Informativní schůzka k průběžné pedagogické praxi  proběhne

ve středu 2. října 2019  v 9:00 hod. v učebně grafiky D407.

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová –    vedoucí praxe