doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.


Associate Professor of Applied and Landscape Ecology, Deputy Head of Department

Phone: +420 387 773 059 
e-mail: rypl@pf.jcu.cz   
Specialization: physical geography, environmental geomorphology, didactics of geography

 

Taught subjects:

  • Physical Geography II (Meteorology, Climatology, Hydrology)
  • Physical Geography III (Geomorphology, Biogeography, Environmental Protection)
  • Physical Geography of the Czech Republic
  • Geography of the South Bohemian Region
  • Introduction to the Study of Geography I 
  • Specialized lectures in Physical Geography
  • Field Practice of Physical and Human Geography

 


CURRICULUM VITAE


Education

2013

Obhajoba disertační práce na téma: Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů 

2011   

Státní doktorská zkouška (Ph.D.) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně: obor Fyzická geografie

20082013

Doktorské studium v oboru Fyzická geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Téma disertační práce: Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů

19861991

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, učitelství pro základní a střední školy, obor geografie - matematika

19811985 

Gymnázium Tanvald

 

Employmenmt

od 2000

Odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

19932000

Středoškolský učitel zeměpisu a matematiky na Gymnáziu v Mnichově Hradišti

19911993

Učitel zeměpisu a matematiky na Základní škole Velké Hamry

 

Other activities

člen redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti

člen České asociace geomorfologů

člen České geografické společnosti

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikace v databázi Web of Science

Rypl, J., Havlíček, M., Dostál, I. (2021): Geotourism Potential Assessment: a Case Study of the Czech - Austrian cross-border area. Geoheritage. 13 (1), 1. DOI: 10.1007/s12371-020-00522-y (IF 2019 = 3,062; Q2 in Geosciences, Multidisciplinary)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28 (4), 259-268. DOI:  https://doi.org/ 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography)

Rypl, J., Kirchner, K., Kubalíková, L., Divíšek, J. (2020): Geological and geomorphological conditions supporting the diversity of rock landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage. 12 (1): 2. DOI: https://doi.org/10.1007/s12371-020-00430-1 (IF 2019 = 3,062; Q2 in Geosciences, Multidisciplinary)

Rypl, J., Kirchner, K., Ryplová R. (2019): Contribution to the Assessment of Geomorphosites in the Czech Republic (a Case Study of the North-eastern Part of the Novohradské Mountains). Geoheritage, 11 (2), 427 – 439. DOI: https://doi.org/10.1007/s12371-018-0293-0 (IF 2019 = 3,062; Q2 in Geosciences, Multidisciplinary)

Draxlerová, P., Rypl, J. (2018): Weathering pits of Votická Highlands. Conference: 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe - Slovakia and Czechia - 25 Years on the Political Map of the World Location: Nitra, Slovakia, Date: OCT 10-11, 2018. Geografické informacie, 22 (1), 61 – 76. DOI: https://doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.61-76

Staněk, M., Rypl, J., Zrzavecká, P. (2018): Environmental aspects in teaching geography at second level of primary schools. Conference: 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe - Slovakia and Czechia - 25 Years on the Political Map of the World Location: Nitra, Slovakia, Date: OCT 10-11, 2018. Geografické informacie, 22 (1), 460 – 468. DOI: https://doi.org/ 10.17846/GI.2018.22.1.460-468

Dvořáčková, S., Rypl, J., Kučera, T. (2018): Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce. Geographia Cassoviensis, 12 (2), 133 - 145. ISSN: 2454-0005 (Emerging Sources Citation Index)

Rypl, J., Kirchner, K. (2017): Scientific values of landforms as the basis for the declaration of protected sites (A Case Study of Mt. Kraví hora in the Novohradské hory Mts., Czech Republic). Applied Ecology and Environmental Research, 15 (3): 1537-1550. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1503_15371550 (IF 2017 = 0,721; Q4 in Ecology)

Rypl, J., Kirchner, K., Blažek, M. (2017): The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina) Czech Republic. Acta Geographica Slovenica, 57 (2), 45 - 55. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1184 (IF 2017 = 1,333; Q4 in Physical Geography)

Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2016): Geomorphological Inventory as a Tool for Proclaiming Geomorphosite (a Case Study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts.— Czech Republic), Geoheritage, 8 (4), 393-400. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12371-015-0169-5 (IF 2016 = 1,472; Q3 in Geosciences)

Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2014): Geomorphological Inventory of Rock Landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské Hory Mts. (The Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9 (3), 253-260. ISSN 1842 - 4090 (IF 2014 = 0,630; Q4 in Environmental Sciences)

 

Publikace v databázi Scopus

Rypl, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms on Vysoká Mt. in the Novohradské hory Mts. (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 18(4): 56-62. ISSN: 1210-8812  


Monografie 

Staněk, M., Rypl, J., Severýnová - Popková, K. (2019): Možnosti zvýšení kvality zeměpisného vzdělávání u žáků 2. stupně základní školy ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 58 s. ISBN: 978-80-7603-055-8

Rypl, J. (2015): Geomorphologically Significant Sites of the Novohradské hory Mts. (Czech Republic). LAP, 111 p. ISBN 978-3-659-77571-0  


Kapitoly v monografiích a odborných knihách

Rypl, J. (2006): Vymezení a poloha. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 13 - 16. ISBN 80 - 7340 - 091 - X

Rypl, J. (2006): Horopis. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 47 - 50. ISBN 80 - 7340 - 091 - X

Rypl, J. (2006): Geomorfologie. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 39 - 46. ISBN 80 - 7340 - 091 - X

Rypl, J. (2004): Geomorfologické členění Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J., (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, s. 56 – 65. ISBN 80 -7040 - 757 - 3

Rypl, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J., (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, s. 66 – 78. ISBN 80 -7040 - 757 - 3


Publikace v časopisech na seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR 

Rypl, J. (2013): Geologicky významné lokality Novohradských hor. Biologie - Chemie - Zeměpis, 22/4, SPN Praha, s. 205-207. ISSN 1210 - 3349

Rypl, J. (2007): The Žofínská Mountains - the interesting geomorphological locality of the Novohradské Mountains. Silva Gabreta, 13 (3):259 -268. ISSN: 1211-7420

Rypl, J. (1995): Navštívili jsme gymnázium v Bernu. Geografické rozhledy 2/95-96, s. 60. ISSN 1210-3004

Rypl, J. (1994): Ano, geografie přežije nejenom rok 2000. Geografické rozhledy 4/94-95, s. 123. ISSN 1210-3004


Publikace v ostatních zahraničních recenzovaných časopisech

Rypl, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia. Acta Geographica Silesiana (Uniwersytet Slaski.), 1(7): 61-67. ISSN 1897–5100

Rypl, J. (2005): Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách české strany Novohradských hor. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 524-535. ISBN 80 - 223 - 2144 - 3


Závěrečná zpráva s metodikou

Rypl, J., Severýnová - Popková, K., Staněk, M. (2019): Zeměpis. In: Kolektiv autorů (2019): Vzdělávací modul Člověk a příroda ve vzdělávacích oborech Přírodopis, Chemie, Fyzika, Zeměpis. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. s. 88 - 126. ISBN: 978-80-7603-058-9

 

Publikace ve sbornících, abstrakta a ostatní publikace 

Dvořáčková, S., Rypl, J., Kučera, T. (2019): Geogramotnost studentů prvních ročníků učitelství – zhodnocení stavu znalostí a identifikace nejčastějších miskoncepcí. In: Sandanusová, A., Dytrtová R. (eds.) Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Sborník příspěvků z konference Educo, 08. - 10. březen 2018, Tatranská Štrba, s. 63 – 71. ISBN 978-80-558-1393-6

Polívková, K., Jelen, J., Rypl, J. (2016): Možnosti geocachingu ve výuce místního regionu na 2. stupni základní školy na příkladu ORP Most. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 285-292. ISBN 978-80-7394-619-7

Rypl, J. (2011): Geomorfologická inventarizace skalních forem reliéfu na Kuní hoře v Novohradských horách. In: "Fyzickogeografický sborník 9 - Fyzická geografie a životní prostředí" - Sborník příspěvků z 28. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2011 v Brně, Masarykova univerzita v Brně, s. 70 - 77. ISBN 978-80-210-5673-2

Rypl, J. (2011): Rozšíření a ochrana kryogenních mezoforem reliéfu na Kraví hoře v Novohradských horách. In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 29 - 35. ISBN 978-80-7368-903-2

Rypl, J. (2007): Zajímavé geomorfologické lokality severní části Žofínské hornatiny. In: Smolová, I. (ed.): "Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006", Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, s. 241 - 245. ISBN 80-244-1542-9

