doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.


Associate Professor of Human Geography, Head of Department

Phone number: +420 387 773 062
e-mail: kraft@pf.jcu.cz  
Research interests: Transport Geography, Socio-geographical Regionalization, Settlement and regional systems

 

Taught subjects:  

  • Human Geography I (Geography of Settlement)
  • Human Geography III (Transport Geography, Geography of Services, Geography of Recreation)
  • Human Geography of the Czech Republic
  • Introduction to the Study of Geography II
  • Specialized Lectures in Human Geography 
  • Geographical Analysis of the Micro-region
  • Practice in Public Administration, Extended Practice in Public Administration, Foreign excursion
     

CV


Education

2016

Associate Professor (doc.): Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava; Field of study: Human Geography, Habilitation thesis: 'Transport and Spatial Organisation of Society: Theoretical Background and Application on the territory of the Czech Republic.'

2012

Doctoral State Examination (Ph.D.): Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University; Field of study: Regional Geography and Regional Development, dissertation entitled: 'The Current Changes in the Transport System in the Czech Republic: Geographical Analysis.'

2009

Advanced State Examination (RNDr.): Department of Geography, Faculty of Science,   Masaryk University; Field of study: Human Geography; Doctoral theses on the topic: 'Transport Hierarchy of the Settlement Centers of the Czech Republic and its Changes during the Transition Period: Geographical Analysis."

20022007

Master's degree at the Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice; field of study: Teaching Geography and History 

 

Employment

since 2007

Assistant Professor at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice (since 2016 Associate Proffesor)

 

Other activities

Scientific secretary of Czech Geographical Society

Member of International Editorial Board of Journal of Geography, Politics and Society

Member of Editorial Board of Transport Geography Papers of Polish Geographical Society 

Member of Editorial Board of Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica

Member of Transport Geography Research Center

Member of CENARS - Center for Analysis of Regional Systems

 


PUBLICATIONS

Web of Science database publications

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. (2022): Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: The use of population flows data. Applied Geography, doi: 10.1016/j.apgeog.2022.102732 (IF 2020 = 4,240; Q1 in Geography)

Kraft, S., Marada, M., Petříček, J., Blažek, V., Mrkvička, T. (2022): Identification of Motorcycle Accidents Hotspots in the Czech Republic and Their Conditional Factors: The Use of KDE+ and Two-step Cluster Analysis. The Geographical Journal, doi: 10.1111/geoj.12446. (IF 2020 = 3,288; Q2 in Geography)

Kraft, S., Blažek, V., Marada, M. (2022): Exploring the daily mobility rhythms in an urban environment: Using the data from intelligent transport systems. Geografie, doi: 10.37040/geografie.2022.004 (IF 2020 = 0,744; Q4 in Geography)

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2020 = 2,709; Q2 in Geography).

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. (2020): Network based definition of functional regions: a graph theory approach for spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102855 (IF 2020 = 4,986; Q1 in Geography)

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. (2020): Global spatial organization of air transport: the definition of functional airline regions. The Geographical Journal, 186, 1, 2-15. doi: 10.1111/geoj.12313 (IF 2020 = 3,288; Q2 in Geography)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2020 = 2,25; Q3 in Geography).

Kraft, S., Nerad, J. (2019): Administrative boundaries, transport accessibility and functional relations: A critical review of administrative regions in the Czech Republic from a spatial perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 56, 1, 60-76. doi: 10.24193/tras.56E.4 (IF 2019 = 0,603; Q4 in Public Administration)

Pešek, O., Kraft, S. (2019): Spatial mobility and current travel behaviour in the metropolitan hinterland. Geografický časopis, 71, 3, 264-282. doi: 10.31577/geogrcas.2019.71.3.14 (Emerging Sources Citation Index)

Kraft, S., Rozkošný, F. (2018): Distance, Integrity, Hierarchy - the Issue of Regionalization of Central Europe Based on Air Transport Flows. AUC Geographica, 53, 1, 95-105. doi: 10.14712/23361980.2018.9. (Emerging Sources Citation Index)

Kraft, S., Marada, M. (2017): Delimitation of Functional Transport Regions: Understanding the Transport Flows Patterns at the Micro-regional Level. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 99, 1, 79-93. doi: 10.1080/04353684.2017.12917412 (IF 2017 = 0,630; Q4 in Geography)

Kraft, S., Havlíková, D. (2016): Anytime? Anywhere? The seasonality of flight offers in Central Europe. Moravian Geographical Reports, 24, 4, 26-37. doi: 10.1515/mgr-2016-0020 (IF 2016 = 2,149; Q2 in Geography)

Halás, M., Kraft, S. (2016): Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal, 132, 1, 103-117. doi: 10.1080/14702541.2015.1084029 (IF 2016 = 0,750; Q4 in Geography)

Horňák, M., Kraft, S. (2015): Functional Transport Regions in Slovakia defined by Passenger-car Traffic Flows. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 157, 109-128. doi: 10.1553/moegg157s109 (IF 2015 = 0,143; Q4 in Geography)

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 22, 1, 24-32. doi: 10.2478/mgr-2014-0003 (IF 2014 = 0,872; Q3 in Geography)

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports, 20, 3, 38-49. (Emerging Sources Citation Index)

Kubeš, J., Kraft, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 47, 4, 805-829. (IF 2011 = 0,357; Q3 in Sociology)

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, 298-315. (Emerging Sources Citation Index)

