Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.


tel: +420 38 777 30 98
e-mail: vojtko@pf.jcu.cz
konzultační hodiny: po předchozí domluvě e-mailem

zaměření:

  • simulace (multiagentní přístupy, systémová dynamika)
  • gamifikace a manažerské hry
  • geomarketing
  • cestovní ruch

 


CURRICULUM VITAE


Vzdělání

2010

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce (Ph.D.): Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta; obor: Ekonomika a management, název disertační práce: "Marketing management v obchodě : využití multiagentních přístupů pro analýzu retailingových příležitostí a hrozeb"

1997 - 2002

Vysoká škola ekonomická v Praze (bakalářský obor – Informatika, 2000; magisterský obor – Informační management/Marketing, 2002)

 

Zaměstnání

Od 2019: odborný asistent na katedře geografie PF JU

Od 2018: náměstek primátora, město České Budějovice

2011 - 2018: vedoucí katedry obchodu a cestovního ruchu na EF JU

2011 – 2015: proděkan pro zahraniční vztahy na EF JU

2007 – 2019: odborný asistent na katedře obchodu a cestovního ruchu EF JU. Garantované a vyučované stěžejní předměty – Spotřební chování (v češtině i angličtině), Marketingový výzkum (v češtině i angličtině), Manažerský simulátor, Strategický management v obchodě a cestovním ruchu, Strategický marketing, European Culture and Business Environment (letní škola).

2005 – 2006: odborný asistent na katedře obchodu ZF JU. Vyučované předměty – Marketing, Marketingový výzkum.

2003 – 2005: externí výuka předmětu Systémová dynamika, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Od 2001: poradenská činnost (OSVČ)

1998 – 2001: IS/IT manager, OPZ-ŠEBESTA s.r.o. (velkoobchod

 

Další aktivity

Člen redakční rady časopisu Acta Informatica Pragensia

Aktivní znalost programování (Javascript, Scratch aj.), tvorby simulací (Vensim, NetLogo, Promodel), sw pro zpracování, analýzu a vizualizaci dat (R, SPSS, PowerBI)

Aktivní znalost elektroniky a tvorby výukových robotů (Arduino aj.)


 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vojtko, V., Rolínek, L., & Plevný, M. (2019). System dynamics model of crises in small and medium enterprisesEconomic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 168–186. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1552176

Dušek, R., Štumpf, P., Vojtko, V. (2019). Geomarketing - Tool for Consumer Spending Estimation in the Czech Tourism & Hospitality MarketGLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW, 24(1), 14–26. https://doi.org/ 10.17549/gbfr.2019.24.1.14

Dušek, R., Vojtko, V., Šalamoun, J. (2018). Estimating Local Consumer Market Size for Marketing Decision‑MakingActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(6), 1441–1449. https://doi.org/10.11118/actaun201866061441

Vojtko, V., Štumpf, P., Kovačić, M., Janeček, P. (2018). Better understanding of exchange rate effects in destination marketing: Cases of the Czech Republic and CroatiaTurizam : Međunarodni Znanstveno-Stručni Časopis, 66(4), 379–395.

Štumpf, P., Vojtko, V., & Valtrová, B. (2018). Satisfaction of European Tourists – Benchmarking of EU Countries. GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW, 23(1), 1–14. https://doi.org/10.17549/gbfr.2018.23.1.1

Krásnická, M., Vojtko, V., Strnad, Z., & Hrubý, R. (2017). Simulation of Insolvency Proceedings Year II – Evidence of the Long Term Effect on Cognitive Learning. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(6), 1979–1985. https://doi.org/10.11118/actaun201765061979

Vajčnerová, I., Ryglová, K., Štumpf, P., Vojtko, V., & Zámečník, S. (2017). Management kvality služeb v cestovním ruchu: jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing.

Vojtko, V., & Dusek, R. (2017). Filling the gap between theory and practice by business simulation games (S. Kapounek & V. Krutilova, ed.). Brno: Mendel Univ Brno.

Vojtko, V., Štumpf, P., & Janeček, P. (2017). Satisfaction of European tourists in EU countries – cross-country comparison. Proceedings Book - IX International Tourism Congress (ITC’17), 859–869. Získáno z http://itc.ipleiria.pt/previous-editions/itc17/proceedings-itc17/

Krásnická, M., Vojtko, V., Strnad, Z., & Hrubý, R. (2016). Learning Outcomes of Simulation of Insolvency Proceedings Inspired by the US Mock Trials. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(6), 1951–1959. https://doi.org/10.11118/actaun201664061951

Štumpf, P., & Vojtko, V. (2016). Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy. Trendy v podnikání, 6(4), 43–61.

