Mgr. Michal Staněk


tel: +420 387 773 060
e-mail: mstanek@pf.jcu.cz
konzultační hodiny: úterý 15:00 - 16:00 nebo individuálně po domluvě 
emailem 

zaměření: didaktika geografie


vyučované předměty: 

  • Didaktika geografie I (DIG1G) a Didaktika geografie II (DIG2G) 
  • Úvod do studia geografie I (UDGG1 + UGZG1) 

 


CURRICULUM VITAE

Vzdělání:

2007 - 2012

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (studijní obor: Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol) 


2003 - 2007

Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku 

 

Vzdělávací programy:


2016 - 2017
absolvování akreditovaného kurzu Učitel koučem - koučovací styl vedení žáků (Koučink akademie, Libchavy)

2008
absolvování kvalifikačního kurzu pro průvodce Prahou (PIS; Pražská informační služba) 

 

Zaměstnání: 

od 2018

odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

od 2008

vyučující na ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8 (zeměpis + osobnostní a sociální výchova)

 

Další aktivity:

od 2016 konzultant nakladatelství TAKTIK International (korektura učebních textů) 

od 2014 vedení zájmového kroužku Toulky Prahou pro žáky ZŠ Bohumila Hrabala 

2016 - 2018 externí vyučující na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie 

Staněk, M., Rypl, J., Severýnová - Popková, K. (2019): Možnosti zvýšení kvality zeměpisného vzdělávání u žáků 2. stupně základní školy ve vzdělávací oblasti Člověka a příroda. Pedagogická fakulta v Praze, Univerzita Karlova. 58 s. ISBN: 978-80-7603-055-8

Závěrečná zpráva s metodikou

Rypl, J., Severýnová - Popková, K., Staněk, M. (2019): Zeměpis. In: Kolektiv autorů (2019): Vzdělávací modul Člověk a příroda ve vzdělávacích oborech Přírodopis, Chemie, Fyzika, Zeměpis. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. s. 88 - 126. ISBN: 978-80-7603-058-9


Staněk, M., Rypl, J. (2018): Environmentální aspekty výuky geografie na 2. stupni základních škol. Geografické informácie, 22, 1, s. 460-468, ISSN 1337-9453. 

Staněk, M., Karvánková, P., Popjaková, D., Kuřimská, M., Vančura, M. (2017): Týmové vyučování v kontextu mezioborové spolupráce. Geografická revue, 13, 1, s. 43 - 50.

Staněk, M. (2013): Týmové učení aneb Táhnout za jeden provaz. Řízení školy, 11, s. 24 - 25. 

Staněk, M. (2012): Moderní trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně základních škol na příkladu učiva „Země ve vesmíru“. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 100 s. Konference: 

10.-11. 10. 2018
Nitra - Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru (příspěvek "Environmentální aspekty výuky geografie na 2. stupni ZŠ" v rámci projektu OP VVV – SC2/5 "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností")

20. 4. 2017
Banská Bystrica - Školská geografia: súčasnosť a perspektívy (mezinárodní vědecká konference, příspěvek o metodice týmového vyučování)