Rypl, J. (2007): Vysoká, Kraví hora, Kuní hora - geomorfologicky zajímavé lokality Novohradských hor. In: Vančura M., Kraft S., Mičková K., Rypl J., Švec P., Česká geografie v evropském prostoru XXI. sjezd České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 495 - 501, ISBN: 978-80-7040-986-2

Rypl, J. (2007): Geomorfologie jihozápadní části Novohradských hor. In: Hradecký J., Pánek T., (eds): "Geomorfologický sborník 6. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007" - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, s. 50. ISBN: 978-80-7368-296-5

Rypl, J. (2007): Reliéf Mesoforms in the south - western part of the Novohradské Mountains. In: Kovács J., Varga G., Kovács P., I., (eds): "Carpatho - Balkan - Dinaric - Conference on Geomorphology" - Book of Abstracts, Pécs, University of Pecs, Faculty of Science, Hungary, s. 58. ISBN: 978-963-9632-13-4

Rypl, J. (2005): Formy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Leopoldovské vrchoviny. In: Rypl, J. (ed.): "Geomorfologický sborník 4. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005." Příspěvky z mezinárodního semináře, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 165-168. ISBN 80 - 7040 - 763 - 8

Rypl, J. (2005): Zajímavé formy mrazového zvětrávání v severní části Leopoldovské vrchoviny. In: Svatoňová, H. (ed.): Sborník příspěvků z 13. mezinárodní konference "Geografické aspekty středoevropského prostoru". Masarykova univerzita v Brně, s. 83-89.

Rypl, J. (ed.) (2005): Geomorfologický sborník 4, Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 2005, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 170 s. ISBN 80 - 7040 - 763 - 8

Rypl, J. (2005): The current geomorphological research in the Novohradské Mountains. Miscellanea geographica 11. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 11: 93-102. ISSN 1213 -7901

Rypl, J. (2004): Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor. Miscellanea geographica 10. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, s. 169 - 180. ISBN 80 -7043 – 308 -6

Rypl, J., Vondrášek Š. (2004): Ukázka mezoforem periglaciálního zvětrávání Novohradských hor v lokalitách Kamence a Myslivny. In: Engel, Z., Křížek, M., Vilímek, V., (eds): "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004" - sborník prací z mezinárodní konference, PřF UK a Česká asociace geomorfologů, Pec pod Sněžkou 2004, s. 67-69.

Rypl, J. (2004): Kamenec, Myslivna - geomorfologicky zajímavé lokality Novohradských hor. In: Wahla, A., (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality" - sborník příspěvků z mezinárodní geografické konference, Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava 2004, s. 458 - 463.

Rypl, J. (2004): Mezoforms of periglacial disintegration in selected top parts of the czech side of the Novohradské mountains. Abstract. In: Tolmáči, L., Gurňák, D., Kasala, K., (eds): "Regional geography, Regional development and European Union" - proceedings of international cenference, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Landscape Planning, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava 2004, p. 29.

Rypl, J. (2003): Současné geomorfologické mapování Novohradských hor. In: Mentlík, P. (ed.): "Geomorfologický sborník 2. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003" - příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 3. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra geografie a Česká asociace geomorfologů, s. 183-188. ISBN 80 – 7082 - 946 - X

Rypl, J. (2003): Geomorfologický výzkum Novohradských hor. In: Novák, S. (ed.): "Geografické aspekty středoevropského prostoru" - česko-slovensko-polská konference. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Brno, s. 239-242.

Rypl, J. (2003): Stav geomorfologického výzkumu Novohradských hor ke konci roku 2003. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 49-53. ISBN 80 - 7040 - 657 - 7

Rypl, J. (2002): Klimatické poměry Novohradských hor. In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, s. 63-67. ISBN 80 - 7040 - 524 - 4

Rypl, J., Ryplová, R. (2002): Ekologické souvislosti monitoringu teplotních a srážkových poměrů Novohradských hor. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): Sborník z konference "Ekotrend", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. C31-C35. ISBN 80 - 7040 - 398 - 5

Rypl, J. (2002): Projekt biodiverzita Novohradských hor: Klimatické podmínky Novohradských hor v období 1961-1990. In: Balej, M., Kunc, K., (eds.): Sborník z XX. sjezdu ČGS v Ústí nad Labem - "Proměny krajiny a udržitelný rozvoj", Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 148-155. ISBN 80 - 7044 - 407 - X

