Schůzka studentů ohledně plenéru proběhne s vedoucí kurzu v pondělí 29.dubna 2019 v 15 hodin na D409.

 Příjezd do Rožmberku nad Vltavou je pro všechny platný do 12 hodin (sraz je před Penzionem  nad splavem)

Plenér začíná v pondělí 6.5. a končí v pátek 10.5. 2019

 Pozn.: Účast na schůzce je povinná; studenti budou seznámeni s Opatřením rektora JU pro práci studentů v terénu, při exkurzích a odborné praxi číslo: R 235  ze dne 7.března 2013