Konzultační hodiny

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Kancelář:   D408

po domluvě

MgA. Petr Brožka, Ph.D.

Kancelář:   D402

úterý 9.00 - 11.00

Ivan Bukovský, ak. mal.

Kancelář:   D402

po domluvě

Mgr., Bc. Olga Divišová

Kancelář:   D025

středa 13.00 - 14.00

Mgr. Eva Drančáková

Kancelář:   D502

po domluvě

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Kancelář:   D408

úterý 15.00 - 16.00

Mgr. Petr Jánský

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. Lukáš Jelínek

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Kancelář:   D015

úterý 10.30 - 11.30

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Kancelář:   D505

pondělí 16.00 - 17.00

Mgr. Nikola Příhodová

Kancelář:   D502

po domluvě

BcA. Lenka Pužmanová

Kancelář:   D025

po domluvě

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Kancelář:   D505

úterý 11.00 - 11.45; středa 14.00 - 14.45

Mgr. Magdalena Tonková

Kancelář:   D502

po domluvě

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

Kancelář:   D502

středa 10.00  11.00

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

Kancelář:   D506

Konzultace: pondělí 16.00 - 17.00; Úřední hodiny: úterý 15.00 - 16.00