Obecné informace

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základních škol a základních uměleckých škol.

Vědecká a publikační činnost pracovníků katedry se zaměřuje na širokou oblast teorie výtvarné výchovy a výtvarného umění. Tvůrčí činnost členů katedry se zaměřuje na tvorbu zahrnující základní obory plošných, prostorových a intermediálních výtvarných činností. Její výsledky jsou prezentovány veřejnosti na četných výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Pracoviště má navázány smluvní spolupráce s vysokými školami, například Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – Wydział Sztuki, Radom (Polsko), Akademie výtvarných umění – Vilnius (Litva) či katedra výtvarné tvorby a výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa – Nitra (Slovensko). Katedra též dlouhodobě spolupracuje například s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a řadou dalších institucí nejen v regionu.

 

Katedra zajišťuje následující studijní programy a obory

 

Dobíhající studijní programy

Bakalářské studium – tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Navazující magisterské studium – dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové)

Bakalářské studium – tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Navazující magisterské studium – dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

 

Nové studijní programy

Bakalářské studium – tříleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní program: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ
(jednooborové studium)

Magisterské studium – dvouleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ
(jednooborové studium)

Bakalářské studium – tříleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní program: Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
Specializace: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
(dvouoborové studium)

Magisterské studium – dvouleté
Oblast vzdělávání: Učitelství
Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základních škol (navazující studijní program se specializacemi)
Specializace: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
(dvouoborové studium)

 

Katedra participuje na následujících studijních programech, resp. oborech:

 

Dobíhající studijní programy

Magisterské studium – pětileté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Bakalářské studium – tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy

 

 

Prostory, ve kterých je výuka realizována, ale i celkovou ideu v oblasti výtvarného vzdělávání, prezentuje níže umístěné video, které bylo vytvořeno pro konferenci Učitel Pro Futuro na PF JU v únoru 2020.