RNDr. et PhDr. Aleš NOVÁČEK, Ph.D.


Phone number: +420 387 773 126
e-mail: anovacek@pf.jcu.cz   
Specialization:

 • Issues of duality of Europe, its development and aspects in Central Europe
 • Historical geography, population geography and settlements with emphasis on South Bohemia and Vysočina County
 • Regional geography of Europe and Asia
 • Development of polarization of Europe, Central Europe, Czechia and Vysočina County
 • Economical and social history (Land reform in the first Czechoslovak Republic)

 

Taught subjects:

 • Introduction to the Study of Geography I
 • Regional Geography of Asia
 • Regional Geography of Europe
 • Geography of the South Bohemian Region
 • Political Geography and Problem Areas of the World
 • Central Europe between East and West

 


CV


Education

2010

Ph.D., Field of study: Human Geography and Regional Development, dissertation entitled 'Duality of Europe: Historical-Geographical Analysis of the Development and its Definition'  at the Faculty of Science, Charles University in Prague

2004–2010 

Faculty of Science, Charles University in Prague, Doctoral studies – field of study: Human Geography

2007 

The certificate of the German language, Goethe-Institut, level C1

2006

RNDr., Field of study: Social Geography, Faculty of Science, Charles University in Prague 

2006

PhDr., Field of study: Economic and Social History and Methodology of the Field, defending the thesis 'Historical Development of Territorial Polarization of the Czech Lands', Charles University in Prague, Faculty of Philosophy

1998–2004

Faculty of Science, Charles University in Prague – Field of study: Teaching for Secondary Schools, Geography - History

1991–1998  

High School in Trebic

 

Interships

2008–2009

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Institut für Geographie - one year scientific internship Field of study: Geography and Historical Geography

2008 

University of Maribor, Department for Geography, 1st International Summer School Georegnet

2007

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Geographisches Institute, Study and research stay – field of study: Geography and Historical Geography

2003 

Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Study program – field of study: Economics and Social History

 

Employment

since 2010

Assistant Professor at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

 

Other activities

since 2014

Lecturing and cooperation with Universität Passau, Lehrstuhl für Anthropogeographie, Philosophische Fakultät

since 2013

Member of the boards of examiners for the State doctoral exams and member of committees for defense of dissertations at the Faculty of Science in Prague (for doctoral degree programs: questions of general geography, regional and political geography, social geography and regional development at the Charles University in Prague

since 2013

Member of the Klaudyán magazine editorial board: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History 

since 2012

Participation in the USB project (Extension of the Professional Qualifications of Teaching staff) as a lecturer of combined and distance learning

since 2011

Board member for State final exams in the fields of study: Teaching of Geography for 2nd level of elementary schools and foreign languages for European and international trade - Russian (RJEMO) at the Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

since 2011

Board member for State final exams in fields of study: French Language for European and International Trade (FJEMO) and Spanish Language for European and International Trade (SJEMO) at the Faculty of Philosophy, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

2009–2012

Member of the research team KUHIG (The Research Centre for Cultural and Historical Geography) and REGPOL (The Research Centre for Regional and Political Geography) at the Charles University in Prague

since 2004

Lecturer of preparatory courses in universities, Tutor Ltd., Prague (2008-2010 main guarantor of a nationwide study of history - preparatory courses at universities, Tutor, Ltd.)

2004–2010

Lecturing, research and teaching activities at the Department of Social Geography and Regional Development, Charles University in Prague, Faculty of Science

.

 


PUBLICATIONS


2016

Kubeš, J., Kebza, M., Nováček, A. (2016): East-west gradient of regional differentiation in Poland. In: Jedlička, P. (ed.): Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days 2016“, February 2nd and 3rd, University of Hradec Králové, Kradec Králové, pp. 456-463. Článek ve sborníku (posuzován pro databázi Web of Science) 

Nováček, A. (2016): Války a jejich oběti: Trendy a makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 25 (2015/2016), č. 3, s. 28-29. Článek v časopise

Rozkošný, F., Nováček, A. (2016): “Americká povaha” – specifika a její kořeny. Geografické rozhledy, 25 (2015/2016), č. 4, s. 6-7. Článek v časopise


2015

Nováček, A., Semian, M. (2015): Micro-regional differentiation of demographic development in Vysočina Region – long-term trends (Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina). In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings, Masaryk University, Hustopeče, pp. 566-572. Článek ve sborníku na Web of Science          

Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. (2015): East-west gradient of social and economic space differentiation in Hungary (Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska). In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): 18th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings, Masaryk University, Hustopeče, pp. 41-48. Článek ve sborníku na Web of Science 

Nováček, A. (2015): Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 24 (2014/2015), č. 5, s. 8-9. Článek v časopise

Klučka, Š., Nováček, A. (2015): Population development in South Bohemian town of Strakonice: historical-geographical analysis. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 12, No. 1, pp. 1-14. Článek v časopise     