Rypl, J. (2002): The project of Novohradské hory: The Climate Conditions of Novohradské hory during 1961-1990. In: Balej, M. (ed.): Sborník anotací z XX. Sjezdu ČGS, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 18-19. ISBN 80 - 7044 - 406 - 1

Rypl, J. (2002): Základní klimatické podmínky Novohradských hor v období 1961-1990, jako součást projektu biodiverzita Novohradských hor: In: Izakovičová, Z. (ed.): Zborník príspevkov z konferencie "Slovensko 10 rokov po Riu - Uplatňovanie Agendy 21 v SR". Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, s. 241-247.

Havránek, E., Rypl, J. (1996): Mnichovo Hradiště a okolí.

Rypl, J. (1990): Z Krkonoš až na konec světa: Zeravšan - zlatonosná řeka. Krkonoše 23 (11). 26-27.

 

Kvalifikační práce

Rypl, J. (2013): Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů. Disertační práce, Geografický ústav PřF MU Brno, Brno, 147 s. 

Rypl, J. (1991): Geomorfologický výzkum a mapování severozápadní části CHKO Kokořínsko. Diplomová práce, PřF UK Praha, 80 s. 

 


GRANTY

Koldová, H., ...........Rypl, J.,...... Spoluřešitel projektu - "Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy. Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. 114/2019/S , r. 2019-2021. 

Vančura, M., …..Rypl, J.,……Spoluřešitel projektu – „Inovace přípravy učitelů pro praxi“. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  grant z OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960, r. 2018 - 2020

Kucharská, A., ....... Rypl, J., ..... Spoluřešitel projektu - "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblasti vzdělávání a gramotnosti" Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, grant z OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664, r. 2017-2019.

Vančura, M., ...........Rypl, J.,...... Spoluřešitel projektu - "Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů". Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. 160/2016/S , r. 2016-2018. 

Hartvich, F., ..., Rypl, J. Spoluřešitel projektu - "Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy". Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, grant AVČR KJB300460501, r. 2005-2007.

Papáček, M., ..., Rypl, J., ... Spoluřešitel projektu - "Biodiverzita a společenstva vod". Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant CEZ, reg. č. J06/98/124100001, r. 1998-2004.

 


 

Přednášková činnost

Geological and geomorphological conditions of the Czech Republic - Department of Geography and Environmental Studies, College of Social and Behavioral Sciences, California State University San Bernardino - říjen 2019

Physical Geography of the Czech Republic - Faculty of Humanities, University of Primorska – duben 2019

Problematika geodiverzity a geomorphosites na modelovém území Novohradských hor - Faculty of Education, Catholic University in Ruzomberok - duben 2018 

Problematika geomorfologické inventarizace na modelovém území Novohradských hor - Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Presov - duben 2017 

Geomorfologické mapování Novohradských hor. Geografický ústav PřF MU Brno, březen 2009.

Život a příroda Indonésie. Jihočeská pobočka ČGS, duben 2001.

Život a příroda Thajska a Malajsie. Jihočeská pobočka ČGS, leden 2001.

Život a příroda JV Asie. Série přednášek pro veřejnost pořádaných kulturními středisky (např. Jilemnice, Tanvald, Semily, atd.), 19981999.

 

Zahraniční pobyty 

Department of Geography and Environmental Studies, College of Social and Behavioral Sciences, California State University San Bernardino - říjen 2019

Faculty of Humanities, University of Primorska – duben 2019

Faculty of Geography and Geology, Yerevan State University - říjen 2018 

Faculty of Education, Catholic University in Ruzomberok - duben 2018 

Institute of Geography, University of Bayreuth - listopad 2017

Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Presov - duben 2017 

Malta University Language School - září 2014

 

Reportáže

Předpovědi počasí a dlouhodobé statistiky. Jihočeská televize (10 min.), září 2013. Záznam reportáže naleznete ZDE.

Cestou necestou po JV Asii. Radiová reportáž z cesty (15 min.). Rozhlasová stanice Rádio Nová Alfa, květen 1997.

Život a příroda JV Asie. Radiová reportáž z cesty (1 hod.). Rozhlasová stanice Jizera, duben 1997.

Země JV Asie. Reportáž před cestou (30 min.). Televizní stanice Genus, leden 1997.