Rolínek, L., Vojtko, V., Vrchota, J., Bednářová, D., Kopta, D., Maříková, M., … Volek, T. (2016). Krize malých a středních podniků, příčiny a jejich řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Krásnická, M., Bergami, R., & Vojtko, V. (2016). Choice of Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad. In December 2016: Roč. Volume II. Global Business & Economics Anthology (s. 129–137). Získáno z https://www.researchgate.net/publication/312627682_Choice_of_Purchase_Currency_by_Czech_Exporters_Sourcing_Abroad

Štumpf, P., & Vojtko, V. (2015). Cestovní ruch v regionu – aktuální výzvy a přístupy. Zeleneč: Profess Consulting s.r.o.

Vojtko, V., & Volfová, H. (2015). Regional Sustainable Tourism - A System Dynamics Perspective. In Ľ. Novacká & G. Ivankovič (Ed.), Tourism & Hospitality - sustainability and responsibility (s. 21–41). Zeleneč: Profess Consulting s.r.o.

Vojtko, V., Šalamoun, J., & Draxlerová, A. (2015). Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání. In J. Vávra, M. Lapka, & E. Cudlínová (Ed.), Ekonomika v souvislostech (Varia, s. 125–135). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Vojtko, V., Rolínek, L., & Solarová, P. (2015). System Dynamics Perspective on Crises in Small and Medium Enterprises. In S. Kapounek (Ed.), 18th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Conference Proceedings (s. 988–997). Brno: Mendel University in Brno.

Vojtko, V. (2014). Rethinking the Concept of Just Noticeable Difference in Online Marketing. Acta Informatica Pragensia, 3(2 - spec.), 204–218.

Krásnická, M., Bergami, R., & Vojtko, V. (2014). Choice of Invoice Currency by Czech Exporters. GLOBAL BUSINESS & ECONOMICS ANTHOLOGY, (Volume II), 62–70.

Vojtko, V., & Tichá, L. (2014). International Road Cargo Transports Risks - The Czech Transporters’ Perspective. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference INPROFORUM (Roč. 8, s. 195–200). České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics.

Srbová, A., & Vojtko, V. (2011). Spotřebitelské teorie a reálie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.

Bergami, R., Schuller, A., & Vojtko, V. (2011). Industry placements for Czech academics: Narrowing the gap between theory and practice. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(10), 233–256.

Pivoda, M., Hoy, F., Todorov, K., & Vojtko, V. (2011). Entrepreneurial Tricks and Ethics Surveyed in Different Countries. International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation, 2(3), 46–63. http://doi.org/10.4018/jeei.2011070105

Vojtko, V., & Hesková, M. (2010a). Analysing Retailing Opportunities And Threats Using Agent-Based Simulation. In Proceedings of the 14th IBIMA Conference on knowledge Management and Innovation in Advancing Economies (Roč. 2010, s. 2514–2523). Istanbul, Turkey: International Business Information Management Association.

Vojtko, V., & Hesková, M. (2010b). Constructivist Use of Business Simulators in Education. Communications of the IBIMA, 1–11.

Bergami, R., Schuller, A., & Vojtko, V. (2010). Uniting classroom and industry: placements for Czech student. Journal of the Worldwide Forum on Education and Culture2(1), 107–116.

Vojtko, V., Bergami, R., Schuller, A., & Tichá, L. (2009). University teachers of economic disciplines and practice - a needed synergy? Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 12(3), 7–15.

Hesková, M., & Vojtko, V. (2008). Rodinné firmy: zdroj regionálního rozvoje. Zeleneč: Profess Consulting.

Mildeová, S., & Vojtko, V. (2008). Systémová dynamika. Praha: Oeconomica.

Vojtko, V., & Mildeová, S. (2007). Dynamika trhu (Dotisk 1. českého vyd.). Praha: Profess Consulting.

Mildeová, S., & Vojtko, V. (2006). Manažerské simulace dynamických procesů. Praha: Oeconomica.

Mildeová, S., & Vojtko, V. (2006). Selected chapters of systems dynamics. Bratislava: KARTPRINT.

Vojtko, V. (2005). Dynamika problémových aspektů z hlediska systémových archetypů. In: Hesková, M. a kol. Kooperace, s. 31 - 45. Praha: Profess Consulting.

