Mgr. Nikola Příhodová

Externí vyučující

Kancelář: D502
Email: nprihodova@pf.jcu.cz
Telefon: 387773248

Konzultační hodiny

po domluvě

Dobíhající studijní program
Letní semestr

Základy grafických technik I
Základy grafických technik II
Kresebné a grafické techniky