 

Scopus database publications

Pešek, O., Kraft, S. (2019): Spatial mobility and current travel behaviour in the metropolitan hinterland. Geografický časopis, vol. 71, No. 3, s. 264-282. DOI: 10.31577/geogrcas.2019.71.3.14

Kraft, S. (2016): Measuring and modelling the spatial accessibility of public transport stops in GIS. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 65, No. 1, s. 57 - 69. DOI: 10.15201/hungeobull.65.1.5 

Kraft, S. (2014): Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: Pilot study in the Písek and Bystřice nad Pernštejnem regions. Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography, vol. 8, No. 2, s. 51 - 67. DOI: 10.5719/hgeo.2014.82.51

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, s. 139 - 150.  DOI: 10.2478/quageo-2014-0022

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis/Geographical Journal, vol. 62, No. 4, s. 279-291. ISSN 0016-7193

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 17, No. 3, Ústav geoniky AV ČR, s. 10 - 21. ISSN 1210-8812

 

Book

Kraft, S., Květoň, T. (2015): Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic - A Case study of the Blatná region. LAP, 104 pp. ISBN 978-3-659-35774-9

 

Chapters

Kraft, S., Blažek, M. (2012): Intraurbánní dostupnost zastávek městské hromadné dopravy a její hodnocení pomocí nástrojů GIS. In: Bartołomiejczyk, M., Połom, M. (eds.): Vybrané aspekty provozování veřejné dopravy ve střední a východní Evropě - Příklady z České republiky, Polska a Slovenska. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddzial Katowicki, Sosnowiec, s. 47 – 60. ISBN 978-83-61695-10-3

Kraft, S. (2009): Doprava v Českých Budějovicích a v jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.". Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 105 - 119. ISBN 978-80-8083-734-1

 

Textbooks 

Kraft, S. (2015): Základy geografie dopravy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 77 s. ISBN 978-80-7394-527-5 

 

Publications in other reviewed journals and proceedings

Kraft, S. (2017): Letecká doprava ve světě: prostorová organizace a její vývoj v kontextu globalizačních procesů. In: 20th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 354 – 358.

Kraft, S. (2016): Funkční dopravní regiony jako metoda studia prostorových vzorců dopravních vazeb. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 174-182. ISBN 978-80-7394-619-7

Kraft, S., Prener, J. (2014): Spatial aspects of transport behaviour in the Czech Republic after 1989Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, vol. 45, No. 2, s. 53 - 77.

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In: 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 120 – 126.

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, vol. 43, No. 2, s. 65 - 82. ISSN 1212-2157

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001. Auspicia, vol. 8, No. 2, s. 43 - 48. ISSN 1214-4967

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, roč. 9, č. 1, Masarykova univerzita, Brno, s. 21-33. ISSN 1213-2446

Kraft, S. (2008): "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea Geographica 14, ZČU, Plzeň, s. 77-84. ISSN 1213-7901

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M., Tomeš, Z., (eds.): "Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí". Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře "Telč 2008", Brno, s. 108 - 122. ISBN 978-80-7399-557-7

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. In: Klímová, V. (ed.): "XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách", ESF MU, Brno, s. 252 - 260. ISBN 978-80-210-4625-2

Kraft, S., Karvánková, P. (2008): Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz 2008, s. 53-57. ISSN 0942-5934

Kraft, S., Švec, P. (2006): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS. Miscellanea geographica 12, Západočeská univerzita v Plzni, s. 63 - 72.

 

Other publications

Kraft, S. (2011): Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb. In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 517-521. ISBN 978-80-7368-903-2

Kraft, S. (2010): Prostorová a časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Výzkumná zpráva z projektu "Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020". Mott MacDonald Praha, s.r.o. a Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., České Budějovice, 21 s.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S. (2009): Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. (eds.): Sborník příspěvků z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, CD-ROM, 9 s. ISBN 978 -80 -7372 -443 -6

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země", ESF MU, Brno, s. 7 - 15. ISBN 978-80-210-4748-8

Kraft, S. (2007): Regionální hromadná doprava Karlovarského kraje. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 85 s.

Kraft, S. (2007): Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje. In: Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice, JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 1 - Sociogeografické procesy. s. 130 - 138.

Kraft, S. (2007): Možnosti hodnocení úrovně dopravní obslužnosti obcí veřejnou hromadnou dopravou a její prostorové diferenciace. In: Čáp, J., Morkus, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference "Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele". Dopravní fakulta Jana Pernera UP, Pardubice, s. 73 - 78.

 

 


PROJECTS

Team member of OP VVV project (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430): „New mobility - high-speed transport systems and transport-related human behaviour“ (Research leader - doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.)

Team member of GA JU project (116/2016/S): „Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů“ s dobou řešení 2016–2018. (Research leader – Mgr. Michal Vančura, Ph.D.)

Team member of TA ČR project (TB0500MD005): „High-speed connections of metropolitan areas: Impacts of new accessibility on labour market“. (Research leader – doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.)

Team member of the grant project GA ČR (P404/12/1035): „Prostorová dynamika dopravních vztahů v sídelním systému Česka“ 2012 – 2014. (Research leader – RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.)

Co-Researcher of the grant project GA JU (162/2013/S): „Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu“ 2013–2015.

Specialist of the USB under the grant CZ.1.07/2.4.00/12.0066 Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy 2010–2013.

Co-Researcher of the research project GA JU entitled  "Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic" 2010–2012.