PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

Kancelář: TL 403
Email: hejtman@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 377

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

 • Út  17. 5.    12-13 hod.
 • Po  23. 5.    12-13 hod.
 • St   6. 6.     10-11 hod.
 • St  15. 6.     12-13 hod.
 • Út  21. 6.    11-12 hod.
 • Út  28. 6.    10-11  hod.
Individuální konzultace na základě dohody na tel. 775 988 116    

Kapitola v knize

Hejtman, P.: Úvod a Kapitola I Konzumerizmus. In  Hejtman, P. - Pavličíková, H. et al.: Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014, s. 7-52 ISBN978-80-7394-475-9

Hejtman, P.: Kapitola IV Konzumerizmus ve spotřebě potravin – ekonomické aspekty a zdravotní rizika. In  Hejtman, P.- Pavličíková, H. et al.: Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014, str. 97-124. ISBN978-80-7394-475-9

Článek v recenzovaném časopise

Hejtman, P.: Některé ekonomické aspekty aktivního životního stylu. In Studia Kinanthropologica, 14. 2013, ISSN1213-2101, s. 60-70

Skripta, učebnice

Hejtman, P.: Základy pro porozumění tržní ekonomice. Základní kniha, aktualizace a doplnění 4. vydání 2006, ISBN 80-7040-931-2; elektronická verze; pdf. In: PF JU České Budějovice, 2013, 210 s.

Hejtman, P.: Základy pro porozumění tržní ekonomice - Studijní metodika, aktualizace a doplnění 3. vydání 2006, ISBN 80-7040-931-2; elektronická verze; pdf. In: PF JU České Budějovice, 2013, 257 s.

Hejtman, P. – Zaimlová, Š.: Elektronická učebnice mikroekonomie II, Druhá přepracovaná a rozšířená verze distanční e-learningové učebnice základů mikroekonomie pro kurzy in Moodle, CD, PF JU v Českých Budějovicích 2015, 400 s. http://moodle.pf.jcu.cz/course/info.php?id=44

 1. Konzumerismus jako pedagogický problém - vybrané aspekty
 2. Využití videa a obrazových prvků v ekonomických tématech při výuce na ZŠ v RVP
 3. Interaktivní výukové materiály pro ekonomii – koncept, zpracování, aktualizace (zadáno)
 1. Překvapující přístup? David Harvey a jeho pojetí ekonomie – alternativní směry ekonomického myšlení (zejména vhodné pro kombinaci se Ze)
 2. Jak seznamovat s aktuálními ekonomicko-sociálními problémy ve výuce základů společenských věd – vybraná témata
 3. Využití videa a obrazových prvků v ekonomických tématech při výuce základů společenských věd
 4. Významné osobnosti ekonomického myšlení a jejich odkaz – dle vlastního výběru (zdroje zejména v angl. jazyce)
 5. Stanislava Kučerová a význam jejího přínosu pro výuku a vzdělávání v oblasti učitelství společenských věd
 6. Problém zvaný „Automobil“ – základní koncept otázky a její pedagogizace na úrovni ZŠ