Mildeová, S., & Vojtko, V. (2005). Results of First Steps in Applications of System Dynamics Principles at University of Economics in Prague, Czech Republic. In: Proceedings of System Dynamics Conference 2005, Boston, USA: System Dynamics Society

 


ZAHRANIČNÍ VÝUKOVÉ A VÝZKUMNÉ POBYTY

2017: Johannes Kepler University, Linz (zvaná přednáška)

2016: Victoria University, Melbourne, Austrálie (zvaná přednáška)

2016: SPU Nitra, Slovensko (V4 projekt, výuka předmětu Strategic Marketing)

2015: Ekonomická univerzita v Bratislave (Erasmus)

2015: Armstrong State University, Savannah, USA (zvaná přednáška)

2015: SPU Nitra, Slovensko (V4 projekt, výuka předmětu Strategic Marketing)

2014: SPU Nitra, Slovensko (V4 projekt, výuka předmětu Strategic Marketing)

2013: Victoria University, Melbourne, Austrálie (zvaná přednáška)

2012: SPU Nitra, Slovensko (Erasmus)

2010: ISCAP Porto, Portugalsko (Erasmus)

2009: EUBA Košice, Slovensko (Erasmus)

2007: Bernelli University (USA), letní škola v Itálii

 


GRANTY

2019: hlavní řešitel projektu TAČR Éta TL02000423 Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE

2019: spoluřešitel projektu TAČR Éta TL02000144 Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“

2018 - 2019: spoluřešitel projektu TAČR Éta TL01000348 Systém kurzové prevence

2018: Komercionalizace vlastního vyvinutého manažerského simulátoru Greatail International, prodej licence na Slezskou univerzitu v Opavě

2018: Výzkum profilu návštěvníků v jižních Čechách (cca 3700 respondentů), aplikovaný výzkum

2017 – 2018: spoluřešitel projektu Interrreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)

2017 – 2019: hlavní řešitel projektu IGS19C1 Nákupní chování spotřebitelů v ČR

2017 – 2019: spoluřešitel projektu  IGS18B1 Nástroje pro podporu rozhodování v destinacích cestovního ruchu

2017: Výzkum profilu návštěvníků v Českých Budějovicích, Písku a Blatné, aplikovaný výzkum

2016: Studie ekonomických dopadů akce Eurogym 2016 pro město České Budějovice, aplikovaný výzkum

2016: Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic, aplikovaný výzkum

2016 – 2018: GA JU 053/2016/S Inovační management a konkurenceschopnost malých a středních podniků

2016 – 2017: IMPACT – Investigating Merit Pay Across Countries and Territories, sběr dat za ČR v rámci mezinárodního výzkumného projektu Hong Kong Polytechnic University zaměřeného na vliv finančních incentiv na spokojenost a výkonnost zaměstnanců

2015: Komercionalizace vlastního vyvinutého manažerského simulátoru cestovní kanceláře, prodej licence na Ekonomickou univerzitu v Bratislavě

2015: Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až prosinci 2015, aplikovaný výzkum

2015: Stanovení jednotné metodiky sběru dat pro sledování návštěvnosti turistických cílů, aplikovaný výzkum pro agenturu CzechTourism

2015: Porotce v mezinárodní soutěži Global Enterprise Challenge

2014: Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014, aplikovaný výzkum

2014: Telefonické dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji, aplikovaný výzkum

2013 – 2015: GA JU 79/2013/S Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků

2011 – 2017: organizace letní školy „European Culture and Business Environment“

2010 – 2014: spoluorganizátor mezinárodní konference CITEM

2010 – 2012: zástupce hlavního manažera, manažer didakticko-metodického týmu v projektu Asociace pedagogů základního školství ČR „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech“

2008 – 2010: MŠMT MSM 6007665806 „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“, dílčí část „Marketingové nástroje podpory regionálních trhů“ (2008 - 2010)

2007 – 2008: člen republikového výboru SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, zastoupení v mezinárodní organizaci Consumers International

od 2007: člen pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při Ministerstvu financí ČR

2006 – 2010: předseda správní rady v Arnošt – nadační fond na podporu finančního vzdělávání

2006 – 2008: odborný garant za ekonomickou gramotnost projektu Pedagogické Fakulty UK a Profess Consulting s.r.o. „Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích programů s komponentou ekonomické gramotnosti“

2006 – 2008: odborný asistent v projektu Univerzity Jana Amose Komenského „Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích programů s komponentou tvořivého myšlení“

2006: zpracování dat v rámci studie ekonomických dopadů Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově

2005 – 2007: účast na mezinárodním výzkumném projektu Sdružení na obranu spotřebitelů „DG Sanco Competition Project“ (zapojeny organizace ze 14 zemí EU)

2005 – 2006: účast na projektu GAČR 402/05/0502 „Teorie systémové dynamiky a tržní struktury“, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze