Katedra germanistiky

Události na katedře a fotogalerie

 

Fotogalerie 2017-19     Fotogalerie 2016     Fotogalerie 2015     Fotogalerie 2014     Fotogalerie 2013     Fotogalerie 2009-12     Fotogalerie 2006-08

 

25. 9. 2019 – Vernisáž výstavy „Berühmte Tschechen“, Goethe Zentrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí
24. 6. – 28. 6. 2019

Na katedře germanistiky PF JU byl v týdnu od 24. 6. do 28. 6. 2019 realizován projekt Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí, který probíhá ve spolupráci s partnerskou Univerzitou Pasov. Studenti se začátkem týdne zúčastnili výukového bloku na pasovské univerzitě, vyslechli si zajímavé přednášky např. na téma interkulturní vzdělávání. Tyto vědomosti poté využili na odborném učilišti ve Vilshofenu, kde si ve spolupráci se svými německými kolegy vyzkoušeli, jaké to je vyučovat na zahraniční škole. Následně se zúčastnili prohlídky partnerského gymnázia ve Zwieselu.

Ve druhé polovině týdne zavítali studenti z Pasova do Českých Budějovic, kde v aule D240 prezentovali výsledky společné práce. Rovněž se podívali na promoci absolventů katedry germanistiky, zúčastnili se exkurzí do Budějovického Budvaru či Českého Krumlova. Bohatý program zahrnoval i vernisáž výstavy Bedeutende Tschechen Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945, která je k vidění ve 2. patře budovy PF Dukelská. Poděkování patří členům katedry germanistiky a Univerzity Pasov, kteří celý týden zorganizovali a rovněž studentům, kteří neváhali a do tohoto velmi zajímavého projektu se s nadšením zapojili.

 

Evropská jazyková cena Label za projekt „Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí“

Zástupci katedry germanistiky Pedagogické fakulty JU společně s kolegy z Univerzity Pasov převzali v pondělí 24. 6. 2019 Evropskou jazykovou cenu Label za projekt „Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí“. Slavnostní předání ceny proběhlo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT v Praze.

V letošním roce byla cena udělována poosmnácté a oceněny byly projekty, které se zaměřovaly na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů cizích jazyků, na výuku a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem a na zlepšení přístupu studentů k jazykové a interkulturní rozmanitosti v příhraničních regionech.

Popis projektu v publikaci oceněných projektů 2019 Erasmus+

 

Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart

Konferenz anlässlich des Jubiläums von Professor Václav Bok
České Budějovice 4.-6. 4. 2019

                                           

 


 

Projekt ve spolupráci s Uni Passau – Interkultur

                           

 


 

20. 2. 2019 - Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018

Na základě návrhu Rady Grantové agentury JU a rozhodnutí rektora JU byla emeritnímu profesoru a dlouholetému členu katedry germanistiky PF JU Václavu Bokovi udělena Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018. Rektor cenu udělil za publikaci „Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monarchus über den ersten Kreuzzug“.

Slavnostní předání proběhlo při zasedání Vědecké rady JU dne 20. února 2019 na rektorátu JU.

         

 


 

Medienecho: Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum und Tandem-Teaching in Linz/České Budějovice

 


 

30. 7. 2018 - Katedra germanistiky Jihočeské univerzity slaví 50 let od svého založení

rozhovor v českobudějovickém rozhlase s doc. H. Andrášovou, Ph.D. a emeritním profesorem V. Bokem

https://budejovice.rozhlas.cz/katedra-germanistiky-jihoceske-univerzity-slavi-50-let-od-sveho-zalozeni-7576553

 


 

11. 7. 2018 - Schůzka s velvyslancem SRN panem Christophem Israngem

   

 


 

26. 6. 2018 - Slavnostní shromáždění k 50. výročí vzniku katedry germanistiky PF JU, Aula PF JU

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity slaví v tomto akademickém roce 50 let své existence. Germanistické studium bylo poprvé na ještě samostatné Pedagogické fakultě otevřeno v akademickém roce 1967/1968.

Od té doby absolvovala studium na naší katedře řada významných osobností regionálního i celostátního významu, především však množství kvalitních a nadšených pedagogů a učitelů němčiny.

