Milé studentky, milí studenti, kolegové.

S ohledem na předpokládaná omezení výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021 daná protiepidemickými opatřeními vydávanými orgány
České republiky zůstává organizace výuky na naší katedře v tzv. distančním režimu.
Rozvrh letního semestru zůstává v platnosti, rozvrhové akce přednášek, seminářů i cvičení budou probíhat nadále v on-line prostředí (např. MS Teams atp.). Vyučující vás budou v průběhu tohoto týdne přidávat do virtuálních tříd či vás jinak kontaktovat. V případě rozvolnění plošných opatření a úpravě výukového režimu vás budeme včas informovat. Možnosti nezbytných osobních konzultací jsou na dohodě posluchače a vyučujícího (kvalifikační práce, ročníková práce atp.).

Přejeme vám hezký a úspěšný semestr bez ohledu na komplikovanou situaci.