Nováček, A., Semian, M. (2015): Mikroregionální diferenciace demografického vývoje v Kraji Vysočina. Abstrakt. In: 18th International Colloquium on Regional Sciences. Hustopeče 17.-19. června 2015, Brno 2015, s. 69-70. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. (2015): Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. Abstrakt. In: 18th International Colloquium on Regional Sciences. Hustopeče 17.-19. června 2015, Brno 2015, s. 13. Abstrakt ve sborníku abstraktů


2014

Nováček, A. (2014): Historical-geographical determinants of the west-east territorial disparities in the Central European countries. Europe XXI, vol. 24, pp. 5-23. Článek v časopise             

Nováček, A. (2014): Střední Evropa jako „rakousko-uherské dědictví“. Geografické rozhledy, 23 (2013/2014), č. 5, s. 2-4. Článek v časopise

Klučka, Š., Nováček, A. (2014): Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Strakonice. Jihočeský sborník historický, 83, s. 251-272. Článek v časopise                             

Nováček, A. (2014): Historickogeografické determinanty vzniku západo-východních teritoriálních disparit ve státech střední Evropy. Abstrakt. In: 23. sjezd ČGS/16. kongres SGS 25.-28. srpna 2014: Geografie v srdci Evropy, Praha, s. 30. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2014): Střední Evropa – region pohledem historické geografie. Abstrakt panelu. In: 23. sjezd ČGS/16. kongres SGS 25.-28. srpna 2014: Geografie v srdci Evropy, Praha, s. 29. Abstrakt ve sborníku abstraktů 


2013 

Nováček, A. (2013): Polsko mezi Východem a Západem. Geografické rozhledy, 22 (2012/2013), č. 5, s. 5-6. Článek v časopise

Nováček, A. (2013): Jáva – jádrová oblast Indonésie. Geografické rozhledy, 22 (2012/2013), č. 4, s. 8–9. Článek v časopise

Nováček, A. (2013): Dualita Evropy jako fenomén a objekt výzkumu. In: Sborník z Výroční konference ČGS: Nové výzvy pro geografii (Brno 3.–7. 9. 2012), Masarykova univerzita, Brno, s. 239–245 (CD ROM). Článek ve sborníku            

Nováček, A. (2013): Historical-geographical determinants of the origin of the west-east territorial disparities in the Central European countries. Abstract. In: Warsaw Regional Forum 2013: Territorial capital concepts, indicators & policy, Warsaw, pp. 55. Abstrakt ve sborníku abstraktů


2012 

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza. Nakladatelství České geografické společnosti, edice Geographica, Praha, 241 s. Title in English: Dualism in Europe: historical-geographical analysis. Monografie                      

Nováček, A. (2012): Historical-geographical Aspects of Duality in Europe. Historická geografie–Historical Geography, 38, No. 1, HÚ AV ČR, Prague, p. 185-203. Článek v časopise                 

Nováček, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, 21 (2011/2012), č. 3, s. 2–4. Článek v časopise

Nováček, A. (2012): Duality of Europe. Report on the carried out research and one new book. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 8-9, No. 2, s. 85-93. Článek v časopise                      

Nováček, A. (2012): Bitva na Moravském poli 26. srpna 1278; Bitva na Vítkově a pod Vyšehradem 14. července a 1. listopadu 1420; Bitva u Tachova 3.-4. srpna 1427; Bitva u Domažlic 14. srpna 1431; Bitva u Lipan 30. května 1434). Internetový projekt Bellum.cz – slavné bitvy českých dějin, http://www.bellum.cz/. Články v internetovém projektu            

Nováček, A. (2012): Duality of Europe: historical-geographical analysis of the development and its delimitation. Abstract. In: XV. International Conference of Historical Geographers -  Book of Abstracts, Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, pp. 189. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy – fenomén, vývoj, vymezení. Abstrakt. In: Sborník abstraktů k Výroční konference ČGS „Nové výzvy pro geografii“, Masarykova univerzita, Brno, s. Abstrakt ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení /Duality of Europe: historical-geographical analysis of the development and its delimitation. Poster na konferenci 


2010

Nováček, A. (2010): Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení. Disertační práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 223 s. textu + přílohy. Rukopis - disertační práce


2009

Nováček, A. (2009): Historická geografie v Česku: zpráva o současném stavu vědního oboru. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 6, č. 1-2, s. 18-27. Title in English: The historical geografy in Czechia: The report on the actual state of research. Článek v internetovém časopise


2008

Nováček, A. (2008): Historische Geographie in Tschechien. Ein Bericht über den aktuellen Stand der Forschung. Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geographie, 26, s. 293-304. Článek v časopise

