Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

Odborná asistentka

Kancelář: D502
Email: pvichrova@pf.jcu.cz
Telefon: 38 777 3254
Web: www.petravichrova.com

Konzultační hodiny

středa 10.00  11.00

Dobíhající studijní program
Zimní semestr
Základy malby I
Nefigurativní malba I
Průběžná pedagogická praxe

Letní semestr
Základy malby I
Základy malby II
Nefigurativní malba II
Průběžná pedagogická praxe
Pedagogická praxe (KPE)

Nový studijní program
Zimní semestr
Plošné výtvarné činnosti – základy malířských technik
Plošné výtvarné činnosti – malba II
Plošné výtvarné činnosti – imaginativní tvorba

Letní semestr
Plošné výtvarné činnosti – barva ve výtvarné edukaci
Plošné výtvarné činnosti – malba I
Plošné výtvarné činnosti – tvorba v plenéru I
Plošné výtvarné činnosti – tvorba v plenéru II
Asistentská náslechová reflektovaná praxe
Seminář asistentské reflektované praxe

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petra VICHROVÁ, Marcela LANDOVÁ a Pavel ŠAFÁŘ. Tělo-výraz-obraz-koncept. Brno, Praha: Muni Press, Dokořán, 2018. ISBN 978-80-210-9126-9.

VICHROVÁ, Petra. Výtvarné studium skutečnosti jako kvalitativní součást kompetenčního rámce výtvarného pedagoga. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 203-216. ISBN 978-80-904268-7-0.

VICHROVÁ, Petra. Creativity Restarted: Privat Arts Studio During the Coronavirus Crisis and Its Functioning. In Art Education in The Time of Coronavirus. Website of International Virtual Conference Art Education in The Time of Coronavirus. [Online]. Dostupné na: https://inseaconference.com/section-3 [12. 10. 2020].

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Tereza MIKULOVÁ, Petra VICHROVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Lorrie BLAIRE, Alena DRURY SOJKOVÁ, Hay KENNETH, Amélie LEMIEUX, Katherin PARAYRE, Anita SINNER, Jan SLAVÍK a Ernst WAGNER. Connection - Contact - Community (permanent on-line in Education of Art). Brno, Praha: Muni Press, Dokořán, 2020. ISBN 978-80-210-9661-5.

VICHROVÁ, Petra. Možnosti volnočasového výtvarného vzdělávání. In POSPÍŠIL, Aleš; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.). Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. Soubor textů z 12. konference o výchově a volném čase. [PDF] České Budějovice: PF JU, 2020. s. 46-51. ISBN 978-80-7394-849-8.

Samostatné výstavy
(2016) Neklidná hladina, Galerie D9, České Budějovice.
(2014) Hladiny, Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou.
(2013) Reflexe, Městská galerie, Počátky.
(2013) Mělké hlubiny, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice.
(2011) Neli, Galerie Watzko, České Budějovice.
(2007) Teplota, rosný bod, Galerie Watzko, České Budějovice.
(2005) Obrazy, Galerie Inspirace, Jindřichův Hradec.
(2004) Se mnou o vás, Galerie Watzko, České Budějovice.
(2004) Ve zpětném zrcátku, Městské muzeum, Počátky.
(2000) Na cestě, Městské muzeum, Počátky.

Skupinové výstavy
(2019) Nebe vzdálené i blízké, Galerie OPE, Památník Vojna, Lešetice u Příbrami.
(2018) Srdce, Malá Galerie, Jihočeská Univerzita, České Budějovice.
(2018) Sleva na šelmu, Prácheňské muzeum, Písek.
(2018) Zrcadlo ticha, Galéria Jana Koniarka, Trnava (SK).
(2015) Vltavotýnské výtvarné dvorky, Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou.
(2014) Plavci, Oblastní Galerie Liberec-Lázně.
(2012) Studenti a absolventi pražské AVU, Muzeum středního pootaví, Strakonice.
(2011) Diplomanti AVU 2011, Karlín Hall, Praha.
(2011) Figurama 11, Národní technická knihovna, Praha.
(2010) Internationalen werkstattwoche, Trinkhalle, Bad Ischl (A).
(2010) Best of klausury, Galerie The Chemistry, Praha.
(2010) Ars kontakt, konfrontace mladých malířů, Brno, Praha.
(2010) Intermezzo, SVU Mánes, Galerie Diamant, Praha.
(2009) Malé formáty, Galerie Millenium, Praha.
(2009) Internationale ausstellung, Rathaus, Wittingen (D).
(2008) Krajina ústeckého kraje, Galerie XXL, Louny.
(2008) Defenestrace, Novoměstská radnice, Praha.
(2008) Galerie fakulty of Art, Radom (PL)
(2007) AVU 18, Národní Galerie, Veletržní palác, Praha.
(2007) Internationele ausstellung, Rathaus, Wittingen (D)
(2006) Diplomantky 2006, Digi ars galerie, České Budějovice.
(2004) Perspektivní sockialisté, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice.
(2003, 2002, 2000) Přehlídka, Městské muzeum a galerie, Svitavy.

Sympózia
(2014) Mezinárodní malířské sympózium, AJG, Hluboká nad Vltavou
(2009) 10. Internationale Werkstattwoche für Maler und Grafiker, Wittingen/Lüben (D)
(2008) 3. ročník malířského sympózia „krajina ústeckého kraje“, Smolnice.
(2007) 9. Internationale Werkstattwoche für Maler und Grafiker, Wittingen/Lüben (D)

Účast na konferencích a odborných setkáních
Art Education in The Time of Coronavirus. International Virtual Conference. Česká sekce INSEA za spolupráce katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, 12. – 15. 10. 2020.

Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy a kultury PEF ZČU, Plzeň, 17. – 18. 6. 2019.

Umění jako výzkum, výzkum jako umění. Doktorandská konference Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity Brno, 30.4. 2019.

Srdce jako symbol. Kolokvium akademické obce KVV PF JU k sedmdesáti letům existence KVV na jihu Čech a sto letům od vzniku ČSR. Katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 23. 10. 2018.

Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 21. – 22. 9. 2017.

12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti. PF JU pod záštitou AVPVČ a nově vzniklé sekce pro PVČ v rámci České pedagogické společnosti, České Budějovice, 16.m- 17. 6. 2016.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech
Výtvarně projektová výuka a výtvarné řady na ZUŠ a 1. a 2. stupni ZŠ.
Tvůrčí projekty z oblasti kresby, malby a kreslířských a malířských technik.
Kreativní využití výtvarných médií v plošné tvorbě a jejich možnosti.