Mgr. Michal VANČURA, Ph.D.


Phone number: +420 387 773 062
e-mail: vancura@pf.jcu.cz  
Specialization: industry geography, regional development 

 

Taught subjects: 

  • Regional Geography of Europe
  • Human Geography I (Geography of Population, Demography, Geography of Industry)
  • Human Geography of the Czech Republic
  • Introduction to the Study of Geography I
  • Field Practice of Physical and Human Geography 
  • Geographical excursion

CV


Education

2002 

State doctoral examination (Ph.D.) - Department of Geography and Cartography, Faculty of Science, Masaryk University in Brno. Dissertation entitled: 'Transformation of Industrial Production in the Czech Republic in the '90s.'

1995-1997 

Internal doctoral study at the Department of Geography and Cartography, Faculty of Science, Masaryk University in Brno

1990-1995

Master's degree student in the Department of Geography and Cartography Faculty of Science, Masaryk University in Brno

 

Employment

since 1997

Assistant professor at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice


PUBLICATIONS

Mládek J., Káčerová M., Popjaková D., Vančura M. (2017). Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 253-280. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 pp. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7

Popjaková, D., Karvánková, P., Vančura, M., Vlažná D. (2016): Linking Geography of Religion Topics with Global Development Education at Elementary Schools. In: Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 399-407. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Krejčí, J., Soukupová, L. (2016): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. In: Lnenička, L. (ed.):  Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 427-437. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In: Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9

Popjaková, D., Tkocz, M., Vančura, M. (2014): New Industrial Spaces in Old Industrial Centres: Selected Examples of Sosnowiec (Poland) and České Budějovice (Czech Republic). In: Zioło, Z., Rachwał, T. (eds.): Contemporary Issue in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 25. Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 212-230. 

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001. Auspicia, vol. 8, No. 2, VŠERS, České Budějovice, s. 43 - 48. ISSN 1214-4967

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to spatial organization of the society: A case study of the Czech Republic. Geografický časopis/Geographical Journal, 62(4): 279-291. ISSN 0016-7193

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, roč. 9, č. 1, Masarykova univerzita, Brno, s. 21-33. ISSN 1213-2446

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 114(4): 298-315. ISSN 1212-0014

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 17, No. 3, Ústav geoniky AV ČR, Brno, s. 10 - 21. ISSN 1210-8812

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M., Tomeš, Z., (eds.): "Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí". Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře "Telč 2008", Brno, s. 108 - 122. ISBN 978-80-7399-557-7

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země", ESF MU, Brno, s. 7 - 15. ISBN 978-80-210-4748-8

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. In: Klímová, V. (ed.): "XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách", ESF MU, Brno, s. 252 - 260. ISBN 978-80-210-4625-2

Vančura, M. (2008): Geografie průmyslu. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kolektiv: "Ekonomická a sociální geografie". Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 177-230, ISBN 978-80-7380-114-4

Vančura, M. (2008): Agglomeration Budweis - eine Metropolregion? Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz 2008, s. 56 - 61. ISSN 0942-5934

Vančura, M. (2007): Direkte Auslandsinvestitionen, Investitionsanreize und Zielregionen in der Tschechischen Republik. In: Jurczek, P. (ed.): "Beiträge zur Kommunal - und Regionlaentwicklung, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht", Heft 45, Chemnitz, Technische Univerzität Chemnitz, s. 131 - 146. ISBN 0942-5934

Vančura, M. (2007): Průmysl. In: Marada, M. (ed.): Zeměpis 9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus, s.r.o., s. 70 - 86. ISBN 978-80-7238-590-4

Vančura, M. (2006): Geografické aspekty vlivu přímých zahraničních investic v jihočesko-rakouském příhraničí. Abstrakt. In: Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): "Česká geografie v evropském prostoru." Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 226. ISBN 80-7040-879-0

Vančura, M. (2006): Vliv přímých zahraničních investic na rozvoj regionů v České republice. In: Klímová, V. (ed.): Sborník referátů z IX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, s. 233-239. ISBN 80-210-4155-2

Vančura, M. (2006): Foreign direct investment in the countries of Central Europe with the emphasis on the Czech Republic. In: Michalski, T. (ed.): Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe.Gdynia, Bernandinum, p. 171-180.