Nováček, A. (2008): Současná německá historická geografie podle výběrového exkurzu do nových knižních publikací. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 98-99. Title in English: Current German historical geography selection of excursion in new book publications. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Glaser, R., Gebhardt, H., Schenk, W., eds. (2007): Geographie Deutschlands. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: Geography of Germany. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Gebhardt, H., Glaser, R., Radtke, U., Neuber, P., eds. (2006): Geographie - Physische Geographie und Humangeographie. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: Geography - Physical geography and human geografy. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Schenk, W., Schliephake, K., eds. (2005): Allgemeine Anthropogeographie. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: General anthropogeography. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Matthiesen, U., Danielzyk, S., Heiland, S., Tzschaschel, S., eds. (2006): Kulturlandschaften als Herausforderung für die Raumplanung. Verständnisse - Erfahrungen - Perspectiven.Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99. Title in English: Cultural landscape as challenge for the area planning. Understanding - Experience - Perspectives. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Denecke, D. (2005): Wege der Historischen Geographie und Kulturlandschaftforschung. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 99-100. Title in English: Path of historical geography and cultural landscape research. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Siedlungsforschung: Archäologie - Geschichte - Geographie, 23, 2005. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 100. Title in English: Colony research: Archeology - history - geography. Recenze knihy v časopise na Web of Science

Nováček, A. (2008) - recenze knihy: Gurňák, D. (2007): Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy - historickogeografická analýza. Geografie - Sborník ČGS, 113, č. 1, s. 103. Title in English: Development of political map of Middle East and South East Europe - historical-geographical analysis. Recenze knihy v časopise na Web of Science


2007

Nováček, A. (2007): Německá historická geografie: krátký výběrový exkurz do současné tvorby. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 72-74. Článek v časopise                

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Brázdil, R. a kol. (2002, 2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands V. + VI. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 75-76. Recenze knihy v časopise http://www.klaudyan.cz/

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Gurňák, D. (2004): Dějepisný atlas. Štáty v premenách storočí.. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 77. Recenze knihy v časopise http://www.klaudyan.cz/

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Felcman, O., Semotanová, E. (2005): Kladsko, proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 78-79. Recenze knihy v časopise  http://www.klaudyan.cz/

Nováček, A. (2007) - recenze knihy: Gurňák, D. (2007): Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy - historickogeografická analýza. Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History, 4, č. 2, s. 81-82. Recenze knihy v časopise http://www.klaudyan.cz/


2006

Nováček, A. (2006): Analýza vlivu vybraných faktorů na vývoj sídelního systému Vysočiny od roku 1869. Vlastivědný sborník Vysočiny, 15, s. 91-105. Článek v časopise             

Nováček, A. (2006): Historický vývoj teritoriální polarizace systému osídlení v kraji Vysočina. Západní Morava, 10, s. 65-84. Článek v časopise

Nováček, A. (2006): Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí. Rigorózní práce. FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha, 173 s. textu + přílohy. Rukopis - rigorózní práce


2005

Nováček, A. (2005): Dlouhodobé trendy polarizace v Česku v zrcadle populačního vývoje. Historická geografie, 33, HÚ AV ČR, Praha, s. 367-396. Článek v časopise                    

Nováček, A. (2005): Vývojové trendy polarizace prostoru v Česku. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí, PřF UK, KSGRR, Praha, s. 25-35. Kapitola v monografii                  

Nováček, A. (2005) - recenze knihy: Gurňák, D. (2004): Dějepisný atlas. Štáty v premenách storočí. Geografie - Sborník ČGS, 110, č. 2, s. 127-128. Recenze knihy v časopise

Nováček, A. (2005) - recenze knihy: Brázdil, R. a kol. (2002, 2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands V. + VI. Geografie - Sborník ČGS, 110, č. 4, s. 327. Recenze knihy v časopise

Nováček, A. (2005) - recenze knihy: Felcman, O., Semotanová, E. (2005): Kladsko, proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Geografie - Sborník ČGS, 110, č. 4, s. 325-326. Recenze knihy v časopise


2004

Nováček, A. (2004): Historickogeografické aspekty perifernosti a mikroregionální diferenciace kraje Vysočina z pohledu populačního vývoje. Diplomová práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 122 s. textu + přílohy. Rukopis - diplomová práce

Nováček, A. (2004): Postoj sociální demokracie k problematice prvorepublikové pozemkové reformy v období první světové války. Hospodářské dějiny - Economic History, 23, s. 7-36. Článek v časopise

 

 


GRANTS

Nováček, A., 2013. Setting up of a new course Central Europe between East and West. Grant project FRVŠ 2013., reg. č. 1200/2013.

Chromý, P.,…, Nováček, A., 2005-2006. Geographic differentiation of regional identity of the inhabitants in the Czech Republic during the Czech Republic's entry into the EU. Grant project of the GA UK, reg. č. 278/2005/B-GEO/PrF.

Jančák, V.,…, Nováček, A., 2003-2005. Czech peripheral areas as part of the space polarization in the context of European integration. Grant project of the GA UK, č. 403/03/1369.

cooperation on projects:

Semotanová, E., Chromý, P., …, 2012-2018. Historical Geography Research Center. Grant project of the GA ČR (grantový projekt excelence), č. P410/12/G113.

Improving professional qualifications of teachers.