Katedra výtvarné výchovy PF JU pořádá v letním semestru ak. r. 2018/2019 ve dnech  6.– 10.5. 2019 plenér kresby a malby.

Místo konání: Rožmberk nad Vltavou

Vyučující: doc. Lenka Vilhelmová, akad. mal. – vedoucí kurzu

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

 

Plenéru se zúčastní posluchači:  

1.r. Bc VV-jednoobor /ZPTU/

2.r. Bc VV-jednoobor  /PLTU1/

2.r. Bc VV-dvouobor /PTZ/

1.r. Mgr. VV-jednoobor /EPTZ/

1.r. Mgr. VV-dvouobor /EPTZ/

Informace pro účastníky plenéru:

Vybavení na kurz:

K výtvarné  práci  budete kompletně plenérově vybaveni. Budete mít:  polní malířský stojan (každý student musí mít svůj vlastní polní stojan) nejlépe v šitém textilním pouzdře s možností nesení na ramenní a s kapsami pro štětce a ostatní vybavení,  podložku pro kresbu a malbu (vhodný je masonitový přířez), barvy temperové, akvarelové či akrylové, sadu štětců (větší a velké,včetně menších průmysl. plochých nátěr. štětců),  nádobky na vodu  s uzávěrem, papíry pro kresbu i malbu formátu A2 (10+10ks). Kreslicí potřeby jako např. uhel, rudku, tužky, pera a tuše, pastel. křídy, fixativ atd.
Oblečení vhodné pro práci v plenéru (nepodceňujte, pracovat se bude za každého počasí !)

Ubytování:  Penzion Pod jezem a turistická ubytovna  (nocležné: 220,- Kč/noc)

/úhrada za ubytování  v místě konání kurzu !/

Stravování: Stravování individuálně dle vlastní potřeby

Sraz  v  místě (před ubytovnou) vás očekáváme  6.5. do 12:00 hod.

Odjezd z kurzu po udělení zápočtu v pátek 10.5. 2019