný název aktivity Třiď a Zemi bude líp! návštěvníkům napovídal, že tato zastávka bude věnována dnes aktuální otázce třídění odpadu. Díky neustále rostoucímu znečištění je na tento celosvětový trend kladen velký důraz, a proto zde na děti čekaly překvapivé informace např. o použitém sáčku od brambůrků, PET láhvi či plechovce od coca-coly.

Poslední nedělní den vzdělávací výstavy se nesl pod názvem Kdo to řekl? Návštěvníci zde odhalovali výroky známých matematiků, stejně tak jako se ponořili do tajů hry geocaching a ještě mnohem více. Skrze satelitní navigaci GPS hledali malé krabičky schované pořadateli po obci Včelná. GPS přístroj děti dovedl na místo, kde po chvíli hledání vítězoslavně vytáhly nalezený poklad. Ten však na místo sladké odměny zapojil veškeré přítomné mozky promyšlenými matematickými šiframi. Po nalezení všech pokladů a vyluštění šifer následovala práce s QR čtečkami. Mobilní program, který skenoval QR kódy prostřednictvím fotoaparátu a umožňoval tak návštěvníkům nalézat nové otázky a úkoly rozmístěné po KD Včelná, zajistil dlouhou zábavu.

Celá interaktivní výstava Věda na vsi na Včelné přinesla zdejší obyvatelům zábavnou formou různé geograficko-matematické aktivity. Na své si tak přišel každý, od malých dětí až po dospělé, kteří se často více dotazovali než děti.

Celou výstavu Věda na vsi na Včelné navštívilo celkem 250 zájemců.

 

Garanti akce za Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byli doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. a Mgr. Roman Hašek, Ph.D. z katedry matematiky a Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. z katedry geografie.

Lektory výukových aktivit byli následující studenti KMA a KGE PF JU v Českých Budějovicích: Bc. Petr Bartoň, Bc. Veronika Burdová, Bc. Jan Duspiva, Bc. Pavel Horejš, Pavla Kaiseršatová, Bc. Štěpán Klučka, Lenka Kluzáková, Bc. Markéta Kněžíčková, Bc. Martin Kochánek, Bc. Veronika Márovcová, Bc. Dagmar Melicharová, Bc. Lucie Míková, Bc. Eliška Nováková, Bc. Martin Rozhoň, Bc. Eva Schwarzová, Bc. Iva Sochorová, Bc. Jan Starec, Bc. Veronika Strapcová, Bc. Lucie Suchá, Jana Suchanová, Vendula Šimanová, Bc. Veronika Švejdová, Bc. Jaroslava Tomková, Bc. Veronika Vojtová, Bc. Roman Vraspír.

Hlavním organizátorem a garantem akce za obec Včelná byl pan místostarosta Mgr. Kamil Feitl.

Celá akce se konala pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Michala Vančury, Ph.D. a byla podpořena z projektu GA JUKlíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOshaker: inspirativní metodický koktejl zeměpisu

Dne 21. března 2016 proběhl v rámci předmětu Didaktika geografie výukový seminář s názvem „GEOshaker: inspirativní metodický koktejl zeměpisu“. 
Mgr. Michal Staněk, ze ZŠ Bohumila Hrabala, školy jazyků a informačních technologií z Prahy-Libně, předvedl studentům učitelství na KGE PF JU velmi originální možnosti, jak lze namíchat osobitou a dynamickou hodinu zeměpisu. Studenti se mohli inspirovat příklady z dobré praxe a obohatit se o řadu kreativních a zajímavých nápadů využitelných ve výuce zeměpisu. Pozornost byla například věnována vytvoření si vlastního žákova portfolia a sebehodnocení, myšlenkovým a pocitovým mapám či například koučování v praxi a využití mezipředmětových vazeb a metod tzv. TeamTeachingu. Zároveň velkého ohlasu se dočkala prezentace vybraných netradičních přístupů ve výuce zeměpisu (Filozofie pro děti, CLIL, BYOD aj.) či nápady na využití sociálních sítí a internetových aplikací ve výuce (Instagram, Facebook, Snapchat, Kahoot aj.).

Diskuze byla věnována otázce tykání si se žáky během výuky, možnostem sebehodnocení vlastní práce žáků či vytvoření vlastního, osobitého výukového textu ve formě pracovní učebnice.

Zároveň studenti velice kladně hodnotili přítomnost 3 žáků z 9. ročníku ZŠ Bohumila Hrabala v Praze (konkrétně byl přítomen Michal Koška, Bára Vokurková a Štěpán Jíra), kteří měli možnost volně komentovat a doplňovat slova učitele a obohacovat je o své názory a pohledy z pozice žáka, které vždy nebyly zcela shodné z názorem pana učitele a vytvářely tak vhodné prostředí pro otevřenou diskuzi. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za realizaci výukového semináře nejenom Mgr. Michalovi Staňkovi a jeho studentům, ale také paní ředitelce ZŠ Bohumila Hrabala v Praze-Libni Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. za umožnění spolupráce.

 

Mgr. Michal Staněk je absolventem KGE PF JU ve studijním programu Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Dlouhodobě, v průběhu své učitelské praxe, se věnuje dalšímu vzdělávání a spolupracuje s neziskovými organizacemi i KGE PF JU. V rámci své diplomové práce se zabýval Moderními trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně ZŠ na příkladu učiva Země ve vesmíru.

 

Garant akce za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 
Garant akce za ZŠ Bohumila Hrabala, školu jazyků a informačních technologií v Praze-Libni: Mgr. Michal Staněk 


POZNEJ, BÁDEJ, OBJEVUJ – VĚDA JE PRIMA 

V sobotu 23. dubna 2016 realizovala katedra matematiky a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek výukový workshop pro veřejnost. Zábavné odpoledne, plné zajímavých stanovišť, kde účastníci mohli hravou formou poznávat, bádat a objevovat taje matematiky a zeměpisu, se těšilo nečekaného zájmu z řad veřejnosti. Společně jsme zažili báječné odpoledne plné vědy a zjistili, že i věda a bádání jsou vlastně hrou :-).  

Na prvním stanovišti, které bylo umístěno ve vestibulu Městské knihovny v Písku, se účastníci seznámili, díky Veronice Burdové se Světem v bublině. Zjistili například, že geometrie se dá uzavřít do krásných bublin, které si mohli sami vytvořit. Zároveň se účastníci prošli světem fascinující matematiky. Poznali různé geometrické tvary, které si sami z bublinové směsi vyrobili. Stejně jako obří megabubliny. Děti se dozvěděly, kolik lidí se dá uzavřít do bubliny a kdo je držitelem různých „bublinových“ rekordů či jak vlastně „hoří“ bublina. Svět bublin byl světem naprosto fascinujícím, světem mnoha tajemství, která účastníci společně odhalili a zahájili svou pouť na vědeckém workshopu.

Následně na účastníky v prvním patře čekal „atomový program“ s aktivitou Nechte se osvítit, studentů Pavla Horejše, Štěpána Klučky a Martina Kochánka. Program se věnoval atomové energii jako vynálezu, který sice znamenal obrovský pokrok pro lidstvo a dodnes slouží jako významný zdroj k výrobě elektřiny, ale zároveň přinesla tato síla ničivou zbraň, která mohla/může ohrozit životy miliónů lidí. Účastníci si ukázali rozdílné pohledy na kontroverzní vynález atomové pumy a představili si její základní fyzikální parametry. Nukleární reakce nepřinesla jenom nástroj zkázy, ale i důležitý zdroj energie pro lidstvo. Jaké jsou výhody a nevýhody atomových elektráren, kde se nachází a jsou bezpečné? I odpovědi na tyto a další otázky hledali účastníci workshopu na tomto stanovišti.

Při další cestě prostory Městské knihovny v Písku, nemohli účastníci v sobotu minout stanoviště Jana Duspivy s názvem Ničivá zbraň oceánu. Děti se zde dozvěděly základní informace týkající se vzniku vlny tsunami, která představuje hrozbu pro přímořské oblasti světa. Objasnily příčiny vzniku, průběh jevu a jeho následky. Součástí aktivity byl i úkol, kdy děti naplánovaly výstavbu různých objektů na ostrově tak, aby byly co nejvíce chráněny proti ničivé vlně. Součástí aktivity bylo i vytvoření si vlastního ostrova s pomocí aplikace LandscapAR.

