Mgr. Jan Prener


tel: +420 387 773 062
e-mail: jprener@pf.jcu.cz
konzultační hodiny: pondělí 9:30 - 10:30

zaměření: volební geografie

 

vyučované předměty:

  • Úvod do studia geografie I.
  • Kvantitativní metody v geografii
  • Sociální geografie I.
  • Sociální geografie III.

 


CURRICULUM VITAE

od 2019

doktorské studium Regionální a politické geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

2012 - 2018

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - občanská výchova a základy společenských věd).

 

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2019

asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2018 - 2019

ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic

 


 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004.

Kraft, S., Prener, J. (2014): Spatial aspects of transport behaviour in the Czech Republic after 1989Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, vol. 45, No. 2, s. 53 - 77.