doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

Vedoucí katedry

Kancelář: D506
Email: lvilhelmova@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 250
Mobil: +420 602 117 402
Web: www.vilhelmova.cz

Konzultační hodiny

Konzultace: pondělí 16.00 - 17.00; Úřední hodiny: úterý 15.00 - 16.00

Dobíhající studijní program
Zimní semestr
Základy zobrazovacích metod - kresba I
Základy zobrazovacích metod I
Grafický design I
Písmo a typografie
Teorie barvy
Intermedia v grafické tvorbě I
Autorská kniha
Volná kresba
Konceptuální tvorba

Letní semestr
Malířské techniky
Kresebné a grafické techniky
Volná grafika
Volná grafická tvorba
Intermedia v grafické tvorbě II
Grafický design II

Nový studijní program
Zimní semestr
Plošné výtvarné činnosti - základy zobrazovacích metod
Plošné výtvarné činnosti – základy malířských technik
Plošné výtvarné činnosti – barva ve výtvarné edukaci
Plošné výtvarné činnosti - základy grafiky
Plošné výtvarné činnosti - kresba I
Plošné výtvarné činnosti – grafický design
Autorská kniha

Letní semestr
Plošné výtvarné činnosti – barva ve výtvarné edukaci
Plošné výtvarné činnosti – základy zobrazovacích metod II
Plošné výtvarné činnosti – volná grafika
Historie a vývoj písma
Ročníková práce II

Publikační činnost (výběr od roku 2011)

VILHELMOVÁ, Lenka. IMPRINT 2011 - Mezinárodní trienále grafiky. In. IMPRINT 2011. Varšava: Academy of Fine Arts Warsaw, 2011. s. 57. ISBN 978-83-61558-73-6.
VILHELMOVÁ, Lenka Hledání ztraceného místa. In Grapheion [online]. 26.9. Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 2012 [cit. 2013-05-20]. ISSN 1803-8646. Dostupné z: http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2012090061
VILHELMOVÁ, Lenka. [recenze] Šepot zdí. In Ateliér. Praha : Společnost časopisu Ateliér, 2013, č. 16-17. s. 6. ISSN 1210-5236.
VILHELMOVÁ, Lenka. Skrze knihu - Zeď nářků. In Hledání ztraceného místa. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 56-62. ISBN 978-80-7394-424-7.
VILHELMOVÁ, Lenka. Práce na papíře. In: Grapheion [online]. 14.4. Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 2014 [cit. 2014-04-29]. ISSN 1803-8646. Dostupné z: http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2014040026
VILHELMOVÁ, Lenka. Anna Krajčová – Zlomky univerza. In: Grapheion [online]. 14.5. Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 2014 [cit. 2014-05-26]. ISSN 1803-8646. Dostupné z: http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2014050034
VILHELMOVÁ, Lenka; POSPÍŠIL, Aleš. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. In KVVPFJUMMXIV/1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 1-4. ISBN 978-80-7394-465-0.
VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.
VILHELMOVÁ, Lenka. Exploring the Physical State of the Matrix. In Celebrating Print Magazine. New York: KADS, 2015, č. 1, s. 15-24. ISSN 2380-6613.
VILHELMOVÁ, Lenka. Jak se potkat s názory svých studentů a být překvapen. In Komparatio. Zborník štúdií o umení a výtvarnej edukácii. Nitra: UKF, 2016. s. 36-43. ISBN 978-80-558-0969-4.
VILHELMOVÁ, Lenka. Krása knihy a krásná literatura. In Biblio - Příloha Literárních novin. 5/2019 Praha: Litmedia, 2019. s. 10-11. ISSN 12100-0021.
VILHELMOVÁ, Lenka. Společně ke kvalitě. Labyrint ve výtvarném pojetí žáků, studentů, pedagogů a umělců v rámci Zásmuckého workshopu 2017. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 228-235. ISBN 978-80-904268-7-0.
VILHELMOVÁ, Lenka. Floating Islands. In Art Education in The Time of Coronavirus. Website of International Virtual Conference Art Education in The Time of Coronavirus. [Online]. Dostupné na: https://www.inseaconference.com/section-11 [12. 10. 2020].

viz webové stránky: www.vilhelmova.cz

Editorská činnost (výběr)

VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa. Auf der Suche nach dem verlorenen Ort. A la recherche d'un lieu perdu. Finding a Lost Place. České Budějovice: katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7394-425-4.

VILHELMOVÁ, Lenka; SLÁDKOVÁ, Dominika (eds.). KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7394-465-0.

VILHELMOVÁ, Lenka; POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech
Tvůrčí projekty z oblasti grafiky, grafických technik, grafického designu a autorské knihy.
Tvůrčí interpretace odkazu významných osobností z oblasti umění.
Kreativní využití výtvarných médií a jejich možnosti.