Vančura, M. (2005): Foreign direct investment in the Czech Republic. In: Loboda, J., Ciok, S. (eds.): Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/2 (2004), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw.

Vančura, M. (2005): Přímé zahraniční investice v České republice. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 636-643.

Vančura, M. (2004): The Influence of Foreign Direct Investment on Regional Development in the Czech Republic. Abstract. In: Tolmáči, L., Gurňák, D., Kasala, K. (eds.): "Regional geography, regional development and European Union" - proceedings from international conference, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Landscape Planning, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, p. 19.

Vančura, M. (2004): Přímé zahraniční investice v České republice. In: Wahla, A. (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality", Sborník z příspěvků z Mezinárodní geografické konference, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 162-168.

Vančura, M. (2002): Přímé zahraniční investice v České republice s ohledem na oblast cestovního ruchu. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E. (eds.): Sborník z konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství", Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 213-215.

Vančura, M. (2002): Transformace průmyslové výroby v České republice v 90. letech. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 160 s.

Vančura, M. (2001): Changes in the manufacture of food products in the Czech Republic in the second half of the 1990s. In: Viturka, M., Vystoupil, J., (eds.): IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, s. 227-232.

Toušek, V., Vančura, M., Viturka, M. (2000): Geografical aspects of industrial transformation in the Czech Republic. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, ČGS, Praha, s. 155-165.

Vančura, M. (2000): Průmyslové zóny. In: Geografické rozhledy, ČGS a TERRA KLUB, Praha, s. 124.

Vančura, M., Toušek, V. (1999): Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In: Miscellanea Geographica 7 - "Jak dál v regionální geografii". PF ZČU, Plzeň, p. 97-102.

Vančura, M., Toušek, V. (1999): Průmysl v českém příhraničí. In: Pyka, J. (ed.): Europe regionów. Wspólpraca regionalna 2000. Górnoślaska wyźsza szkola handlowa, Katovice, p. 111-119.

Toušek, V., Vančura, M. (1998): Procesy restrukturalizacji przemyslu v Republice Czeskiej. In: Sborník referátů mezinárodní konference Změny průmyslové výroby v tranzitních ekonomikách. WSP, Krakov, p. 171-185.

Vančura, M. (1998): Geografické aspekty transformace českého průmyslu. Folia geographica, PU, Prešov, p. 72-78.

Vančura, M., Vašková, L., Kunc J. (1998): Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. Folia geographica, PU, Prešov, p. 88-92.

Vančura, M. (1998): Transformace nábytkářského průmyslu v ČR. In: Sborník abstraktů z 19. sjezdu ČGS Geografie na prahu 21. století. Nakladatelství ČGS, Praha, p. 41.

Vančura, M. (1998): Geografické aspekty transformace českého průmyslu. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazdě SGS Slovenská geografia na prelome tisícročí, PU, Prešov, p. 27.

Vančura, M., Vašková, L., Kunc, J. (1998): Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. In: Zborník abstraktov referátov na 12. zjazdě SGS Slovenská geografia na prelome tisícročí. PU, Prešov, p. 32.

Toušek, V., Vančura, M. (1997): Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 3. část. Skripta. SCHOLAFORUM, Ostrava, 40 s.

Vančura, M. (1997): Transformace průmyslové výroby. In: Kolejka, J. (ed): Životní prostředí. Magistrát města Brna, p. 31-35.

Toušek, V., Vančura, M. (1996): Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 1. část. Skripta. SCHOLAFORUM, Ostrava, 28 s.

Toušek, V., Vančura, M. (1996): Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 2. část. Skripta. SCHOLAFORUM, Ostrava, 26 s.

 


GRANTS

Vancura, M., 2009 - 2012 (project coordinator for USB) - "Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy" OP Education for Competitiveness. CZ.1.07 7.2.4/12.

Vancura, M., 2009 - 2011. (co-researcher) - "Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času". Grant of GAČR, reg. no. 403/09/0885.

Vancura, M., 2010 - 2011. (researcher) - "Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic", grant of GA JU, reg. no. 072/2010/S.

Vancura, M. Researcher of the project - "Vliv přímých zahraničních investic na rozvojový potenciál regionů v České republice" Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, grant of GAČR, reg. No. 402/03 / D089, r. 2003-2006.