Další série aktivit, čekala na účastníky přímo v hlavní místnosti Městské knihovny. Účastníci zde měli možnost aktivně se zapojit a bádat či si jen tak hrát na dalších 5 stanovištích. Velkému zájmu se těšilo stanoviště Terezy Valigové a Elišky Novákové věnované nové aktivitě s názvem Postcrossing. Hlavní otázka na tomto stanovišti zněla: Posíláte pohledy? Pohledy jsou v dnešní přetechnizované době pro mnohé přežitkem. I přes to je však Česká republika jednou z nejaktivnějších ,,pohledářských“ zemí světa. Do světa jsme v rámci aktivity Postcrossing poslali již téměř tři čtvrtě milionu pohlednic a neméně jsme jich dostali. Pohled nemusí být jenom pozdrav z výletu pro babičku, ale může nám zobrazit zajímavé nebo typické místo z dané země, architekturu, přírodu, obyvatele jiných kontinentů a zemí, jejich zvyky... Zároveň se díky pisateli můžeme zlepšit v anglickém jazyce anebo se dozvědět, jak se píše například ,,Dobrý den“ čínsky, thajsky či v polském nářečí. Postcrossing není jenom posílání pohledů, ale seznamování se světem. Postcrossing je sociální síť na papíře. Což účastníci workshopu mohli vše zjistit v rámci aktivity Pohleď pohled! 

V rámci aktivity Jana Starce a Barbory Rybáříkové s názvem Třiď a bude Zemi líp! se děti věnovaly problematice třídění odpadu. Řekly si základní informace o tom, co všechno je vlastně odpad, jaké jsou příčiny jeho vzniku. Zodpověděly si například otázky: Jak se třídí odpad ve světě? Co se s odpadem z děje poté co jej hodí do odpadkového koše? Jaké země Evropy jsou nejlepší ve třídění odpadu a naopak, které země jsou největšími producenty? Poté vytvořily i vlastní „lidskou třídírnu odpadu“. Dozvěděly se například, proč je důležité PET láhve sešlápnout před vyhozením do kontejneru, kam máme vyhodit vypotřebovaný obal od zubní pasty či starou řasenku, použitý papírový kapesník, kelímek od jogurtu a mnoho dalších zajímavostí. 

Účastníci se také mohli ponořit do problematiky migrace do Evropy na stanovišti Evy Šonkové a Kateřiny Braunové (I)migrační bublina. Současný hojně diskutovaný fenomén, nebo po staletí trvající přirozený jev? Účastníci se v průběhu aktivity snažili proniknout do tajů migrace? Dozvěděli se například kolik lidí vlastně migruje, kam a především proč? Jaké budou možné důsledky migrace v budoucnosti? Zkusili se formou příběhů konkrétních osob vcítit do role člověka, který opouští svůj domov i rodinu? Zároveň se dozvěděli, kde mohou najít relevantní informace o migraci a jakou "migrační bublinu" v řadě případů vytvářejí média. Stanoviště migrační bublina přineslo kritický pohled na migrační pohyby a současně mediální scénu. 

Jak funguje lidské oko a jak snadno jej můžeme oklamat si mohli zájemci vyzkoušet na aktivitě Optické klamy vedené Lucií Suchou a Veronikou Márovcovou. Nebo zjistit co jsou to tzv. Platónská tělesa a svou zručností si je např. zkusit postavit, ať již s pomocí stavebnice nebo pouze z papíru na aktivitě Veroniky Švejdové, Ivy Sochorové a Dagmar Melicharové.

Kdo v sobotu nezaváhal a přišel do Městské knihovny v Písku mohl zjistit, že i Věda může být prima.

Těšíme se tedy na Vás na dalším společném workshopu. 


Celá akce proběhla za podpory projektu GA JU Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů.

Garanti akce za PF JU: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Garant akce za Městskou knihovnu v Písku: Mgr. Roman Dub