Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Externí vyučující

Kancelář: D408
Email: zdenekbrdek@email.cz
Telefon: 387773247

Konzultační hodiny

po domluvě

Dobíhající studijní program
Letní semestr

Interdisciplinární seminář z estetiky
Teorie a dějiny architektury