       

 


 

Duben - květen 2018 Projekt České Budějovice – Passau

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku – na katedře germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik.

                                                                                                                                           

 


 

26. 2. 2018 - 1. 3. 2018, Interkulturelles Teamteaching České Budějovice – Linz

Ve dnech 26. 2. - 13. 2. 2018 se studenti germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně se studenty z Pädagogische Hochschule OÖ Linz zúčastnili společného projektu Interkulturelles Teamteaching.
V průběhu 4 dnů společně připravovali výuku, kterou poté aplikovali v praxi na 2 gymnáziích – Českém reálném gymnáziu a gymnáziu J.V. Jirsíka, a na 2 základních školách – ZŠ Dukelská a ZŠ Máj.
Výsledky projektu pak byly prezentovány na slavnostním závěrečném multikulturním večeru, kde měli studenti z Lince možnost ochutnat české pivo a tradiční české pochoutky, které pro ně připravili jejich čeští kolegové.

prezentace ke stažení (.pps)

O tandemové výuce českobudějovických a lineckých adeptů učitelství odvysílala v uplynulých dnech hornorakouská televize půlhodinový diskusní pořad, v němž byly rozebírány nejrůznější aspekty přeshraniční výukové praxe studentů českobudějovické Pedagogické fakulty JU a linecké Pädagogische Hochschule. Tentokrát se oblíbená tandemová výuka konala v Linci ve dnech 9. – 12. 4. 2018.

https://dorftv.at/video/29052

                                                                     

 


 

19. 12. 2017, Aula PF JU - Vánoční koncert sólistů, sborů a freistadtského dětského sboru

Host František Lejsek, laureát řady mezinárodních klavírních soutěží, potvrdil pověst nadějného mladého klavíristy evropského formátu. Z vánočních písní pěveckého souboru Martina Horyny nejvíce ohlasu sklidily skladby z poloviny 19. století, objevené a zachráněné při opravě střechy ledenického kostela.

 


 

11.-12. 12. 2017 - Prof. Gerald G. Sander (Univerzita Ludwigsburg): Wirtschaftssprache im staatlichen Wettbewerbsrecht (workshop)

   

 


 

7. 12. 2017 Projekt České Budějovice – Passau

Smyslem projektu,který je součástí celé řady předchozích společných projektů je rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Na projektu spolupracují Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik.

       

 


 

18. 5. 2017 - Projekt České Budějovice – Passau

Smyslem projektu,který je součástí celé řady předchozích společných projektů je rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Na projektu spolupracují Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky a Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik

Projekt podporuje rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří studují a žijí v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. Studenti navštěvují fakultní školy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hospitují ve výuce nebo dokonce přebírají výuku v hodinách německého jazyka. Své zkušenosti zpracovávají v odborně zaměřených seminářích. Smíšené skupiny studentů společně objevují České Budějovice a okolí, pracovní a studijní příležitosti, specifika kuchyně, volnočasové aktivity apod.

Aktivní učitel v 21. století

                                                                                                                                   

 


 

4. 5. 2017 - Návštěva partnerské univerzity v německém Ludwigsburgu

                                                         

 


 

6. 4. 2017 - Literární čtení Valerie Fritsch, román Winters Garten (Suhrkamp 2015), katedra germanistiky Dukelská 9, D319, 13.00 hod.

       

 


 

3. 4. 2017 - Přednáška Martin Junge M.A (Univerzita Zürich): První kroky ve Švýcarsku a Švýcarský politický systém

         

 


 

7. 3. 2017 - Vernisáž výstavy Pod jednou střechou. Češi, Němci a jejich domy.

Spolek Antikomplex připravil spolu s různými partnerskými organizacemi na loňský rok sérii akcí, které proběhly pod společným názvem Smíření 2016. Součástí projektu je i putovní výstava Pod jednou střechou. Ukazuje příklady spolupráce a přátelství mezi sedmi německými a českými rodinami, které spojuje právě dům, v němž jedni žili před poválečným vyhnáním a druzí v něm žijí dnes.

                       

 


 

20.-22. 2. 2017 - Přeshraniční pedagogická praxe s PH OÖ Linz – společná výuka německého jazyka na 4 fakultních školách v Českých Budějovicích

                                 

 

 

Katedra germanistiky ]