Vladimír Hanáček

PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D.

Kancelář: TL 424
Email: hanacekv@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 380

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

  • Čt 8.30–10.30 hod.

Politologie I, Politologie II, Politické systémy postkomunistických zemí, Komparace současných demokratických systémů, Aktuální společenská témata a výchova k občanství, Demokracie a občanství III

VZDĚLÁNÍ:

2002 – 2006   Gymnázium Strakonice – maturita

2006 – 2009   Ústav politologie FF UK Praha – obor politologie (Bc.)

2009 – 2011    Ústav politologie FF UK Praha – obor politické teorie a současné dějiny (Mgr.)

2011 – 2019    Ústav politologie FF UK Praha – obor politologie (Ph.D.)

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

Od 2011   Vyšší odborná škola publicistiky Praha – externí pedagog

2014 – 2017    poradce ministra zemědělství pro oblast mezinárodních vztahů a smluv

2018    Think-thank Evropské hodnoty – lektor vzdělávacích workshopů na středních školách

2019 – 2021   Paměť národa – lektor kinopříběhů, sběrač a koordinátor aktivit v okresech Strakonice a Písek

Od 1.9.2021   Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – odborný asistent

 

OCENĚNÍ:

Držitel Ceny Josefa Luxe za rok 2009 za originální vědeckou práci v oblasti společenských věd

Kapitola v knize:

The European People’s Party and Human Rights (s Janem Málkem), In: Novotný, Vít (ed.):  - Unity in Adversity, Immigration, Minorities and Religion in Europe, Wilfried Martens Centre for European Studies, Brussels, 2017, ISBN 978-2-930632-48-3, s. 87 – 98

 

Recenzované odborné články:

Institucionalizace českého stranického systému prizmatem teorie Scotta Mainwaringa, CIVILIA, Odborná revue pro didaktiku společenských věd, roč. 3., č. 2, 2012, s. 102 – 115

Institucionalizace českého stranického systému po volbách 2010, In: Hubálek, Tomáš (ed.): Sborník z II.mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc 15. října 2013, Nakladatelství Epocha, 2013, s. 30 – 42

 

Další odborné články:

Poznámka k Mainwaringově pojetí institucionalizace stranických systémů a jeho relevanci v postkomunistických zemích, Internetový politologický časopis e-Polis, 2012

Konsociační interpretace EU a jejich vyhlídky do budoucna, Internetový politologický časopis e-Polis, 2012

Český stranický systém po roce 2013 v sartoriánské perspektivě, Internetový politologický časopis e-Polis, 2015

Český stranický systém po roce 2017- diskontinuita i kontinuita, Internetový politologický časopis e-Polis, 2021

 

Vystoupení na konferencích:

1) Vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc 2012, PedF UP Olomouc 22.5.2012, příspěvek s názvem: Institucionalizace českého stranického systému prizmatem teorie Scotta Mainwaringa

2) Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace (vědecká konference), Metropolitní univerzita Praha, Univerzitní středisko Plzeň, 8.11.2012, příspěvek s názvem: Boj proti korupci jako součást antiestablishmentového apelu

3) II. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc 2013, PedF UP Olomouc 15.10.2013, příspěvek s názvem: Institucionalizace českého stranického systému po volbách 2010

4) EU‘s Domestic and International Challenges, From crisis management to more sustainable and coordinate policies, 4th KAS Workshop on European Issues, seminář pořádaný Nadací Konráda Adenauera v Caddenabbii v Itálii ve dnech 28. – 30.10.2015, příspěvek s názvem: The Ukrainian Conflict in the Context of the Eastern Partnership and the Threat of Russian Bear

5) Mladí a Evropa, Konference pořádaná Nadací Konráda Adenauera dne 7.12.2017 v Budapešti, příspěvek na téma: Situace v České republice po volbách do Poslanecké sněmovny 2017 a vyhlídky do budoucna

  1. Volební systémy a jejich efekt
  2. Případová studie českého stranického systému
  3. Aktivní občanská společnost – případ vybrané jihočeské obce
  4. Hranice demokracie – spor o povahu režimu
  1. Volby a volební systémy jako téma výchovy k občanství a ZSV
  2. Politické stranictví jako téma výchovy k občanství a ZSV
  3. Aktivní občanská společnost jako téma výchovy k občanství a ZSV
  4. Hranice demokracie a povaha režimu jako výzva ve výuce k občanství a ZSV