Ivan Bukovský, ak. mal.

Externí vyučující

Kancelář: D402
Email: ivanbukovsky@seznam.cz
Telefon: 387773252

Konzultační hodiny

po domluvě

Dobíhající studijní program
Zimní semestr

Základy zobrazovacích metod-kresba I
Akt III
Akt I
Základy zobrazovacích metod II

Letní semestr
Akt II
Základy malby I
Malířská tvorba